Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета

Педагогіка » Фінансово-кредитні установи в ринковій економіці » Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Зміст курсів "Власна справа" й "Основи малого бізнесу" органічно пов'язані зі змістом основного навчального матеріалу шкільного курсу економіки і водночас мають самостійний прикладний характер. При виборі даних курсів (у 10 або 11 класах) доцільно не включати у поурочне планування розділ ІІІ "Підприємство та підприємництво" у базовий навчальний курс "Основи економіки", так як він повторює матеріал курсів, а зекономлений час використати на вивчення інших тем, рішення задач, виконання практичних робіт.

У класах суспільно-гуманітарного профілю економіка викладається протягом двох років: у 10 кл. - 2 год., в 11 кл. - 1 год. Доцільно спланувати роботу так, щоб у 10 класі закінчити вивчати базовий навчальний курс "Основи економіки", так як учні беруть участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах і для цього їм необхідно розглянути економічні концепції за повний курс.

В 11 класі з метою поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються такі економічні курси за вибором: "Фінансова математика", "Україна і ринок", "Власна справа", "Основи підприємницької діяльності", "Основи менеджменту", "Основи сімейного господарювання", "Основи споживчих знань" тощо.

Особливу увагу слід приділяти допрофільній підготовці, яка здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Основними формами її реалізації є введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі. У 8-9 класах за рахунок годин варіативної частини навчального плану рекомендується вивчати курс "Моя економіка" за редакцією Л. Крупської.

У 7-х класах можуть вивчатися курси "Підприємництво у дії", "Ділова активність", "Прикладна економіка" тощо.

У 5-6 класах доцільно вивчати курс "Подорож у світ економіки".

Економіка в початковій школі реалізується на основі знань, умінь і навичок, які учні отримали в дошкільних закладах, сім'ї. У 1-2-х класах знання мають інтегруватись у зміст інших предметів (математика, читання, трудове навчання, "Я і Україна"), оскільки молодший шкільний вік - це період набуття базових життєвих знань, навичок і формування процесів розуміння, усвідомлення власного життєвого досвіду та оточення.

Для учнів 3-4 класів можливим є запровадження курсу "Економіка для молодших школярів", який має навчально-методичне забезпечення. Він залучає учнів до азів економічної грамотності, формує в них нове економічне мислення, ознайомлює з навколишнім життям людей і тварин, їхніми потребами та способами їх задоволення, економічними законами, створює підґрунтя для подальшого вивчення економічних дисциплін в основній та старшій школі. Програма курсу передбачає залучення літературного матеріалу, засобів образотворчого мистецтва, проведення екскурсій, рольових ігор, дискусій, роботи у малих групах, у парах, інших методів активного навчання, що розвиває в дітей спостережливість та вміння порівнювати, аналізувати, зіставляти, пояснювати причини виникнення економічних явищ, робити висновки та узагальнювати побачене.

Дата

К-сть годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

1(1)

Тема 1. Господарювання та економіка.

Необхідність господарської діяльності людини. Економічні блага та ресурси, їх роль у задоволенні потреб людини. Проблеми вибору. Альтернативна вартість.

Учень

Знає поняття: господарська діяльність, благо, ресурси, товари, послуги, альтернативна вартість

Пояснює необхідність господарської діяльності та чинники, які її визначають;

Вміє обґрунтовувати проблему вибору, визначати альтернативну вартість

1(1)

Тема 2. Потреби людей – основа економічної діяльності.

Потреби та їх вплив на розвиток економічних відносин у суспільстві. Групи потреб і їх відмінність між собою. Споживче благо. Роль товарів та їх корисність в економічній поведінці споживача

Учень

Знає поняття: потреби, споживчі блага;

Розрізняє групи потреб;

Характеризує особисті й суспільні,, матеріальні й духовні потреби;

Пояснює механізми задоволення потреб;

аналізує проблему безмежності потреб та її вплив на розвиток людства

1(2)

Тема 3. Економічні ресурси.

Сутність економічних ресурсів та їх види. Характеристики економічних ресурсів: праця, земля, капітал, підприємливість. Чинники виробництва та власність

Учень:

знає поняття : виробництво, економічні ресурси, чинники виробництва, земля, праця, капітал, підприємливість;

характеризує основні ознаки економічних ресурсів;

пояснює проблему обмеженості ресурсів і наводить приклади;

аналізує вплив обмеженості ресурсів на господарську діяльність людини

1(3)

Тема 4. Ринок і його основні елементи: попит, пропозиція, ціни.

