Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

При роботі над текстом необхідно домогтися нормативно - виразного читання. Нам видається вдалою розроблена методика навчання такого читання Л.М. Урубковой. Вона запропонувала певну послідовність у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос.

Інтонаційна розмітка тексту

Невеликий текст в 3 -4 пропозиції пред'являється учням або на екрані через коледоскоп або епідіаскопа, або просто написаним на дошці. Учитель пропонує учням переглянути текст і разом з ними прослухати його, провести розмітку тексту, тобто поставити наголоси; розділити на синтагми, вказати мелодію. Мета такої роботи - підготувати учнів до усвідомленої імпатіі.

-

Колективне

читання вголос (хором)

розміченого тексту. Воно розглядається як прийом акустичної наочності, оскільки дає можливість привернути увагу до всіх необхідних інтонаційним явищам: наголосу, паузаціі, мелодиці, так як воно проводиться на основі розмітки і диригування, що сприяє розвитку усвідомленої імітації;

- Парне звернене читання

Воно спрямоване на розвиток здатності найкращого розуміння змісту та передачі його іншій особі.

- Індивідуальне шепітної читання

Воно дозволяє зміцнити артикуляційні навички. Його можна проводити в лінгафонному кабінеті.

- Індивідуальне контрольне читання вголос.

Воно завершує роботу над читанням вголос і показує результати цієї роботи. Ці п'ять режимів роботи дають можливість формувати в учнів навички читання за рахунок багаторазового прочитання одного тексту, але з різними завданнями. Така детальна відпрацювання, природно, не проводиться при роботі з усіма текстами підручника, а лише з тими, які дозволяють привернути увагу учнів до того, що складає суть нормативно - виразного читання. Таким чином, відбувається навчання учнів читання вголос. Іншими словами, вирішується першочергове завдання на початковому етапі - навчання користування графічною системою німецької мови при самостійному озвучуванні тексту. За допомогою читання вголос відбувається оволодіння читанням про себе. Співвідношення читання вголос і читання про себе на початковому етапі має бути на користь першого. З цього можна зробити наступні висновки, не мають рації ті методисти, які вважають, що на початку навчання німецької мови доцільно розвивати лише гучне читання. Навіть на першому році навчання на окремих текстах, за умови забезпечення їх відповідними завданнями, слід, розвивати читання про себе. Тим більше необхідно приділяти достатню увагу на другому році навчання німецької мови.

У процесі оволодіння мовою читання може виступати як засіб і як мета навчання. Розглянемо читання як засіб, що забезпечує дітям можливість засвоювати навчальний матеріал через зорове його сприйняття, а також як засіб, що сприяє розвитку інших видів мовленнєвої діяльності. Читання вголос служить засобом вдосконалення вимовних навичок учнів і перш за все навчання інтонації, що має велике значення для оволодіння досліджуваним мовою як засобом комунікації. Як стверджують фахівці, помилки в інтонації ведуть до спотворення змісту висловлення. Іншими словами, на друкарському матеріалі вчитель має можливість розвивати вимовні навички, відпрацьовувати інтонацію основних комунікативних типів висловлювань. Читання як засіб вивчення широко використовується для кращого оволодіння лексикою. Виконання вправ дозволяє учневі багаторазово зустрічати слово в різних поєднаннях, і таким чином, краще засвоювати його звукову форму шляхом читання вголос, графічну форму - шляхом зорового сприйняття графемно складу, граматичну форму завдяки спостереженню за вживанням даного читання різних типах пропозицій. Це дозволяє краще засвоїти значення слова, так як воно зустрічається в різноманітних контекстах, а також його вживання в різних життєвих ситуаціях, відображених у друкованому матеріалі. Читання є важливим засобом оволодіння граматичним аспектом німецької мови, як в плані морфології, так і в синтаксису. Виконання вправ, пов'язаних з читанням, буде сприяти більш міцному оволодіння граматикою, яку діти заздалегідь засвоювали в усному мовленні. При читанні важливо стежити за тим, щоб розуміння читаного досягалася і завдяки пізнанню граматичних форм, граматичних сигналів, граматичної структури речення, а не тільки за рахунок знання слів. Вправи, що формують такі навички, називаються структурно - інформаційними, оскільки учень йде від свідомості структури, знання формальних показників. Чим більше читають діти, тим міцніше засвоюється ними граматика, тим легше здійснюється розуміння читаного. Підводячи підсумок сказаному вище, можна зробити висновок, що читання створює сприятливі умови для запам'ятовування і, отже, для більш міцного засвоєння навчального матеріалу мовного і мовного. Однак роль читання як засобу навчання не обмежується лише цим. Читання текстів є важливим засобом, що сприяє формуванню умінь в говорінні, в його монологічного та діалогічного формах. Читаючи різноманітні тексти, учні опановують композиційними особливостями побудови опису, розповіді, міркування, бачать, як починається текст і чим він закінчується. Іншими словами, учні опановують логікою побудови висловлювань, тобто, як потрібно сказати і можуть перенести це на побудову власних усних висловлювань.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття
…Зима 1993 року. Україна готується до виборів депутатів всіх рівнів та Президента України. Кандидати в депутати Одеської обласної та Верховної Рад "мотаються" по району – беруть участь у пе ...

Характеристика та структура розробленої демонстраційної комп’ютерної програми
Провівши аналіз існуючих комп’ютерних навчальних комплексів, ми зробили висновок, що наявні комп’ютерні програми і програмно-методичні комплекси не забезпечують на належному рівні навчально-виховний ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net