Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

а). на технічних завданнях, вирішення яких приводить до вирішення смислових завдань;

на смислових завданнях, які тренують цьому й певні перцептивні навички, забезпечують не довільне оволодіння технікою читання. Поєднання цих напрямків роботи приведе до необхідної для зрілої людини гнучкості перцептивних навичок. Внутрішнє обговорювання передбачає наявність у читає твердих вимовних навичок, причому високо автоматизованих, інакше згорнута його форма, характерна для зрілого читання про себе, взагалі неможлива. Важливу роль у розумінні читаного грає синтагматичний членування тексту, правильне інтонаційне оформлення кожної синтагми і розстановка фразових наголосів. Отже, правильні вимовні навички не тільки вдосконалюють технічну сторону читання, але і беруть участь у процесах розуміння. Для того, щоб лексичні, граматичні і перцептивні навички читання були повноцінними і змогли забезпечити функціонування умінь читати, вони повинні володіти певною сукупністю якостей. На думку І.А. Зимової, якісні характеристики, з одного боку - служать «критеріями опрацьованості навичок, а з іншого боку визначають систему роботи з їх формування». До якостей навичок читання відносяться: автоматизированность, стійкість, гнучкість, «свідомість», відносна складність, тобто, навичкам читання притаманне е ті ж якості, що і навичкам говоріння, аудіювання та письма.

З урахуванням психічних процесів учнів молодшого шкільного віку, можна сформулювати педагогічні вимоги до організації процесу навчання читанню іноземною мовою в початковій школі:практична спрямованість процесу навчання, диференційований підхід у навчанні, інтегрований і функціональний підхід в навчанні, облік особливостей рідної мови, доступність, посильність і свідомість навчання,комплексний підхід до формування мотивації.

Для формування адекватних умінь читання велике значення має характер текстів:

їх зміст, інформативність, цікава фабула і т. і. Від якості текстового матеріалу залежить мотивація читацької діяльності учнів.

Зміст текстів

визначає відношення учнів до читання, а також можливості розв'язання тих освітніх і виховних завдань, які ставляться перед іноземною мовою як навчальним предметом.

Формування умінь читання забезпечується у процесі багаторазового виконання учнями завдань одного і того ж типу. Завдання при цьому варіюються мовний матеріал вправ змінюється, комбінується по-іншому, ускладнюється ізольовані слова – словосполучення – речення – абзаци – тексти; збільшується швидкість виконання вправ і т. і.

Навчання читання іноземною мовою має виконувати виховні, освітні, розвиваючі та практичні завдання. Без оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності, які закінчують школу не може розраховувати, за винятком у рідкісних випадках, на подальше широке використання іноземних мов. У методиці та практиці навчання іноземної мови все більше приділяється уваги читання, як виду мовленнєвої діяльності, який визначає досконале володіння мовою.

Ефективність навчання іноземній мові в школі у великій мірі залежить від того, наскільки його методи і прийоми орієнтовані на вікові особливості учнів. На користь справи необхідно не просто знати і чітко розрізняти сильні і слабкі (з погляду необхідних результатів навчання) сторони кожного віку, але головне, ставити перед дитиною посильні задачі, повністю використовувати всі потенційні можливості даного періоду розвитку.

Віковий розвиток дитини не можна представляти як поступове зростання його особливостей. Кожен період є якісно своєрідним ступенем формування дитячої особистості. Цю своєрідність підкреслював радянський психолог Л.З.Виготський, коли порівнював розвиток дитини з перетворенням гусениці в лялечку, а лялечки в метелика.

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми з іноземної мови.

Читання як вид мовленнєвої діяльності є однією з головних практичних цілей навчання іноземної мови в початковій школі. Проте не меншу роль відіграє читання у навчальному процесі як засіб навчання. Воно допомагає в оволодінні мовним матеріалом, в його закріпленні та нагромадженні. Так, мнемічна діяльність, яка супроводжує процес читання, забезпечує запам'ятовування лексичних одиниць, зв'язків між ними, а також граматичних явищ, наповнення граматичних структур, порядку слів у структурах та ін. Читання допомагає удосконалювати вміння усного мовлення: під час читання як уголос, так і про себе функціонують провідні мовні аналізатори – слухові та мовленнєво-рухові, характерні для говоріння. Уміння читати дає можливість у разі потреби підібрати необхідні друковані матеріали та препарувати їх з метою підготовки усного повідомлення.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу
Терміни «наука», «наукова робота» вже протягом багатьох років супроводжують педагогічну діяльність у системі загальної середньої освіти. Але на різних етапах розвитку сучасної школи змістовне наповне ...

Педагогічні умови виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи
Формування в учнів гуманістичної складової духовності і, зокрема, емпатійності як риси особистості доцільно розпочинати з виховання дбайливого ставлення до природного довкілля, яке є зрозумілішим для ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net