Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера для розвитку зв’язного мовлення

Педагогіка » Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів » Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера для розвитку зв’язного мовлення

Сторінка 1

Одним з найпоширеніших видів вправ, що сприяють розвитку мовлення й мислення учнів, є переказ. У 1-4 класах учитель навчає дітей мистецтву переказу. Для цього навчання варто застосовувати всі можливості та засоби, які є в арсеналі вчителя. Одним з них сміливо можна назвати комп’ютер.

Саме засоби мультимедіа на даному етапі в змозі реально пожвавити процес переказування учнями почутого або побаченого, внести довгоочікуване розмаїття у види переказу, варіативність підготовки до нього підвищити рівень мовленнєвого розвитку дітей. Назвемо основні вимоги до переказу, який має використовуватись в початковій школі:

У переказі повинно звучати живе мовлення учня, а не завчений зразок.

Дитина повинна використовувати лексику, мовленнєві звороти й окремі синтаксичні конструкції зразка.

У тексті, який складає учень, повинен зберігатися стиль зразка.

Має бути дотримана послідовність оригіналу, причинно-наслідкові залежності, передані всі основні факти і описи.

У переказі повинні відображатися почуття дитини через виразність його мовлення.

За характером відтворення учнями сприйнятого матеріалу перекази бувають детальні, стислі, вибіркові, творчі. Вони різняться між собою своїми навчально-виховними завданнями, а також методикою проведення.

Методика роботи над переказом включає такі компоненти:

Читання тексту учнями (вчителем).

Бесіда за змістом прочитаного (прослуханого).

Лексико-семантична робота.

Повторне читання тексту; поділ його на частини.

Складання плану; переказ за планом.

Робота над словником, образотворчими засобами, над реченням.

Орфографічна підготовка до написання переказу.

Написання переказу.

Перевірка написаного.

Розглядом умов та можливостей використання комп’ютера під час проведення навчальних переказів у початкових класах буде встановлення зв’язків застосування ПК з вищенаведеними компонентами.

Читання тексту учнями (вчителем). На уроці вчителеві дуже важко сконцентруватися на інтонаційному читанні тексту. Цьому є свої причини (неуважність, розмови учнів, постійне переключення до класу тощо). Виходом із цієї ситуації може стати запис голосу вчителя на комп’ютер і подальше відтворення на уроці. В даному випадку відкриваються нові можливості для вчителя, адже той в момент прослуховування учнями тексту постійно слідкує за реакцією дітей і, якщо потрібно, вчасно відповідає на неї (наприклад, зупиняє прослуховування і відповідає на поставлені запитання до тексту). При цьому на належному рівні зберігається інтонація та інші засоби виразності вчителя.

Бесіда за змістом прочитаного (прослуханого). З допомогою комп’ютера (а саме виготовленої на ньому наочності) можна підкреслити ті чи інші ситуації у тексті, щоб пивернути увагу дітей до окремих моментів.

Лексико-семантична робота (або робота над формуванням активного словника учня) може з успіхом відбуватись безпосередньо за комп’ютером, коли діти самостійно добирають або спостерігають за добором синонімів до слів (наприклад використовуючи словник у WORD).

Повторне читання тексту; поділ його на частини. Такий вид роботи можна забезпечити за допомогою презентації, де учні окрім прослуховування будуть наочно бачити на екрані комп’ютера весь зміст тексту у малюнках. Аналогічно вчитель може виділити певні речення на екрані, щоб діти змогли краще запам’ятати їх.

Складання плану; переказ за планом. Тут аналогічно до бесіди за змістом прочитаного можна використати малюнки, щоб учень ще раз звернув увагу на певних моментах, сформував у пам’яті належні причинно-наслідкові зв’язки. Даний засіб буде особливо потрібним у 1-2 класах, адже цим дітям особливо важко пригадати текст абстрактно без наочно-образних вставок.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Передумови до відкриття магістерської програми «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «Харківский політехнічний інститут»
Україна має високорозвинену систему вищої освіти, що представлена понад 900 вищими навчальними закладами. За останні роки ця цифра зросла переважно за рахунок відкриття нових приватних вищих навчальн ...

Педагогічні умови екологічного виховання
Успіх екологічного виховання великою мірою залежить від врахування рядові педагогічних вимог. У вчених-педагогів поки що не склалося єдиної думки в питанні, які саме умови сприяють ефективному засвоє ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net