Взаємодія суб’єктів господарювання: як бажання споживачів матеріалізуються в товари і послуги. Попит і чинники, що на нього впливають. Корисність товару. Пропозиція та чинники, від яких вона залежить. Еластичність попиту та пропозиції. Роль ціни у взаємодії попиту та пропозиції

Практична робота:

1. Характеристика умов ринкової рівноваги

Аналіз кривих попиту та пропозиції

Визначення ринкової ціни та чинників, які на неї впливають

Учень:

знає поняття: ринок, попит, пропозиція, ціна, еластичність попиту;

пояснює дію законів попиту та пропозиції;

вміє розраховувати коефіцієнт еластичності;

характеризую значення коефіцієнта еластичності для різних видів товарів

обґрунтовує чинники, які визначають дію законів попиту та пропозиції;

пояснює механізм встановлення ринкових цін і ринкової рівноваги

1(2)

Тема 5. Конкуренція.

Конкуренція та її види. Монополія та олігополія. Методи цінової і нецінової конкуренції. Нечесна конкуренція. Рівні ринкової конкуренції.

Учень:

знає поняття: конкуренція, монополія

розрізняє різні типи конкурентних структур

пояснює, які чинники визначають рівень конкуренції; вплив конкуренції на якість життя людей;

обґрунтовує сутність і необхідність антимонопольного законодавства;

наводить приклади конкуренції у різних галузях господарства;

характеризує конкуренцію в своєму населеному пункті

1(3)

Тема 6. Гроші

Сутність грошей та їх походження. Форми грошей і їх зміни з розвитком людства. Функції грошей. Грошова маса. Інфляція. Електронні гроші

Учень:

знає поняття: гроші, монета, бартер;

обґрунтовує роль грошей в економіці;

розрізняє види грошей; пояснює функції грошей;

характеризує етапи розвитку грошей з розвитком людства

1(2)

Тема 7. Економічний процес та економічні системи.

Основні суб’єкти економічного процесу. Економічний кругообіг. Власність економічних суб’єктів. Форми та об’єкти власності. Сутність економічної системи.

Учень:

знає поняття: суб’єкт господарювання, домашня господарство, підприємство, державні установи, економічна система;

розрізняє основні типи економічних систем;

характеризує відносини власності та роль суб’єктів господарювання в різних економічних системах

пояснює відмінності, позитивні та негативні особливості різних типів економічних систем

Розділ ІІ. МАЛЕ КОЛО ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ: ДОМАШНІ ГОСПОДАРСТВА ТА ПІДПРИЄМСТВА

1(1)

Тема 1. Домашнє господарство.

Поняття домашнє господарство, його основні особливості. Зміна ролі домашнього господарства в економічному житті країни. Просте коло економічного кругообігу: взаємодія підприємств і домогосподарств. Домашнє господарство в сучасній економіці. Домогосподарство як сфера споживання. Основні форми економічних відносин домогосподарств і держави. Добробут сім’ї. Сімейний бюджет. Структура доходів і видатків сім’ї

Практична робота

2. Характеристика бюджету домогосподарства

Аналіз структури доходів і витрат домашнього господарства ( за статистичним матеріалом). Визначення чинників добробуту сім’ї. Складання кривої Лоренцо. Опис доходів і витрат умовної сім’ї.

Учень

знає поняття домашнє господарство;

пояснює роль домашнього господарство в економічній системі;

характеризує роль домашніх господарств у сучасній економіці;

розрізняє домашні господарства за структурою доходів і витрат, за складом сім’ї;

аналізує бюджет умовного домогосподарства, основні джерела доходів і витрат сім’ї;

пояснює чинники добробуту сім’ї.

1(1)

Тема 2. Виробництво

Виробництво та його основні чинники. Форми організації виробництва. Основні показники ефективності виробництва: продуктивність та інтенсивність

Учень

знає поняття: виробництво, продуктивність та інтенсивність праці;

розрізняє матеріальне і нематеріальне виробництво;

характеризує структуру виробництва в національній економіці, відмінності виробництва в різні періоди розвитку людства;

пояснює відмінності між первинним, вторинним і третинним виробництвом;

визначає чинники, які впливають на технологічні процеси

1(4)

Тема 3. Підприємництво та підприємство (фірма).

