Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Сторінка 5

Проаналізувавши результати констатувального етапу експерименту ми знову виділили рівні та виявили такі зміни.

До високого рівня відносимо дітей експериментальної групи за номером 3, 4, 8, 10, 11, та дітей контрольної групи за номером 3, 5, 6, 7.

До середнього рівня відносимо дітей експериментальної групи за номером 1, 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 13, та дітей контрольної групи за номером 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

В загальному ми бачимо, що рівень ціннісного розвитку залишається в більшості середнім у обох групах( 59,4% експериментальна група та 59,4 контрольна, на констатувальному етапі було 59,4% та 60,4% відповідно), трішки збільшився високий рівень обох груп (33,9% експериментальна група та 26,4 % контрольна, а на констатувальному етапі було 26,4% та 19,8% відповідно), а в експериментальній зменшилась кількість дітей, які мають низький рівень – 6.7 %, тоді як на констатувальному етапі цей показник був 14,2%. (Див. Рис. 4)

Рис. 4 Порівняння показників рівнів сформованості цінностей

Тому, ми можемо зробити висновок, що розроблена програма, була ефективною і художня література є дієвим засобом формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку за умови правильного добору та використання художніх творів гуманістичного спрямування, проведення систематичної роботи з емоційно-ціннісного розвитку, забезпечення єдності впливу на інтелектуальний, емоційний і діяльнісний розвиток особистості.

На констатувальному етапі дослідження ми виявили, що більшість дітей обох груп отримують моралезнавчу інформацію від сім’ї та книг (Див. Рис. 1), що підкреслює роль художньої літератури в вихованні цінностей. Не можна не звернути увагу на високий показник отримання інформації на заняттях, що свідчить про систематичну та досконалу роботу вихователів в напрямку емоційно-ціннісного розвитку та духовного виховання. Проте більшість дітей своїми героями обирали героїв мульфільмів та кіно, що свідчить про несистематичне використання художньої літератури або методично недосконале використання засобів художньої літератури. К дітей наочно-образне мислення, уяватільки розвивається тому яскраві і динамічні мультфільми захоплюють дітей, потужно впливають на них та залишають в свідомомсті яскравий образ. Недостатня реалізація принципу наочності та індивідуального підходу могла значно погуршити сприймання дітьми літературних текстів. Проте більшість дітей обох груп (86,6% експериментальної та 80,0% контрольної) добре розуміють моралезнавчі поняття, значення цінностей і найменша кількість (13,4 експериментальнох та 20,0% контрольної) має значні труднощі. Підсумувавши констатувальний етап ми розподілили дітей за трьома рівнями сформованості цінностей : високим, середнім та низьким.

На формувальному етапі експерименту ми розробили і впровадили програму виховання цінностей засобами використання художньої літератури, яка складалася з десяти занть присвяченим основним цінностям :здоров’я, краса, праця, дружба, добро, любов, сім’я, людина, Батьківщина, чесність. В процесі експерименту ми спостерігали, що художня література цікавить дітей, викликає пізнавальний інтерес, емоційний відгук, допомагає засвоїти поняття, зрозуміти змість норм та правил, сформувати ціннісні орієнтації.

В ході контрольного етапу експерименту ми використовували не тільки ранжування цінностей а й поділ їх на важливі та не важливі, що дало нам більш точні результати, а також бесіду за змістом казки для виявлення вміння оцінювати вчинки героїв та їх самих з позиції моральності, виокремлювати їх головні цінності. Та для перевірки чи змінились пріоритетні для дітей цінності провели опитвання « Я буду схожим на .». Після формувального етапу ми виявили більш відчутні зміни у енспериментальні групі ніж у контрольні. Розподіливши дітей за рівнем сформованості цінностей ми виявили, що більшість дітей відноситься до середнього рівня, в обох групах збільшилась кількість дітей у високому рівні, а в експериментальній групі зменшилась кількість дітей у низькому рівні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання
У початкових класах виразне читання з поступально-послідовною системою засвоєння положень теорії і практики набрало статусу обов'язкового. Програма зобов'язує вчителя вже з перших днів навчання випра ...

Про розвиток здібностей учнів для створення самоврядування в класному колективі
Розвиток здібностей учнів для створення самоврядування в класному колективі є однією з основних умов формування особистості. Цей процес безперервний, тривалий та індивідуальний. На відміну від здібно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net