Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі

З урахуванням психічних процесів учнів молодшого шкільного віку, можна сформулювати педагогічні вимоги до організації процесу навчання читанню іноземною мовою в початковій школі.

1. Практична спрямованість процесу навчання:

формулювання конкретних комунікативно-мотивованих завдань і питань, спрямованих на вирішення практичних завдань і проблем, що дозволяють не тільки освоїти нові знання і навички, але і зрозуміти зміст і сенс читання;

обов'язкове виділення громкоречевого (термін Ельконіна Д.Б.) етапу читання в системі навчання техніці читання іноземною мовою, що сприяють закріплення навичок артикуляції і интонирования, фонетично мови і "внутрішнього слуху".

2. Диференційований підхід у навчанні:

облік вікових психологічних особливостей учнів, індивідуальних стилів їх пізнавальної діяльності при повідомленні нових знань і формування навичок і умінь;

використання аналітичних і синтетичних вправ, завдань диференційованих за ступеня складності, в залежності від індивідуальних здібностей учнів; вибір адекватних прийомів роботи з навчання.

3. Інтегрований і функціональний підхід в навчанні:

побудова навчання читанню на основі усної випередження, тобто діти, читають тексти, які містять мовний матеріал, який вже засвоєний ними в усного мовлення; на алфавітному етапі оволодіння новими літерами, літеросполуками, правилами читання здійснюється згідно з послідовністю введення нових лексичних одиниць та мовних зразків в усному мовленні.

4. Облік особливостей рідної мови:

використання положительного переноса навичок читання, які або вже сформованих рідною мовою учнів;

максимальне зниження интерферирующего впливу навичок читання рідної мови, пов'язаного з особливостями української мови (фонематическое лист та складове читання), шляхом пояснення, зіставлення, демонстрації способів дії і щедрою тренування в читанні.

5. Доступність, посильність і свідомість навчання.

6. Комплексний підхід до формування мотивації:

приділення на уроці великої уваги виконання ігрових завдань, дії в проблемних ситуаціях комунікативного характеру;

Використання різних видів наочності, стимулюючих осмислення нового матеріалу, створення асоціативних зв'язків, опор, що сприяють кращому засвоєнню правил читання, графічних образів слів інтонаційних моделей фраз.я читання вголос і про себе. Крім дотримання перерахованих педагогічних вимог, успіх організації навчання залежить також і від рівня професійної грамотності вчителі, ступеня його методичної компетенції, здатності використовувати на уроці ефективні прийоми і форми роботи, адекватні поставленої мети навчання.

Для методично грамотної організації процесу навчання читання в масовій школі абсолютно необхідна воля, то є свідоме і дійсне прагнення упорядкувати цей процес на рівні досягнень досконалої сучасної науки про формування читача. З урахуванням взаємного навчання всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності у початковій і основній школі навчання читання іноземною мовою необхідно розглядати в контексті залучення дітей до сучасної читацької культури. Читаюча людина відрізняється від не читаючої інтелектуальним розвитком. За останні десятиліття були проведені дослідження в ряді країн, які показали, що читачі на відміну від не читачів здатні мислити проблемно, більш адекватно оцінювати ситуацію і швидше знаходити нові правильні рішення. Читання формує якості найбільш розвиненого і соціально цінну людину. Вдалою педагогічної інтерпретацією про залученні дітей до сучасної читацької культури є теорія формування читацької самостійності М.М. Світловська, згідно з якою, навчання представляє собою «читання - спілкування співрозмовником - книгою, свідомо обраному дитиною читачем для себе з кола інших можливих співрозмовників - книг».

Цікаве про педагогіку і навчання:

Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
Індивідуальна своєрідність особистості проявляється не тільки в її спрямованості, здібностях, а й в динаміці її психічної діяльності. Не можна знайти двох людей, однакових за своїми психічними власти ...

Досвід застосування вчителями колового методу тренування на уроках фізичної культури
Сьогодні вже немає потреби агітувати за застосування на уроках фізичної культури методу колового тренування, однаково ефективного як у процесі виховання фізичних якостей, так і під час вдосконалення ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net