Підприємець. Підприємництво та основні види підприємницької діяльності. Підприємство. Організаційні типи підприємств. Підприємство та власність

Учень

знає поняття: підприємець, підприємництво;

характеризує види підприємницької діяльності й типи підприємств;

пояснює роль підприємця та значення підприємницької діяльності в розвитку економіки

наводить приклади підприємств у своїй місцевості

обґрунтовує якості людини, необхідні для підприємницької діяльності

2(6)

Тема 4. Витрати виробництва та прибуток підприємства.

Витрати виробництва та їх види. Закон зменшення продуктивності чинників виробництва. Собівартість продукції і доходи підприємства. Сутність і значення прибутку, його зв’язок з виручкою від реалізації. Види прибутку. Господарський прибуток підприємства. Рентабельність виробництва.

Практична робота

3. Визначення умов прибутковості підприємства

Складання калькуляції витрат і визначення собівартості виробництва продукції (за вибором). Визначення показників прибутку та рентабельності виробництва. Аналіз чинників ефективності виробництва.

Учень

знає поняття: витрати, собівартість, прибуток;

розрізняє поняття: доходи і прибуток, види витрат, наводить їх приклади;

перелічує чинники, які впливають на структуру витрат виробництва та визначають його прибутковість.

Вміє розраховувати собівартість продукції, рентабельність виробництва;

Характеризує за допомогою статистичного матеріалу прибутковість різних галузей господарства України

1(1)

Тема 5. Ринкова інфраструктура та торгові посередники.

Ринкова інфраструктура. Діяльність торгових посередників на сучасному ринку. Електронна торгівля в сучасному інформаційному суспільстві

Учень

Знає поняття: ринкова інфраструктура, називає її складові елементи;

Розрізняє види торгових посередників;

Пояснює значення торгового посередництва для розвитку ринкової економіки;

Наводить приклади торговельних установ своєї місцевості

1(2)

Тема 6. Фінансово-кредитніустанови.

Сутність поняття фінансовий ринок та його функції. Фінансово-кредитні посередники. Роль банків у ринковій інфраструктурі. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів

Учень

Розрізняє основні фінансово-кредитні установи в ринковій економіці (банк, фондова біржа, довірче товариство, фонд), види цінних паперів (акції, облігації);

Пояснює значення цінних паперів для розвитку ринкової економіки;

Характеризує роль банків у економіці;

Наводить приклади фінансово-кредитних установ своєї місцевості

1(2)

Тема 7. Доходи від використання економічних ресурсів.

Основні форми доходів від економічних ресурсів. Заробітна плата. Держава та оплата праці. Рента. Позичковий відсоток. Прибуток підприємця

Учень

Знає поняття: заробітна плата, позичковий відсоток, рента;

Характеризує види доходів від використання економічних ресурсів;

Пояснює різні види оплати праці, перелічує чинники, які їх визначають;

Вміє розраховувати суми виплат за кредит з урахуванням ставки позичкового відсотка;

Пояснює необхідність земельної ренти та її залежність від якості землі

1(1)

Тема 8. Менеджмент.

Сутність менеджменту. Складові діяльності менеджера. Рівні менеджменту. Особисті якості сучасного менеджера

Учень

Знає поняття: менеджмент, управління, менеджер.

Пояснює сутність діяльності управління

Обґрунтовує роль менеджменту для розвитку організації

Характеризує основні функції менеджера

Називає прізвища менеджерів, курівників підприємств своєї місцевості;

Визначає якості, необхідні для менеджера

1(1)

Тема 9. Маркетинг.

Сутність маркетингу та його цілі. Основні об’єкти маркетингу. Стимулювання реалізації товарів і послуг. Маркетингове середовище фірми. Ціна товару

Учень

Знає поняття: маркетинг, реклама, стимулювання збуту;

Розрізняє види маркетингових заходів;

Обґрунтовує роль маркетингу в сучасній економіці

Характеризує основні напрями маркетингової діяльності;

Наводить приклади маркетингових заходів у підприємницькій діяльності

Розділ ІІІ. Національна економіка.

