Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Сторінка 1

Формування цінностей здійснюється ефективно за допомогою таких педагогічних умов: правильний добір та використання художніх творів гуманістичного спрямування; проведення систематичної роботи з емоційно-ціннісного розвитку; забезпечення єдності впливу на інтелектуальний, емоційний і діяльнісний розвиток особистості.

Головна функція цінностей у тому, щоб сформувати у підростаючого покоління моральну свідомість, стійку моральну поведінку і моральні почуття, відповідні сучасному способу життя, сформувати активну життєву позицію кожної дитини, звичку керуватися у своїх вчинках, діях, відносинах почуттям громадського обов’язку. Серед усіх засобів ефектиктивнішим у формуванні цінностей є художня література. Тому ми добирали твори за такими принципами:

- Високохудожність, нормативність;

- Доступний сприйманню дітей старшого дошкільного віку;

- Моральне змістове наповнення, наявність виховної ідеї;

- Врахування гендерної ознаки ( чергування творів з головними героями різної статі);

- Використання різноманітних творів класичних та сучасних українських і зарубіжних письменників та поетів, народних творів.

Формування цінностей у дошкільників має ряд особливостей:

- Ціннісні орієнтації визначаються свідомістю і підсвідомістю;

- Формуються і в ході набуття дітьми особистого досвіду;

- Необхідно створення змістовного, емоційно-позитивного та виховуючого середовища;

- Потрібно забезпечити повноцінну емоційну активність;

- Необхідно забезпечити діяльнісну активність з допомогою вирішення моральних задач, практикою вчинків, моральних виборів.

Отож, враховуючи все вище сказане, нами була розроблена програма та методика розвитку формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури (Див. Таблиця 2.3) .

Програма будувалась з урахування досвіду, нагромадженого в загальнометодичних ( Ч. Ізмайлова, В. Мухіної, Т. Поніманської, О. Хролець, О. Хухлаєвої, М. Чістякової та ін.) і психологічних (Г. Бреслава, Т. Дудкевич, А. Копитіна, Г. Лендера, Н. Погосової, М. Рокіч та ін.) дослідженнях.

Маючи за мету програми формування цінностей засобами художньої літератури, у розробленій програмі виділяємо такі завдання, як:

- Формування уявлення про загальнолюдські цінності;

- Виховання прагнення поступатися за законами совісті, доба, любові та милосердя, людяності в різних життєвих ситуаціях;

- Сприяння становленню морального компонента особистості дитини, вчити її дивитись на світ крізь призму моральних цінностей;

- Формування уявлення про моральні цінності, моральні якості, адекватне емоційне відношення та адекватну моральну поведінку.

Ці завдання реалізуються поступово з урахуванням традиційних принципів виховання, розвитку емоційно-ціннісної сфери дитини, атмосфери добра, терпимості, відкритості, любові та щирості проведених занять. Також ми приділяємо увагу деяким принципам відносно вибору методі розвитку особистості за І.Бехом, коли акцент робиться на взаємній повазі, розумінні, співтворчості вихованця і вихователя: заохочення дітей до відповідей, які хотіли б почути від них; схвалення дитини з боку дорослого, надання дитині свободи вираження власних думок, почуттів.

Програма формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури включає в себе проведення 10 занять за темами «Здоровим бути – весело жити», «Краса навколо, краса у нас», «Праця», «Дружимо», «Будемо добрими - подолаємо зло!», «Ми любимо всіх, і всі люблять нас», «Моя сім’я», «Хто така людина?», «Моя Батьківщина», «Чесність».

Заняття проводились в експериментальній групі. Тривалість занять до 35 хвилин, в залежності від працездатності дітей. Групова кімната була обладнана за всіма методичними вимогами, особливу увагу ми приділили куточку книги, зоні театральної та ігрової діяльності. Обов’язковим було наявність стільців та подушок для сидіння по кількості дітей.

Ми встановили такі правила проведення занять:

- не примусова участь дітей;

- створення позитивного мікроклімату в групі, позитивне, радісне закінчення заняття;

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Використання жестової мови у навчанні глухих та сліпоглухих
Жестикуляція як засіб самовираження на етапі домовленнєвого та первинного мовленнєвого розвитку сліпоглухої дитини тісно пов’язана з одним із наступних етапів – застосуванням мови жестів. Слід сказат ...

Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття
…Зима 1993 року. Україна готується до виборів депутатів всіх рівнів та Президента України. Кандидати в депутати Одеської обласної та Верховної Рад "мотаються" по району – беруть участь у пе ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net