Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Педагогіка » Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Сторінка 12

5. З метою підвищення рівня вихованості гуманістичних цінностей розроблено педагогічні умови: урахування у позаурочній роботі завдань та функцій гуманістичного виховання; дотримання у позаурочній роботі принципів гуманістичного виховання; залучення молодших школярів до різних видів діяльності; впровадження інтегрованої програми „Виховуємо гуманну особистість”; поєднання у позаурочній діяльності традиційних та інноваційних форм та методів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням гуманістичних цінностей в учнів початкових класів.

Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність розроблених педагогічних умов, змісту, форм (гуртки „Дерево роду” та „Слово до слова”, клуби „Джерельце” та „Ти на землі – Людина”, проблемні групи та дискусійні клуби) та методів (роз’яснення, бесіда, педагогічна вимога, вправляння, привчання, доручення, створення виховуючи ситуацій, методи стимулювання діяльності та поведінки, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів) виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів.

6. Визначено особливості взаємодії соціальних інститутів (позашкільних навчальних закладів, сім’ї, соціального середовища) та початкової школи у вихованні гуманістичних цінностей в учнів початкових класів у позаурочній діяльності:

– залучення до виховання молодших школярів батьків, громадськості, позашкільних установ;

– включення молодших школярів в позаурочну партнерську діяльність, в процесі якої здійснюється тренінг в належній поведінці на основі гуманістичних цінностей;

– створення емоційно забарвленого в мажорному ключі шкільного позаурочного середовища, відчуття партнерства в спільній позаурочній діяльності.

7. Упровадження у практику роботи експериментальних класів інтегрованої програми “Виховуємо гуманну особистість” (програми „Гуманістичний вибір” (1 клас), „Берегиня” (2 клас), „Даруймо радість” (3 клас), „Добре слово” (4 клас)), забезпечило помітне зростання ефективності процесу виховання милосердя, ввічливості, відповідальності, доброчинності, що підтверджено результатами формувального експерименту:

– кількість учнів 1 класів з високим рівнем гуманістичних цінностей зросла на 2,7%, вище середнього – на 5,7%, середнього – на 0,7%, нижче середнього зменшилась на 6,2%, низького – зменшилась на 2,9%;

– кількість учнів 2 класів з високим рівнем гуманістичних цінностей зросла на 3,4%, вище середнього – на 2,8%, середнього – на 2,9%, нижче середнього зменшилась на 6,6%, низького – на 2,5% відповідно;

– кількість учнів 3 класів з високим рівнем гуманістичних цінностей зросла на 6,3%, вище середнього – на 4,6%, середнього – на 3,2%, нижче середнього – зменшилась на 6,8%, низького – на 7,3%;

– кількість учнів 4 класів з високим рівнем гуманістичних цінностей зросла на 6,1%, вище середнього – на 4,8%, середнього – на 4% відповідно, нижче середнього зменшилась на 6%, низького – на 8,9% відповідно.

Дисертаційне дослідження довело, що молодший шкільний вік є найбільш сприятливим до формування гуманістичних цінностей, що зумовлено віковими та психологічними особливостями молодших школярів. Відзначимо й те, що кожному молодшому школяреві властиві два аспекти вираження гуманістичних цінностей – загальний (гуманне ставлення до всього живого в цілому) і соціальний (гуманістична цінність характерна для дитини певного віку і може виявлятися в конкретній сфері діяльності).

Завершена дисертаційна робота не вичерпує розгляд складної і багатогранної проблеми виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності. Актуальними залишаються дослідження виховання на основі гуманістичних цінностей учнів основної школи; створення відповідної системи підготовки вчителів початкової школи як педагогів-гуманістів, як посередників між дітьми і цілим світом, що проявляється в спілкуванні, спільній діяльності, в освоєнні навколошкільного середовища, позаурочного простору і часу.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проектування технологій навчання по темі «проведення та кріплення похилих гірничих виробок»
При постановці оперативних цілей надзвичайно важливо виділити ті елементи технічного та творчого мислення, які слід формувати в процесі вивчення тієї або іншої дисципліни, вказати на ті обов’язкові в ...

Сутність понять “освітні технології ”, “педагогічні технології ”, “технології навчання ”
В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях: 1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології. Загальнодидактична, загальновиховна технологія ре ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net