Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Педагогіка » Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи » Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос

Сторінка 4

Про складність організації навчання свідчить різноманітність методичних підходів до розвязання цього завдання. Так, учителям добре відомі розроблені англійськими фахівцями методи цілих слів, цілих речень і тексту. В сучасній практиці навчання читання англійською мовою використовується фонетичний (звуковий) аналітико-синтетичний метод, а також методи навчання за ключовими словами і правилами читання.

Вивчення іноземної мови впочаткових класах корисне усім дітям, незалежно від їх стартових здібностей, оскільки воно робить безперечний позитивний вплив на розвиток пам'яті, уваги, мислення, сприйняття, уяви та ін.; здійснює стимулюючий вплив на загальні мовні здібності дитини; раннє навчання іноземній мові дає великий практичний ефект в плані підвищення якості володіння першою іноземною мовою, створює базу для продовження його вивчення в основній школі, а також відкриває можливості для навчання другому(третьому) іноземним мовам, необхідність володіння якими стає усе більш очевидній;незаперечна виховна і інформативна цінність раннього навчання іноземній мові, яка проявляється у більше ранньому входженні дитини в загальнолюдську культуру через спілкування на новій для нього мові. Найбільший обсяг роботи з формування навичок техніки читання виконується протягом першого року навчання: учні запамятовують конфігурацію літер, вчаться розпізнавати їх , озвучувати , писати, користуючись картками розрізної азбуки , алфавітом в малюнках, тощо. На самому початку учням достатньо знати лише звукове значення літери. Процес навчання за коштами читання не закінчувався навчанням тексту, а тривав прийняттям з боку читає якогось рішення, що веде до змагання його особистості. Читання служить поштовхом до формування думок людини, почуттів і рис характеру. Для вчителя важливо навчити учнів активно, творчо освоювати ту інформацію, яка закладена в тексті.

Навчання читання іноземною мовою має виконувати виховні, освітні, розвиваючі та практичні завдання. Без оволодіння цим видом мовленнєвої діяльності, які закінчують школу не може розраховувати, за винятком у рідкісних випадках, на подальше широке використання іноземних мов. У методиці та практиці навчання іноземної мови все більше приділяється уваги читання, як виду мовленнєвої діяльності, який визначає досконале володіння мовою.

Для того, щоб засвоїти технологію навчання читанню на англійській мові необхідно теоретичний матеріал закріпити на практиці, для закріплення пропонуються декілька розробок уроків, які були апробовані на переддипломної практиці. Читання текстів є важливим засобом, що сприяє формуванню умінню в говорінні монологічних і діалогічних формах.

Характерні особливості навчальної витеми іноземної мови виключають можливості використання якогось одного із методів. Жоден з них, взятий окремо не може бути достатньо ефективним для навчання техніки читання . Найдоцільнішим вважається комбінування кількох методів, наприклад, звукового аналітико –синтетичного методу, завдяки якому добре засвоюються буквено-звукові співвідношення , та методів навчання за правилами читання за ключовими словами.

Використання різних видів наочності, стимулюючих осмислення нового матеріалу, створення асоціативних зв'язків, опор, що сприяють кращому засвоєнню правил читання, графічних образів слів інтонаційних моделей фраз.я читання вголос і про себе. Крім дотримання перерахованих педагогічних вимог, успіх організації навчання залежить також і від рівня професійної грамотності вчителі, ступеня його методичної компетенції, здатності використовувати на уроці ефективні прийоми і форми роботи, адекватні поставленої мети.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика культури мовлення старших дошкільників
Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету. Експериментальною роботою було охо ...

Диференційоване проведення логоритмічних занятть, методика подання матеріалу широко представлені в роботах Н. А. Ричкової
Для досягнення оптимальних результатів логоритмічних занятть з використанням методики Н.А. Ричкової їх проводять за наступною схемою: Ритмічна розмінка. Її завданнями є виховання дисципліни і організ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net