Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Проаналізувавши результати констатувального етапу експерименту ми знову виділили рівні та виявили такі зміни.

До високого рівня відносимо дітей експериментальної групи за номером 3, 4, 8, 10, 11, та дітей контрольної групи за номером 3, 5, 6, 7.

До середнього рівня відносимо дітей експериментальної групи за номером 1, 2, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 13, та дітей контрольної групи за номером 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15.

В загальному ми бачимо, що рівень ціннісного розвитку залишається в більшості середнім у обох групах( 59,4% експериментальна група та 59,4 контрольна, на констатувальному етапі було 59,4% та 60,4% відповідно), трішки збільшився високий рівень обох груп (33,9% експериментальна група та 26,4 % контрольна, а на констатувальному етапі було 26,4% та 19,8% відповідно), а в експериментальній зменшилась кількість дітей, які мають низький рівень – 6.7 %, тоді як на констатувальному етапі цей показник був 14,2%. (Див. Рис. 4)

Рис. 4 Порівняння показників рівнів сформованості цінностей

Тому, ми можемо зробити висновок, що розроблена програма, була ефективною і художня література є дієвим засобом формування цінностей у дітей старшого дошкільного віку за умови правильного добору та використання художніх творів гуманістичного спрямування, проведення систематичної роботи з емоційно-ціннісного розвитку, забезпечення єдності впливу на інтелектуальний, емоційний і діяльнісний розвиток особистості.

На констатувальному етапі дослідження ми виявили, що більшість дітей обох груп отримують моралезнавчу інформацію від сім’ї та книг (Див. Рис. 1), що підкреслює роль художньої літератури в вихованні цінностей. Не можна не звернути увагу на високий показник отримання інформації на заняттях, що свідчить про систематичну та досконалу роботу вихователів в напрямку емоційно-ціннісного розвитку та духовного виховання. Проте більшість дітей своїми героями обирали героїв мульфільмів та кіно, що свідчить про несистематичне використання художньої літератури або методично недосконале використання засобів художньої літератури. К дітей наочно-образне мислення, уяватільки розвивається тому яскраві і динамічні мультфільми захоплюють дітей, потужно впливають на них та залишають в свідомомсті яскравий образ. Недостатня реалізація принципу наочності та індивідуального підходу могла значно погуршити сприймання дітьми літературних текстів. Проте більшість дітей обох груп (86,6% експериментальної та 80,0% контрольної) добре розуміють моралезнавчі поняття, значення цінностей і найменша кількість (13,4 експериментальнох та 20,0% контрольної) має значні труднощі. Підсумувавши констатувальний етап ми розподілили дітей за трьома рівнями сформованості цінностей : високим, середнім та низьким.

На формувальному етапі експерименту ми розробили і впровадили програму виховання цінностей засобами використання художньої літератури, яка складалася з десяти занть присвяченим основним цінностям :здоров’я, краса, праця, дружба, добро, любов, сім’я, людина, Батьківщина, чесність. В процесі експерименту ми спостерігали, що художня література цікавить дітей, викликає пізнавальний інтерес, емоційний відгук, допомагає засвоїти поняття, зрозуміти змість норм та правил, сформувати ціннісні орієнтації.

В ході контрольного етапу експерименту ми використовували не тільки ранжування цінностей а й поділ їх на важливі та не важливі, що дало нам більш точні результати, а також бесіду за змістом казки для виявлення вміння оцінювати вчинки героїв та їх самих з позиції моральності, виокремлювати їх головні цінності. Та для перевірки чи змінились пріоритетні для дітей цінності провели опитвання « Я буду схожим на .». Після формувального етапу ми виявили більш відчутні зміни у енспериментальні групі ніж у контрольні. Розподіливши дітей за рівнем сформованості цінностей ми виявили, що більшість дітей відноситься до середнього рівня, в обох групах збільшилась кількість дітей у високому рівні, а в експериментальній групі зменшилась кількість дітей у низькому рівні.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Принципи науково-педагогічного дослідження
В структурі методологічного знання виділяють чотири рівні: філософський, загальнонауковий, конкретно науковий, технологічний, кожен з яких реалізується через певні принципи дослідження педагогічних я ...

Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови
Концепція мовної освіти визначає пріоритети навчання української мови і розвитку мовлення, структуру і зміст шкільного курсу, методи і прийоми, організаційні форми й технології засвоєння освітнього з ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net