Види і вимоги проведення інструктажів

Педагогіка » Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку » Види і вимоги проведення інструктажів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Головною функцією цінностей є сформувати у підростаючого покоління моральну свідомість, стійку моральну поведінку і моральні почуття, відповідні сучасному способу життя, сформувати активну життєву позицію кожної людини, звичку керуватися у своїх вчинках, діях, відносинах почуттям громадського обов’язку. Моральна свідомість і поведінка дітей формуються у єдності. Вагому роль у формуванні цінностей відіграє дорослий, який виступає не тільки прикладом для наслідування а й організатором вихованого процесу. Серед всіх засобів найефективнішим у формуванні цінностей є емоційна активність та художня література. Формування цінностей у дошкільників має ряд особливостей. А саме: ціннісні орієнтації визначаються свідомістю і підсвідомістю, і формуються і ході набуття дітьми особистого досвіду; процес становлення ціннісних орієнтацій найбільш інтенсивний саме в період дошкільного дитинства; формування цінностей здійснюється ефективно за умови створення змістовного, емоційно-позитивного та виховуючого середовища.

Художня література відіграє вагому роль у процесі формування цінностей, гуманних почуттів. Вона активно впливає на почуття і розум дитини, розвиває її емпатійність, емоційність. Забезпечує розуміння і прийняття моральних норм як єдиних правильних варіантів поведінки. Художнє слово призводить до великих змін в емоційній сфері дитини, сприяє появі живого відгуку, змінює відношення до речей, перебудовує суб’єктивний світогляд. Необмежені можливості формування моральних цінностей та емоційного розвитку мають такі перлини народної творчості, як казки, байки, прислів`я, вірші та ін. У творах фольклору через його героїв яскраво постає ідеал українського виховання: здорова, гуманна, культурна, щаслива людина; вільна, оригінальна та неповторна особистість. Занурюючись у казковий світ, дитина занурюється у глибини своєї душі, вчиться оволодівати цим підсвідомим простором. Повернувшись до реального світу, вона почувається впевненіше, починає усвідомлювати власну спроможність упоратися з очікуваними труднощами. Байки тактовно висміюють негативні якості характеру, навчають ставитись з гумором до життя, містять повчальний зміст. Поетичні твори мають велику силу впливу на емоційний розвиток, та засвоєння ціннісних орієнтацій.

Проаналізувавши результати констатувального експерименту ми виявили, що більше моралезнавчої інформації діти отримують від близького соціуму та книг. Тому, при виборі улюбленого героя більшість дітей обрало саме літературних героїв ( Попелюшку, Русалочку, Кирилу- Кожум’яка). Врахувавши гендерні показники вибору ми виявили, що більшість хлопчиків обирали улюбленим героя ЗМІ. Ми пов’язуємо це з недостатньо детальним вибором художніх творів. Як наслідок головними героями є в більшості представники жіночої статі, а на обговорення другорядних героїв якими можуть бути чоловіки не звертається достатня увага. Аргументуючи свій вибір героя діти вказували на їх моральні якості та головні цінності, і під час бесіди ми дізнались, що їх моральні знання знаходяться на рівні ознак та понять. Саме це спонукало нас провести опитування, щоб встановити рівень їх розуміння, і ми виявили, що більшість дітей у обох групах добре розуміють моралезнавчі поняття, значення таких цінностей як любов, чесність, дружба.

Дослідивши ціннісні орієнтації за адаптованою до старших дошкільників методикою М. Рокіча ми виявили, що вони є подібними. Діти надають перевагу таким цінностям як життя, здоров’я та краса; дружба, гра та спілкування; доброта, турбота та любов; сім’я, людина; батьківщина, хоча рейтинг вибору за першим місцем у обох групах відрізняється, але жодна дитина не обрала на перше місце такі цінності як праця та батьківщина. Ми не вважаємо такий вибір негативним, адже хоч ці цінності є дуже важливими вони не обов’язково мають бути найважливішими ціннісними орієнтаціями особистості. Але жодна дитина не вказала на їх важливість. З чого ми можемо зробити висновок, що у дітей добре розвинені соціальні ціннісні орієнтації та недостатньо сформовані громадські та національні. Ця ситуація враховувалась нами при створенні програми виховання цінностей. В процесі роботи ми спостерігали, що художня література цікавить дітей. Вона допомагає дітям засвоїти емоційно-ціннісні поняття, зрозуміти зміст емоцій та почуттів, засвоїти моральні норми та правила, приклади правильної поведінки, сформувати ціннісні орієнтації . Діти порівнювали себе з героями творів, переймали їх поведінку, відображали зміст творів у своїх іграх. Таким чином, ми бачимо, що художня література має сильний вплив на емоційно-ціннісну сферу розвитку, формує ціннісно-дієву компетенцію. І щоб підтвердити цю думку, ми провели констатувальний експеримент. Зміни, які ми виявили у експериментальної групи є більш відчутними, ніж у контрольної. У них більшого значення набули соціальні цінності, піднялись в рейтингу громадські та національні, тоді як в контрольні групі ситуація майже не змінилась. Діти обох груп добре розуміють моральний зміст художніх творів , виокремлюють правило поведінки, проте дітям контрольної групи було важче охарактеризувати риси та цінності героїв, пояснити їхні вчинки. У експериментальній групі більша кількість дітей краще запам’ятала героїв казки. У порівнянні з контрольним експериментом, більша кількість дітей експериментальної групи обрала своїм літературного героя. Якості, якими діти характеризували героїв змінили позиції сили та матеріальних цінностей на позиції дружби, допомоги, любові, позитивних моральних рис характеру.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика основних понять проблеми
При правильній організації навчально-виховного процесу контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває прорахунки навчального процесу та служить ...

Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов
Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у навчанні іноземних мов молодших школярів як одного з механізмів функціонування розробленої нами моделі п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net