Характер і режими читання текстів

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Характер і режими читання текстів

Сторінка 3

2.Читання вголос за пропозиціями або невеликим абзаців з коментарями. По ходу читання вчитель задає уточнюючі питання на розуміння, регулярно повертає дітей до їхніх пропозицій.

3. Словникова робота також ведеться по ходу читання. У цьому вона стає вмотивованою та цікавою, адже саме по ходу читання - це запитання до автора, відповіді на них треба шукати чи в тій, яку ще потрібно прочитати. Коментарі вчителя повинні бути короткими, але ємними НЕ відвернуть далеко від читаного. Таким чином, діти бачать суть процесу «в чітиванія» в текст і самі беруть участь в ньому, йдуть по тексту слідом за автором, попутно думають над сенсом слів, спостерігають, як розгортаються перед ними характери героїв, які працюють над мовою, представляють картини, які намалював автор.

4. Задають уточнюючі питання на розуміння змісту абзаців у тексті.

5. Така ж робота проводиться з наступним закінченим фрагментом тексту, і так до тих пір, поки текст не буде прочитаний до кінця.

6.Беседа за змістом тексту в цілому, вибіркове читання.

3. Після текстовий етапМета після текстового етапу полягає в досягненні розуміння на рівні сенсу (розуміння основної думки підтексту - «читання між рядків».

1.Учитель ставить проблемне питання до тексту в цілому. Далі слідують відповіді на це питання і бесіда. Її результатом має стати розуміння авторського «задуму», захованого між рядків.

2. Розповідь вчителя про письменника. Розмова з дітьми про його особистості після читання твору, а не до, оскільки саме після читання ця інформація ляже на підготовлений грунт: дитина зможе співвіднести її з тим уявленням про особистість автора, яке у нього склалося в процесі читання. Крім того, грамотно побудована розповідь про письменника поглибить розуміння прочитаного твору.

3. Повторне звернення до назви твору та ілюстрації. Бесіда про сенс назви про його зв'язок з темою, думкою автора. Питання з ілюстрації. Який саме фрагмент тексту проілюстрував художник.

4. Виконання творчих завдань. Для методично грамотного навчання дітей читання обов'язково потрібен учитель, навчений читання - спілкуванню, знає технологію навчально-виховної роботи на уроках читання, бо ефективно навчати того, що не вмієш робити сам, не можна. У читає можуть бути різні цільові установки. Найбільш поширеними є такі:

1. ознайомитися зі змістом художнього твору, наприклад оповідання або роману, щоб бути начитаним культурною людиною, бути в курсі новинок.

2. Максимально повно і точно зрозуміти міститься в тексті інформацію, щоб надалі використовувати її у своїй життєдіяльності.

3. Переглянути книги, журнали, газети, щоб знайти інформацію по темі, що. Особливого значення набуває організація роботи з домашнього читання і його матеріалом. Домашнє читання має в певних межах бути читанням для задоволення учнів. Іноді книга для читання виявляється занадто важкою, і учні скоро втрачають до неї інтерес. Дуже часто домашнє читання ускладнюється додатковими завданнями аналітичного порядку. Все це перетворює читання у важку задачу, позбавляє його безпосередності і жвавості впливу.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів
З реальної соціально-економічної ситуації, то нині склалася в Україні, випливає адекватне соціальне замовлення закладам освіти, яке виявляється в необхідності формування й розвитку творчої особистост ...

Ферум. Будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза
Варіант І. Мета: ознайомитись з положенням Феруму в Періодичній системі хімічних елементів і будовою його атома. Прочитайте фрагмент підручника. Розкажіть про місце Феруму в Періодичній системі хіміч ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net