1(2)

Тема 1. Економічний потенціал суспільства.

Показники економічного та людського розвитку. Структура господарства країни. Етапи економічного кругообігу. Основні макроекономічні пропорції: показники скупного попиту та пропозиції. Основні особливості макроекономічної рівноваги

Учень

Знає показники, які характеризують економічний розвиток країни;

Розрізняє поняття: сукупний попит і сукупна пропозиція;

Характеризує складові елементи структури господарства країни, головні риси макроекономічної рівноваги та умови її становлення

1(2)

Тема 2. Система показників господарювання.

Система національних рахунків. Основні показники національного багатства. Національний дохід і чинники його зростання

Учень

Знає поняття: система національних рахунків (СНР), національне багатство, ВВП, додана вартість;

Розрізняє основні показники національного багатства країни;

Пояснює значення СНР для зіставлення показників економічного розвитку різних країн;

Вміє розраховувати показники економічного розвитку країн;

Характеризує основні чинники зростання національного доходу країни

1(2)

Тема 3. Роль держави у ринковій економіці.

Держава і сучасний ринок. Функції держави в сучасній економіці. Економічна політика держави. Державне регулювання економіки. Держава і сталий розвиток країни

Учень

Знає поняття економічний цикл та його фази;

Називає причини циклічних коливань у економіці;

Обґрунтовує роль держави та пояснює її функції у сучасній економіці;

Характеризує різні фази економічного циклу;

Визначає основні напрями економічної політики держави

1(2)

Тема 4. Фінансово-бюджетна система країни.

Фінанси та їх функції. Фінансова система країни. Фінансова діяльність держави. Бюджетна система

Учень

Знає поняття: фінанси, бюджетна система;

Розрізняє поняття: доходи і видатки державного бюджету та місцевих бюджетів;

Пояснює функції фінансів у економіці;

Обґрунтовує роль фінансів домашніх господарств і підприємств у ринковій економіці;

Називає основні джерела доходів держави

1(3)

Тема 5. Податки і доходи держави.

Основні джерела доходів держави. Класифікація податків і система оподаткування. Вплив податків на ринкову рівновагу

Практична робота

4. Характеристика податкової системи України

Складання переліку податків, що їх сплачують громадяни України (фізичні особи). Характеристика пільг в оподаткуванні доходів громадян та інших видів податків (за вибором). Складання переліку податків, що їх сплачують підприємства (юридичні особи). Розрахунок показників різних видів оподаткування підприємств (за вибором учителя). Характеристика єдиного податку.

Учень

Знає поняття: податки, неподаткові надходження;

Розрізняє прямі і непрямі податки, їх види;

Пояснює роль податків у фінансовій системі країни;

Обґрунтовує необхідність податків для забезпечення функцій держави;

Вміє розраховувати суми податкових платежів у конкретній ситуації

1(2)

Тема 6. Грошово-кредитна політика держави.

Сутність грошово-кредитної політики, її цілі та об’єкти. Грошовий ринок. Грошовий обіг і його регулювання. Становлення грошової системи країни.

Учень

Знає поняття: грошовий ринок, попит і пропозиція грошей, інфляція, грошово-кредитна політика;

Розрізняє методи здійснення грошово-кредитної політики;

Обґрунтовує необхідність грошово-кредитної політики держави;

Пояснює причини та наслідки інфляції;

Вміє розраховувати рівень інфляції та індекс споживчих цін;

Характеризує етапи становлення грошової системи України

1(2)

Теми 7. Соціальна політика держави.

Соціальний захист населення в ринковій економіці. Роль видатків бюджету в соціальній політиці держави. Безробіття, його форми та причини. Соціальне партнерство на ринку праці

Учень

Знає поняття: соціальний захист, соціальна політика, зайнятість, безробіття та його форми;

Називає складові соціального захисту населення;

Обґрунтовує необхідність соціального захисту громадян і роль держави в його забезпеченні

Розділ ІV. Світова економіка.

1(2)

Тема 1. Міжнародні економічнівідносини та світове господарство.

