Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи

Педагогіка » Засоби реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкової школи » Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

На сучасному етапі багато хто досліджує принцип доступності. І науковці цей принцип перетворюють у всебічно розкритий принцип розвивального навчання, при якому управління темпом та змістом розвитку можна здійснити засобом дидактичних впливів. Тому часом деякі викладачі не йдуть «в ногу з часом» і їхні методи застарілі. Дуже поширено в нас час використовують інтерактивні методи. Тому б я хотіла порекомендувати більш використовувати, як комп’ютерну техніку, так і різнокольорову ілюстрацію більш сучасного типу, бо таблиці 80-их років вже не так цікаво дітям. Також хотілося б більше звернути уваги на урок природознавства, в сільській місцевості. Розповідь повинна бути більш різноманітною, тому що існує безліч енциклопедій, в котрій можна черпати безліч цікавої та пізнаваючої інформації.

Спостерігаючи за вчителями ми підібрали ряд порад, які б допомогли реалізувати принцип доступності у навчальному процесі:

1. Виділяти головне, істотне у змісті (властивості, ознаки, функції і т.д.).

2. Підбирати достатню кількість фактів, інформації,зразків для формування ядра знань – теорій, ідей, законів.

3. Об’єм знань і темп навчання вибирати з урахуванням реальних вікових та індивідуальних здібностей учнів. Враховувати різну швидкість сприйняття, темп роботи, інтереси, життєвий досвід, особливості розвитку.

4. Здійснювати диференційовану допомогу. Використовувати різні способи диференціації учнів у групах, що створюються за видами діяльності, типами задач, особистісними відмінностями дітей.

5. Забезпечувати відповідність прийнятим нормам об’єму домашніх завдань.

6. Забезпечувати послідовне ускладнення учбових і практичних задач.

7. Доступність не означає легкість, слід пропонувати учням завдання на межі їх можливостей.

8. Ширше застосовувати аналогію, порівняння, зіставлення, протиставлення, давати поштовх дитячій думці, доводити, що навіть найскладніші знання доступні для розуміння у шкільному віці.

Навчаючи дітей необхідно не забувати про гру. Наприклад, першокласників весь навчальний матеріал увесь проходить у ігровій формі, застосовуються рольові, сюжетні ігри. У першому класі не виставляють оцінок, для шестирічок важлива похвала вчителя або сонечко, листочок, котре вчитель дасть, як гарну відмітку. І в кожному класі йде навантаження.

Вже в четвертому класі вчитель застосовує науковий підхід. Діти вже самостійно можуть робити висновки, відкриття. Учні четвертого класу вміють аналізувати, порівнювати, робити виснвки. Хоча вчитель не повинен забувати і про ігри, але ігри вже складніші, не такі як в 2 чи 3 класах. Четвертокласники вчаться не тільки самостійно вирішувати проблемні запитання, а й ставити їх іншим. Діти отримують оцінки і кожен учень старається, тягнеться до вищого балу.

Як зазначає український педагог О. Савченко, сучасний зміст початкового навчання повинен бути багатокомпонентним, включати систему знань (уявлень, понять, фактів, зв'язків, залежностей) про природу, людину, суспільство, техніку тощо; систему загальних способів навчальної діяльності; досвід індивідуальної творчої діяльності; досвід емоційно-вольового, морального, естетичного ставлення людини до навколишньої дійсності; вміння користуватися системою цінностей суспільства. І розкрити цей зміст допоможе принцип доступності навчання.

Задачі навчання, що ставляться перед сучасною школою відповідаю вимогам часу. У зв’язку з цим постає питання, які знання, уміння і навички необхідні для реалізації мети загального навчання і як зробити навчання доступним, таким, щоб відповідало реальним можливостям учнів даного віку і класу.

В ході пройденої роботи я прийшла до наступних висновків.

Дослідники нашого часу обґрунтовують різних схем дидактичних принципів. Але більшість дидактів в якості основних виділяють такі принципи. На їх думку, кількість принципів, які витікають із закономірностей процесу навчання, не може бути постійним.

Всі принципи навчання зв’язані між собою. Ці вихідні положення визначають діяльність вчителя і характер пізнавальної діяльності учня. Незнання принципів навчання або їх невміле використання пригальмовує успішність навчання, затруднює засвоєння знань, формування якостей особистості школяра.

Принцип доступності розроблявся протягом декількох століть такими видатними педагогами, як Я.А. Коменський, А. Дістервег, К.Д. Ушинський та іншими. Спираючись на даний принцип, вони намагалися досягти високих результатів у навчанні.

Під доступністю розуміють відповідність змісту, характеру і об’єму навчального матеріалу рівня підготовки учнів і розвиток їх пізнавальних здібностей. Вчителю потрібно зветрати більше уваги на вікові та індивідуальні особливості учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і завдання сучасної навчально-виховної системи
Загальноприйнятою метою у світовій теорії і практиці гуманістичного виховання був і залишається ідеал всебічно і гармонійно розвинутої особистості, який іде із глибини століть. В Україні загальна мет ...

Види самостійної діяльності учнів
Самостійні роботи слід класифікувати за декількома дидактичними ознаками, що характеризують різні сторони однієї і тієї ж самостійної роботи 1. Самостійні роботи розрізняються за їх дидактичною метою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net