Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Чотирирічна початкова освіта розглядається як перший ступінь 11-річної школи, перед якою ставляться завдання, що відповідають світовим тенденціям розвитку освіти. На початковому ступені освіти відбувається становлення особи молодшого школяра, виявлення і розвиток його здібностей, формування уміння і бажання вчитися, оволодіння елементами культури мовлення і поведінки.

Той факт, що в сучасній школі іноземну мову пропонується вивчати з II класу є визнанням об'єктивно існуючого соціального інтересу до вивчення іноземних мов і підтвердженням важливості цього предмета для реалізації перспективних завдань розвитку особистості таких, наприклад, як зростання середнього рівня вченості, підвищення вимог до загальної культури, формування готовності до міжнаціональної і міжкультурної співпраці. Враховуючи результати більш ніж сорокарічних досліджень в області раннього навчання, які проводилися в нашій країні паралельно з широким досвідченим навчанням, можна стверджувати, що його користь багаторазово доведена. Коротко підсумовуючи переваги систематичного навчання дітей іноземній мові в молодшому шкільному віці, можна відмітити, що вивчення іноземної мови в цьому віці корисне усім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно робить:

- безперечний позитивний вплив на розвиток психічних функцій дитини : його пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви та ін.;

- стимулюючий вплив на загальні мовні здібності дитини; - раннє навчання іноземній мові дає великий практичний ефект в плані підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження його вивчення в основній школі, а також відкриває можливості для навчання другому(третьому) іноземним мовам, необхідність володіння якими стає усе більш очевидній;

- незаперечна виховна і інформативна цінність раннього навчання іноземній мові, яка проявляється у більше ранньому входженні дитини в загальнолюдську культуру через спілкування на новій для нього мові. При цьому постійне звернення до досвіду дитини, облік його менталітету, сприйняття їм дійсності дозволяє дітям краще усвідо Оновлення змісту навчання іноземним мовам проявляється в тому, що відбір тематики і проблематики іншомовного спілкування орієнтований на реальні інтереси і потреби сучасних школярів з урахуванням різних вікових груп, на посилення діяльного характеру навчання в цілому.

Особлива увага при відборі змісту навчання іноземним мовам приділяється соціокультурним знанням і умінням, що дозволяють адекватно представляти культуру своєї країни в процесі іншомовного спілкування.

На першому ступені навчання(у II - IV класах) реалізуються наступні цілі:

- сприяти більше ранньому залученню молодших школярів до нового для них мовного світу в тому віці, коли діти ще не випробовують психологічних бар'єрів у використанні іноземної мови як засоби спілкування; формувати у дітей готовність до спілкування на іноземній мові і позитивний настрій до подальшого його вивчення;

- сформувати елементарні комунікативні уміння в чотирьох видах мовної діяльності (говорумити явища власної національної культури порівняно з к ознайомити молодших школярів зі світом зарубіжних однолітків, із зарубіжним пісенним, віршованим і казковим фольклором і з доступними дітям зразками дитячої художньої літератури на іноземній мові, що вивчається;

- залучити дітей до нового соціального досвіду з використанням іноземної мови за рахунок розширення спектру соціальних ролей, що програються, в ігрових ситуаціях типових для сімейного, побутового, учбового спілкування, формувати уявлення про найбільш загальні особливості мовної взаємодії на рідній і іноземній мовах, про тих, що відповідають інтересом молодших школярів устоях і звичаях країн мови, що вивчається;

- формувати деякі універсальні лінгвістичні поняття, спостережувані в рідній і іноземній мовах, розвиваючи цим інтелектуальні, мовні і пізнавальні здібності учнів.ультурою країн мови, що вивчається. Раннє вивчення іноземних мов представляє учням можливість:

- правильно вимовляти і розрізняти на слух звуки, слово, словосполучення і пропозиції іноземної мови; дотримуватися інтонації основних типів пропозиції;

- опанувати найбільш споживану лексику у рамках тематики початкового етапу, освоїти продуктивний лексичний мінімум в об'ємі не менше 500 лексичних одиниць. Загальний об'єм лексики, включаючи рецептивний лексичний мінімум, складає не менше 600 лексичних одиниць;

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя в ЗОШ
На уроках в постійному спілкуванні з учителем і ровесниками формується моральність дитини, вважає А.А. Калюжний, збагачується його життєвий досвід. Хвилювання молодших школярів, їх радощі та образи п ...

Визначення рівня когнітивного та діяльнісного компонентів професійного становлення студентів
Оскільки ціннісно-мотиваційний компонент включає мотиви, мету, потреби в професійному навчанні, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, с ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net