Основні форми міжнародних економічних відносин. Світове господарство. Міжнародний поділ праці як чинник розвитку світового господарства. Глобалізація світової економіки

Учень

Знає поняття: світове господарство, глобалізація економіки;

Розрізняє основні форми міжнародних економічних відносин;

Пояснює чинники розвитку світового господарства;

Називає спеціалізацію країн у світовому господарстві та чинники її становлення

1(2)

Тема 2. Міжнародна торгівля.

Сутність і значення міжнародної торгівлі. Світовий ринок і міжнародні торговельні організації. Правила міжнародної торгівлі. Торговельний баланс країни

Учень

Знає поняття: експорт, імпорт, тарифи, мито, демпінг

Називає основні напрями регулювання міжнародної торгівлі;

Пояснює чинники виникнення міжнародної торгівлі в розвитку світового господарства;

Характеризує за допомогою статистичного матеріалу складові (статті) експортно-імпортних операцій в Україні

1(2)

Тема 3. Міжнародні валютні відносини.

Валюта та її види. Визначення валютного курсу та його значення для міжнародної торгівлі. Світова валютна система та її складові елементи. Світовий грошовий товар і міжнародна ліквідність. Статус країни в міжнародних економічних відносинах. Роль фінансово-кредитних організацій у міжнародній економічній сфері.

Практична робота

5. Характеристика валютного курсу гривні

Визначення валютного курсу гривні до інших валют (на час виконання роботи). Розрахунки ціни товарів (за вибором) у валютах інших країн. Визначення курсу гривні за певний період (за допомогою статистичного матеріалу) Пояснення чинників валютного курсу.

Учень

Знає поняття: валюта, валютний курс, конвертованість валюти;

Називає етапи розвитку міжнародної валютної системи та її складові елементи;

Пояснює здійснення міжнародних розрахунків;

Характеризує діяльність міжнародних валютно-фінансових організацій;

1 (2)

Тема 4. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна економічна інтеграція, її види і чинники. Міжнародні економічні об’єднання.

Учень:

знає поняття міжнародна економічна інтеграція;

розрізняє види міжнародної економічної інтеграції;

називає провідні міжнародні економічні об’єднання;

пояснює чинники розвитку міжнародної економічної інтеграції;

обґрунтовує доцільність міжнародних економічних об’єднань;

виявляє їх переваги та недоліки;

Розділ V. Україна і світ.

1 (2)

Тема 1. Економічні системи країн світу.

Суспільний лад країни та її економічна система. Командно – адміністративна та ринкова економіка. Змішана економіка. Керована державою економіка.

Учень:

знає поняття: економічна система, суспільний лад країни;

розрізняє ідеології індивідуалізму та колективізму, які притаманні різним типам економічних систем;

пояснює сутність демократичного і тоталітарного суспільств;

характеризує значення фундаментальних складових ринкової економіки; конкуренції і власності, свободи і стабільності;

1 (2)

Тема 3. Перехідна економіка в Україні.

Особливості перехідної економіки в країнах світу. Перехідна економіка в Україні, її особливості та проблеми. Економічна стратегія України в перехідний період.

Учень:

знає поняття перехідна економіка та її основні риси;

розрізняє поняття: роздержавлення, приватизація, лібералізація;

пояснює проблеми перехідного періоду в економіці України;

називає заходи, необхідні для розвитку економіки України;

1 (2)

Тема 4. Україна в світовій економіці.

Індекс людського розвитку та економічний потенціал України. Зовнішньоекономічні зв’язки підприємств України. Інтеграція України в світову економічну систему.

Учень:

знає особливості економічного потенціалу України серед інших країн світу;

характеризує місце нашої країни в світовій економіці за різними показниками;

обґрунтовує необхідність розвитку

зовнішньоекономіних зв’язків між підприємствами України;

характеризує зв’язки України з іншими країнами (5).

1 (2)

Резерв часу (для проведення практичних робіт, ігор, вправ)

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Послідовність виконання винахідницьких завдань
Якими ж прийомами можна скористатися, навчаючи школярів науковій творчості? Треба сказати, що на сьогоднішній день загальновизнаних універсальних методик такого навчання немає. У той же час практика ...

Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням
Дослідники надавали особливе значення зв'язку стану загальної моторики і мови при заїканні. В.А. Гіляровський відмічав, що запізнілий розвиток мови може бути частковим проявом загального недорозвинен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net