Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників

Сторінка 1

Метою нашої роботи було теоретично обґрунтувати та систематизувати педагогічні умови формування цінностей у старших дошкільників засобами художньої літератури. Для реалізації цієї мети ми організували експериментальну роботу, у якій взяли участь 30 дітей старшого дошкільного віку (Див. Додаток А). Дослідницька робота проводилася в ДНЗ № 23 «Берізка» м. Рівного і складається з трьох етапів експерименту: констатувальний, формувальний і контрольний.

Під час констатувального експерименту ми визначали початковий рівень сформованості емоційно-ціннісної сфери та розвитку цінностей у дітей та провели дослідження в спеціально визначених групах дітей старшого дошкільного віку (контрольній та експериментальній).

Метою констатувального експерименту було визначити сформованість моральної свідомості, ціннісних орієнтацій, та встановити рівень розвитку цінностей у дітей. Для цього ми використовували методи бесіди з батьками; опитування дітей «Твій ідеал» та «На якого героя ти хочеш бути схожим?» для встановлення пріоритетних для дітей цінностей, розуміння моралезнавчих понять, якостей характеру; дослідження особистісних ціннісних орієнтацій з допомогою модифікованої методики М. Рокіча.

На початку нашої роботи ми провели індивідуальну бесіду з батьками дітей з метою виявити шляхи надходження до дітей моралезнавчої інформації. Ми виділили такі шляхи, як ЗМІ, близький соціум, книги, заняття. В ході бесіди ми задавали батькам питання які, поділили відповідно до шляхів надходження інформації.

Близький соціум: «Ви, чи хтось з вашої родини пояснює своїй дитині правила поведінки?», « Чи розповідаєте Ви, чи хтось з Вашої родини про цінності, такі як життя, здоров’я, любов, справедливість?» .

Книги: « Чи читаєте Ви дітям? Які книги і як часто?», « Читаючи книги зупиняєтесь на моральному змісті, пояснюєте вчинки героїв, правила поведінки висвітлені в творах?»,

ЗМІ: « Ви контролюєте зміст телевізійних програм, які переглядає Ваша дитина?», « Обираючи програму чи мультфільм для перегляду Вашою дитиною, ви враховуєте моральний зміст, якості героїв, головні цінності?»,

Заняття: « Чи розповідає Вам дитина, про які цінності, моральні норми вона дізналась на заняттях? Які і як часто?» «Як вважаєте, звідки Ваша дитина отримує більше інформації морального змісту: від Вас, вихователя, книг чи ЗМІ?».

Підсумовуючи результати ми обраховували який шлях надходження інформації отримав більшу кількість стверджувальних відповідей. В результаті 40% дітей експериментальної групи отримують моралезнавчу інформацію від близького соціуму, 26,6% дітей з книг, 26,6 %з занять, та 6,8% зі ЗМІ. Діти контрольної групи більше моралезнавчої інформації отримують також від близького соціуму 33,0%, книг – 33,0%, на заняттях 20,6% та 13,4% від ЗМІ (Див. Рис. 1)

Отже, ми бачимо, що діти більше моралезнавчої інформації отримують від сім’ї та книг, і в констатувальній групі ці шляхи знаходяться на одній позиції, що підкреслює роль художньої літератури в отриманні моралезнавчої інформації, в тому числі і про ціннісні категорії. Не можна не зауважити високий показник отримання інформації на заняттях, що свідчить про систематичну і досконалу роботу вихователів в напрямку емоційно-ціннісного розвитку та духовного виховання.

Рис. 1 Джерела надходження моралезнавчої інформації до дітей

Щоб визначити перелік цінностей, які діти вважають пріоритетними ми провели бесіду «Твій ідеал», під час якої ставили запитання про улюбленого героя і за які якості дитина вважає його таким. Бесіда проводилась індивідуально з кожною дитиною. Кожній дитині пропонувались такі запитання: «Хто твій улюблений герой? Звідки він?Чому він твій улюблений? Чим він тобі подобається? Чим ти хочеш бути на нього схожий?»

Результати дослідження занесені в таблицю ( Див. Додаток Б). Опрацювавши результати ми виявили, що і в експериментальній групі 39,6% дітей улюбленими героями вважають героїв літературних творів, та 60,4 % супергероїв мультфільмів та кіно. Результати контрольної групи мають не значні відмінності – 42,8% обрали улюбленими літературних героїв, та 57,2% - героїв мультфільмів і кіно. (Див. Рис. 2) .

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Виникнення Києво-Могилянської академії
Непересічні здобутки вітчизняної освіти пов’язані з ім’ям Петра Могили(1596-1647). Молдаванин за походженням, він всі свої звання і достатки віддав справі національно-культурного відродження України. ...

Фізкультхвилинки в режимі навчального дня
У процесі навчання фізкультхвилинки сприятливо впливають на підвищення розумової працездатності учнів,попереджають їх втому, підвищують їх емоційний стан,понижують статичні навантаження та порушення ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net