Методи вивчення пейзажного живопису в школі

Педагогіка » Пейзаж "Осіннє місто" та методика роботи над пейзажною композицією в загальноосвітніх школах » Методи вивчення пейзажного живопису в школі

Сторінка 8

Пейзаж надає людині естетичну насолоду і посилює любов до рідної землі, до її чарівної краси. Працюючи над пейзажем, художник створює образ природи, ставлення людини до природи. Художній пейзаж відображає не просто ті чи інші види природи, а насамперед сприйняття природи людиною, певне ставлення до неї, яке завжди пов’язане з світоглядом художника, певним колом ідей, переживань тощо. Художній задум розкривається в творі з явним розрахунком на пригадування і асоціації, що повинні виникати в глядача.

1. В процесі підготовки дипломного проекту я проаналізувала мистецтвознавчу та психолого-педагогічну літературу з питань історії та жанрів пейзажного живопису. Аналіз цього матеріалу, а також власні пошуки, дали змогу мені встановити, що живопис пейзажу є актуальною і необхідною темою малювання в загальноосвітніх школах. Оскільки пейзаж як і інші види мистецтва має свою мету і завдання: виховувати в учнів почуття краси, любові і шанобливого ставлення до природи рідного краю та середовища взагалі.

2. Мною було розроблено колористичне і композиційне вирішення осіннього пейзажу. Виконано пейзаж у техніці олійного живопису. Виконання практичної частини дипломного проекту складається з 3-х етапів: створення етюду, композиційне та кольорове вирішення роботи.

3. Під час дослідження було встановлено головну мету, завдання та зміст навчально-виховної діяльності школярів, розроблено урок на дану тему(Додаток В). Отже, головною метою було створити міський осінній пейзаж у гуашевій техніці, дослідити методичну літературу навчання у школі. Завданнями дипломного проекту було розробити методи навчання пейзажного живопису на уроках образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі. Зміст навчання школярів полягає у поетапному вивченні теми, ознайомленні з основами пейзажного живопису, з його видами та закріплення цих знань на практиці.

4. Проаналізовані ефективні методи навчання основ пейзажного живопису учнями загальноосвітніх шкіл, а саме : пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний метод, евристичний метод, дослідницький метод, метод спостереження, екскурсії, бесіди, розповіді, гри. Зазначені методи дозволяють розвинути у дітей самостійність та незалежність у навчальному, а в майбутньому і в професійному процесі. Дають змогу підвищити ефективність засвоєння знань, поліпшити контроль над виконанням завдань, викликати у дітей зацікавленність до навчання.

5. Важливо, що проведені дослідження під час створення дипломного проекту, мають не лише теоретичне значення, а й практичне. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в описанні методики навчання основам пейзажного живопису, описанні послідовності та техніки виконання, визначенні необхідності навчання пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва. А практичне значення полягає в тому, що його результати можуть бути використані під час читання шкільних курсів, гуртків, практичних занять, а також при подальшому теоретичному опрацюванні проблем навчання дітей у загальноосвітній школі. Дослідження показало, що пізнавальний інтерес до мистецтва у школярів досить великий, а наявність інтересу - це перше з умов успішного виховання. Крім того, матеріал по мистецтву володіє великим емоційним потенціалом. Саме сила емоційної дії є шляхом проникнення в дитячу свідомість, і засобом формування естетичних якостей. На мій погляд, реалізовуючи повноцінне естетичне виховання школярів в шкільному віці, засобами пейзажу, вчитель забезпечує в майбутньому становлення такої особи, яка поєднуватиме в собі духовне багатство, дійсні естетичні якості, етичну чистоту і високий інтелектуальний потенціал.

Робота над дипломним проектом, допомогла мені реалізувати та удосконалити свої творчі та педагогічні здібності. В дипломній роботі представлений аналіз процесу творчої роботи над картиною «Осіннє місто». Здійснено теоретичне узагальнення методів і форм, вдосконалення змісту навчання пейзажного живопису в загальноосвітніх школах. Досліджено проблему залучення школярів до мистецтва живопису в умовах сучасного розвитку освіти.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методична інтерпретація лексики
Під поняттям «лексика» звичайно розуміють слова і словосполучення. Більшість слів багатозначні, і їх значення конкретизуються лише у мовленні. Слово, відірване від живої мови, має лише потенціальні м ...

Передумови до відкриття магістерської програми «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «Харківский політехнічний інститут»
Україна має високорозвинену систему вищої освіти, що представлена понад 900 вищими навчальними закладами. За останні роки ця цифра зросла переважно за рахунок відкриття нових приватних вищих навчальн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net