Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів

Педагогіка » Фінансово-кредитні установи в ринковій економіці » Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів

Сторінка 3

Але не дивлячись на все розмаїття фінансових посередників, банки є найбільшими та найстарішими. Вони виконують дві основні функції:

Залучають кошти окремих громадян і підприємств

Надають позики – кредити

Крім того виконують інші фінансові операції (обслуговують розрахункові операції, здійснюють грошові перекази, випускають та обслуговують кредитні картки, працюють з цінними паперами підприємств і держави тощо).

Важливою складовою фінансового ринку є фондовий ринок (ринок цінних паперів).

Розглянемо види цінних паперів

Акція – цінний папір без встановленого терміну обігу, який засвідчує внесення коштів до статутного фонду акціонерного товариства. Він дає право на пропорційну внескові участь в управлінні товариством та на отримання відповідної частки прибутку у формі дивідендів.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений строк з виплатою фіксованого відсотка.

Державне казначейське зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, який засвідчує внесення його власником коштів до державного бюджету й дає право на отримання фіксованого доходу.

Вексель – цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після певного терміну визначену суму векселеотримувачу.

Тепер учні можуть задати всі питання, які їм не зрозумілі.

А далі пропоную провести маленьке опитування. І задати учням наступні питання:

Що таке фінансовий ринок?

Яких фінансових посередників ви знаєте?

Які цінні папери ви знаєте?

Наведіть приклади фінансових посередників?

Ну а тепер вже можна задати домашнє завдання.

Воно є таким: Тема 16 за підручником, підібрати приклади кредитних спілок, страхових компаній та інвестиційних компаній.

Контроль засвоєння теми, завдання критерії успішності

Заняття 2

Перевірка попереднього домашнього завдання

Проведення опитування

Письмова самостійна робота

Оголошення результатів за роботу на уроці

5 хв

15 хв

20 хв

5 хв

Спочатку перевіримо чи всі виконали домашнє завдання та чи виникли з ним які-небудь труднощі.

Тепер можна провести опитування

Задамо настунпі питання:

Що таке фінансовий ринок?

Яких фінансових посередників ви знаєте?

Які цінні папери ви знаєте?

Наведіть приклади фінансових посередників?

Що таке фондовий ринок?

Яка різниця між акцією та облігацією?

Хто такий фінансовий посередник?

А тепер проведемо самосійну письмову роботу.

Вона буде включати такі питання:

Що таке сучасний фінансовий ринок і які його особливості?

Які функції виконує фінансовий ринок Наведіть приклади?

Назвіть основних фінансових посередників. Бажано навести приклади реально існуючих.

Яка роль банків у ринковій інфраструктурі?

Перерахуйте основні види цінних паперів та дайте їм визначення.

Після збору аркушів з самостійними роботами вчитель оголошує результати за роботу на уроці. Педагогічний контроль при вивченні економіки – це виявлення, встановлення тобто оцінка знань учнів або студентів, тобто вивченого матеріалу, виявлення успіхів у навчанні програми економічної дисципліни, в знаннях, вміннях і навичках окремих учнів та всієї групи, внесення в процес навчання економічних дисциплін необхідних корективів для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації. Контроль при вивченні економічних дисциплін сприяє:

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки”
Комплексна дидактична мета 1. На прикладі Феруму конкретизувати знання учнів про особливості будови атомів металів побічних підгруп. 2. Удосконалити вміння прогнозувати властивості елементів і сполук ...

План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
Виховна робота у ВП "ЛПТКЛ ЛНУ імені Тараса Шевченка" спрямована на реалізацію задач громадянського виховання, цілісного формування особистості учня, всебічного сприяння розвитку природних ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net