Психологічні особливості молодших школярів і формування навичок і умінь в читанні

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Психологічні особливості молодших школярів і формування навичок і умінь в читанні

Сторінка 1

У психології розрізняють три періоди у віковому розвитку школярів. Це, по-перше, молодший шкільний вік, приблизно відповідний початковій школі (I—IV класи), тобто від 7 до приблизно 11—12 років. Це, по-друге, середній шкільний вік, або підлітковий — від 11—12 до приблизно 15 років (тобто до VIII класу). Це, по-третє, старший шкільний, або юнацький, вік — від 15 до 18 років (VIII —XI класи).

Така періодизація (вона є дуже поширеною, але не загальноприйнятою) ґрунтується зовсім не на «паспортному» віці дітей. «Вік» як поняття психології — це період, який характеризується цілим комплексом взаємозв'язаних особливостей здійснення різних видів діяльності, особливостей особи (які впливають на протікання всіх видів діяльності), особливостей протікання психічних процесів, особливостей відношення до предмета діяльності, до самої діяльності, до себе, до інших осіб і т.п.

Формування навичок і умінь в читанні є однією з найважливіших складових процесу навчання іноземної мови на всіх його етапах. Читання відноситься до рецептивным видів мовленнєвої діяльності, входить у сферу комунікативно-суспільної діяльності людей і забезпечує в ній письмову форму спілкування. Початковий етап навчання читанню має своєю метою формування в учнів техніки читання іноземною мовою і, зокрема, таких здібностей як:

* швидке встановлення звуко-буквених відповідностей;

* правильне озвучування графічного образу слова і співвіднесення його зі значенням, тобто. розуміння/осмислення читання;

* читання за синтагмам, поєднуючи слова в певні смислові групи;

* читання в природному темпі текстів, побудованих на знайомому мовному матеріалі;

* виразне читання текстів в слух, з правильним наголосом і інтонацією

* швидке встановлення звуко-буквених відповідностей;

* правильне озвучування графічного образу слова і співвіднесення його зі значенням, тобто розуміння/осмислення читання; * читання за синтагмам, поєднуючи слова в певні смислові групи;

* читання в природному темпі текстів, побудованих на знайомому мовному матеріалі;

* виразне читання текстів в слух, з правильним наголосом і інтонацією.

Ефективно вирішити поставлені завдання, можна використовуючи сучасні освітні технології, які враховують потреби молодших школярів, їхніх психологічні вікові можливості при організації процесу навчання.

Молодший шкільний вік охоплює період з 6 до 10 років. У психологічних дослідженнях Леонтьєва О.М., Ельконіна Д.Б., Виготського К.С., Мухіної ТОМУ і ін. наголошується, що в цей час кардинально змінюється протікання психічних процесів учнів. Відбувається зміна ведучого виду діяльності: на зміну ігровий приходить навчальна, хоча ігрова діяльність ще продовжує відігравати важливу роль. Формується позитивне ставлення до навчання, зміцнюються пізнавальні мотиви навчання.Розвиваються пізнавальні процеси. Сприйняття набуває керований характер, стає більш точним, розчленованим, навмисним, чітко розподіляються відносини між аналізом і синтезом. Збільшується частка довільної уваги, воно стає більш стійким.чні особливості молодших школярів. Йде розвиток інтелектуальних операцій: порівняння, узагальнення орієнтування, класифікації, кодування, перехід від наочно-образного до словесного, критичного мислення. Збільшується частка продуктивних дій мислення. Формується логічна пам'ять, продуктивні способи запам'ятовування.

Читання як процес сприйняття і активної переробки інформації є складною аналітико-синтетичною діяльністю. Активність читає є обов'язковою умовою не тільки проникнення у смислову бік тексту, а й сприйняття його формального боку, без опори на яку розуміння тексту не можливо.

Вивчення іноземної мови впочаткових класах корисне усім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно робить безперечний позитивний вплив на розвиток пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви та ін.; здійснює стимулюючий вплив на загальні мовні здібності дитини; раннє навчання іноземній мові дає великий практичний ефект в плані підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження його вивчення в основній школі, а також відкриває можливості для навчання другому(третьому) іноземним мовам, необхідність володіння якими стає усе більш очевидній;незаперечна виховна і інформативна цінність раннього навчання іноземній мові, яка проявляється у більше ранньому входженні дитини в загальнолюдську культуру через спілкування на новій для нього мові.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Народна педагогіка
Народну освіту Т. Г. Шевченко розглядав як справу першорядного суспільного значення. Славить Кобзар світоч знань, схиляється перед людською вихованістю й інтелектом, чемністю, повагою до літніх, бо с ...

Роль вчинку та позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів
Добрі серця – сади, Добрі слова - коріння, Добрі думки – квіти, Добрі справи – плоди. Моральне виховання школярів є одне з найскладніших, тому що об’єктом праці є найтонші сфери духовного життя особи ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net