Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Сторінка 4

Рис. 6 Порівняння результатів ранжування цінностей

Таким чином, ми бачимо, що в обох групах ситуація зазнала змін, однак в експериментальній групі вони більш відчутні.

Для підтвердження розуміння дітьми моральних понять, норм та поглядів на моральні цінності ми вирішили інсценізувати з дітьми казку «Зайчикова хатка» та провести опитування для виявлення рівня розуміння вчинків героїв, вміння їх оцінювати з позиції моральності.

Після читання казки за бажанням діти поділили ролі. Кожна дитина отримала елемент костюму героя казки (заячі вушка, лисячий хвостик). Декораціями було штучне дерево, під яким сидів зайчик на пеньочку-стільчику, та з іншго боку зображена на ватмані хатка з вирізаним віконечкам, щоб дітям було видно козу. Діти добре знали зміст казки, тому легко і з задоволенням хх розіграли. Всі були жваві, веселі, активні, тішились костюмами, старались передати і голосом, і жестами, і мімікою обличчя героїв.

Після інсценізації дітям пропонувалось відповісти на такі питання:

1. Яка в казці була хатинка у зайця? У лисиці?

2. Як перехитрила лисиця зайця?

3. Хто допомагав зайчику? Як?

4. Як би ти вчинив, коли хтось потребував твоєї допомоги?

Для обрахунку рівня розуміння вчинків героїв, ми використали такі параметри:

- Розуміють зміст казки;

- Визначають «як і чому перехитрила лисиця зайця;

- Правильно визначають хто і чому допоміг зайцю і як

- Хто не зміг допомогти і чому;

- Вказують, що допомогли б, тому хто потрапить в біду.

За правильно дані відповіді діти могли набрати в сумі 5 балів.

Опрацювавши результати ми визначили, що у контрольній групі правильно розуміють зміст казки 15 дітей (100%), правильно визначають як перехитрила лисиця зайця 100% дітей, Правильно визначають хто допоміг зайчику і як 13 дітей (86.6%), та допомогли б тому, хто потрапить в біду 100% дітей. У експериментальній групі 100% дітей розуміють зміст казки, 100% правильно визначають як лисиця перехитрила зайця, 14 (93,3%) дітей правильно визначили хто допоміг зайчику і як, 100 % допомогли б тому, хто потрапив в біду.

Порівнявши дані, ми бачимо, що діти обох груп зрозуміли моральний зміст казки, виокремили правило поведінки, і всі б допомогли тому, хто потрапив в біду. Але у експериментальній групі більша кількість дітей краще запам’ятала героїв казки.

Щоб перевірити чи зазнали змін якості та цінності які діти вважали пріорітетними ми провели опитування. В ході опитування задавали дітям таке питання «На якого героя ти хочеш бути схожим? Чому?». Дані опитування представлені в додатках (Див. Додаток Г). Відповіді дітей ми порівнювали з опитуванням «Твій улюблений герой» і виявили, що в експериментальній групі 50,6% дітей улюбленими вважать літературних героїв, тоді як на констатувальному етапі цей показник був 47,4%. В контрольній групі не відбулося змін, схожими на літературного героя хочуть бути 40 % дітей. Найчастіше у експериментальній групі діти хочуть бути схожими на Принца . у контрольній на Добриню-Нікітіча, Людину-павука, Попелюшку. Діти експериментальної групи вказували на такі якості героя: добрий, сильний, відважний, завжди прийде на допомогу, вічлива, розумна та чемна, хороший друг. Діти контрольної групи вказували на такі: сильний, всіх поб’є, непереможний, всі його бояться, дуже гарна, має гарний одяг, вона принцеса, добра. У експериментальній групі кількість хлопців які обирали літературного героя збільшилась на 2 дітей ,в порівнянні з констатувальним експериментом.

Таким чином, можна сказати, що зміни у експериментальної групи є більш відчутними, ніж у контрольної. У них більшого значення набули соціальні цінності, піднялись в рейтингу громадські та національні, тоді як в контрольні групі ситуація майже не змінилась. Діти обох груп добре розуміють моральний зміст художніх творів , виокремлюють правило поведінки, проте дітям контрольної групи було важче охарактеризувати риси та цінності героїв, пояснити їхні вчинки. У експериментальній групі більша кількість дітей краще запам’ятала героїв казки. У порівнянні з контрольним експериментом, більша кількість дітей експериментальної групи обрала своїм літературного героя. Якості, якими діти характеризували героїв змінили позиції сили та матеріальних цінностей на позиції дружби, допомоги, любові, позитивних моральних рис характеру.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальна перевірка впливу колективу на особистість
Під час педагогічної практики у загальноосвітній школі № 17 м. Миколаєва, ми спостерігали за дітьми, за їх поведінкою та манерою спілкування. Ми помітили, що діти ображають один одного, промовляють н ...

Аналіз феномену словесна творчість. Його тип ,форми і види
Словесна творчість — вищий щабель мовленнєво-творчої діяльності — визначається багатьма вченими як один із видів художньої творчості, що виникає під впливом творів мистецтва, а також вражень від навк ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net