Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників

Сторінка 2

Найчастіше серед літературних героїв діти обирали Білосніжку, Кирилу-Кожум’яка, Русалочку та Попелюшку, а серед героїв ЗМІ перевагу надали Рапунцель, Добрині-Нікітічу,Людині-павуку, Залізній людині, Русалочкі.

Рис. 2 Результати бесіди «Твій ідеал»

При аналізі відповідей ми звернули увагу на моральні якості та цінності, які вказували діти, аргументуючи свій вибір героя. Пріоритетнішими діти вважають героя, який добрий, допомагає іншим, сильний та хоробрий, має привабливу зовнішність чи одяг. Деякі діти вказували і на інші якості. Наприклад, Задорожна Лєра героєм обрала лисичку за хитрість та розум; Саєнко Вікторія вказала на героїню нового мультфільму Відважну за порятунок мами, яка перетворилась на ведмедя. Проте дівчинка не зауважує, що саме поведінка героїні призвела до цього; Козльонкова Анна обрала героїнею Русалочку за любов до природи, океану, хороше ставлення до рибок, що свідчить про наявні екологічні цінності. Більшість хлопців обираючи героя звертали увагу на матеріальну сторону (крута машина, багато зброї, плащ, що дозволяє літати), проте часто вказували, що вони допомагають та рятують людей, демонструючи гуманістичні цінності. Проте, на відміну від дівчаток, лише декілька хлопчиків обрали своїм улюбленим саме літературного героя, більшість обирала героїв ЗМІ.

Під час бесід з дошкільниками ми дізнались, що їхні моральні знання структуруються на рівні ознак та понять. На запитання «Чому він твій улюблений герой?» досить часто діти відповідали, пояснюючи свій вибір з позиції сили або сміливості: «Нікого не боїться», «Усіх перемагає»; з позиції добробуту: «Він має машину, гарний костюм», «Купує сукні» тощо.

Таким чином, ми бачимо, що більшість дітей обрало героїв ЗМІ, що свідчить про те, що в дошкільному закладі та сім’ї не часто використовують художню літературу. Дітям розповідають казки, обговорюють їх моральний зміст, поведінку та вчинки героїв. Саме тому більшість дітей обираючи героя керувались гуманістичними, естетичними і навіть екологічними цінностями. Однак яскраві, динамічні мультфільми захоплюють дітей красивими, відважними героями і потужно впливають на них, залишаючи в свідомості яскравий образ. Оскільки у дітей наочно образне мислення, і недостатньо розвинена уява, то діти легше та краще сприймають зміст мультфільму ніж прослуханої казки. Тому при створені програми необхідно врахувати ці результати, та унаочнити процес використання художньої літератури.

Під час бесіди ми виявили, що діти часто використовують моралезнавчі поняття, і для того, щоб встановити рівень їх розуміння ми провели опитування. Воно включало в себе такі питання :

1 Кого ти вважаєш добрим?

2 Кого ти вважаєш злим?

3 Що таке дружба?

4 Яку людину ми називаємо чесною?

Результати занесені в таблицю (Див. Додаток В). Оцінюючи результати ми враховували яку кількість точних відповідей дали діти :

0-2 відповіді – діти мають труднощі у розумінні понять;

3-4 – добре орієнтуються в моральних поняттях;

5- точно розуміють поняття.

Опрацювавши результати ми виявили, що 26,4% дітей експериментальної групи найбільш точно відповіли на питання, 59,4 % дітей іноді не могли пояснити одне чи декілька понять, і 14,2 % дітей мали значні труднощі або не змогли відповісти. У контрольній групі точно відповіли на питання 33,3% дітей, деякі неточності у відповідях мали 46,2% та 20,5% не змогли відповісти або відповідали не вірно (Див. Рис. 3 ).

Рис. 3 Результати опитування

У відповідях хорошим діти вважали того, хто посміхається, добрий, дружить з іншими, не ображає дітей, слухається, іноді з позиції користі – ділиться чимось, щось дає, щось приносить. Задорожна Лера хорошою вважає себе, за допомогу батькам, а Ніжник Анна, Танасієнко Настя, Коновалова Катерина, Зубатенко Владислав вважають такими своїх близьких.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Показники ефективності тесту
Дидактичні можливості тестового контролю можуть бути реалізовані при виконанні певних вимог до складання тесту (контролюючої програми). Якісний тест повинен задовольняти таким вимогам: • валідність; ...

Самовиховання і професійний ріст учителя
Професійне самовиховання спрямоване на більш повну реалізацію педагогом себе як особистості. Прагнення до самовдосконалення, самоосвіта є важливим чинником професійного росту вчителя, один із шляхів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net