Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі

З урахуванням психічних процесів учнів молодшого шкільного віку, можна сформулювати педагогічні вимоги до організації процесу навчання читанню іноземною мовою в початковій школі.

1. Практична спрямованість процесу навчання:

формулювання конкретних комунікативно-мотивованих завдань і питань, спрямованих на вирішення практичних завдань і проблем, що дозволяють не тільки освоїти нові знання і навички, але і зрозуміти зміст і сенс читання;

обов'язкове виділення громкоречевого (термін Ельконіна Д.Б.) етапу читання в системі навчання техніці читання іноземною мовою, що сприяють закріплення навичок артикуляції і интонирования, фонетично мови і "внутрішнього слуху".

2. Диференційований підхід у навчанні:

облік вікових психологічних особливостей учнів, індивідуальних стилів їх пізнавальної діяльності при повідомленні нових знань і формування навичок і умінь;

використання аналітичних і синтетичних вправ, завдань диференційованих за ступеня складності, в залежності від індивідуальних здібностей учнів; вибір адекватних прийомів роботи з навчання.

3. Інтегрований і функціональний підхід в навчанні:

побудова навчання читанню на основі усної випередження, тобто діти, читають тексти, які містять мовний матеріал, який вже засвоєний ними в усного мовлення; на алфавітному етапі оволодіння новими літерами, літеросполуками, правилами читання здійснюється згідно з послідовністю введення нових лексичних одиниць та мовних зразків в усному мовленні.

4. Облік особливостей рідної мови:

використання положительного переноса навичок читання, які або вже сформованих рідною мовою учнів;

максимальне зниження интерферирующего впливу навичок читання рідної мови, пов'язаного з особливостями української мови (фонематическое лист та складове читання), шляхом пояснення, зіставлення, демонстрації способів дії і щедрою тренування в читанні.

5. Доступність, посильність і свідомість навчання.

6. Комплексний підхід до формування мотивації:

приділення на уроці великої уваги виконання ігрових завдань, дії в проблемних ситуаціях комунікативного характеру;

Використання різних видів наочності, стимулюючих осмислення нового матеріалу, створення асоціативних зв'язків, опор, що сприяють кращому засвоєнню правил читання, графічних образів слів інтонаційних моделей фраз.я читання вголос і про себе. Крім дотримання перерахованих педагогічних вимог, успіх організації навчання залежить також і від рівня професійної грамотності вчителі, ступеня його методичної компетенції, здатності використовувати на уроці ефективні прийоми і форми роботи, адекватні поставленої мети навчання.

Для методично грамотної організації процесу навчання читання в масовій школі абсолютно необхідна воля, то є свідоме і дійсне прагнення упорядкувати цей процес на рівні досягнень досконалої сучасної науки про формування читача. З урахуванням взаємного навчання всіх видах іншомовної мовленнєвої діяльності у початковій і основній школі навчання читання іноземною мовою необхідно розглядати в контексті залучення дітей до сучасної читацької культури. Читаюча людина відрізняється від не читаючої інтелектуальним розвитком. За останні десятиліття були проведені дослідження в ряді країн, які показали, що читачі на відміну від не читачів здатні мислити проблемно, більш адекватно оцінювати ситуацію і швидше знаходити нові правильні рішення. Читання формує якості найбільш розвиненого і соціально цінну людину. Вдалою педагогічної інтерпретацією про залученні дітей до сучасної читацької культури є теорія формування читацької самостійності М.М. Світловська, згідно з якою, навчання представляє собою «читання - спілкування співрозмовником - книгою, свідомо обраному дитиною читачем для себе з кола інших можливих співрозмовників - книг».

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку
Гру традиційно зв'язують з дитинством. Дитина переступає поріг школи, і з цього моменту навчання займає велику частину часу, теоретично стає ведучою діяльністю аж до підліткового віку. І, проте, ігро ...

Шкільний підручник із біології
Шкільний підручник із біології – це навчальна книга, що містить систематичний виклад певного обсягу знань, які відображують сучасний рівень досягнень біологічної науки та виробництва, й призначена дл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net