Методика експериментального дослідження

Педагогіка » Екологічне виховання засобами народознавства » Методика експериментального дослідження

Сторінка 11

Крім того , проводились конкурси екологічних казок, складених дітьми, виготовлення книжок – розкладачок «Лікарські рослини нашого краю», випуск листівок, «екологічні новини», екскурсії до водойм, на узлісся.

Різноманіття форм заходів, що пропонувались нами, дало можливість зробити роботу з екологічного виховання цікавою, значущою й емоційно привабливою.

На прикінцевому етапі нашого експериментального дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої нами методики та її впливу на виховання молодших школярів. Нами було проведено контрольний зріз екологічної вихованості із використанням народознавчих засобів.

Результати перевірки вихованості представлено у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Результати перевірки екологічної вихованості молодших школярів засобами народознавства

Класи

Всього

учнів

Рівні якості знань

високий середній низький

Експериментальний

(3 – А)

16

30%

68%

2%

Контрольний

(3 – Б)

18

10%

50%

40%

Дані таблиці засвідчують те, що високий рівень мають 30% експериментального і 10% контрольного класів; середній – відповідно 68% та 50%; низький 2% і 40%. Отже, вихованість учнів експериментального класу значно вища , ніж в учнів контрольного класу, що підтверджує ефективність розробленої нами дослідно-експериментальної роботи.

Основне завдання нашого дослідження ми вбачали в тому, щоб виявити педагогічні умови ефективності екологічного виховання засобами народознавства.

Крім того, нами була розроблена експериментальна методика екологічного виховання на основі народознавчих засобів, яка базувалась на оптимальному використанні відповідних методів, прийомів і засобів виховання. Однією з педагогічних умов була емоційність екологічного виховання на основі засобів народознавства, яка дозволила нам сформувати в учнів початкових класів емоційно – ціннісне ставлення до рідної природи.

Аналіз спостереження за учнями, анкетування, інтерв’ювання дозволяють визначити основні недоліки у вихованні учнів у досліджуваному аспекті:

· природоохоронна виховна робота з використанням засобів народознавства проводити від випадку до випадку;

· учні знають правила поведінки в природі, але не завжди їй дотримуються;

· не завжди здатні вибрати об’єкт своєї екологічної діяльності;

· у сім’ї даній проблемі не приділяється належна увага.

Вивчення та аналіз масового педагогічного досвіду з проблеми дало можливість нам виявити основні тенденції щодо використання народознавчого матеріалу в екологічному вихованні молодших школярів. Доведено, що «Я і Україна», трудове навчання, читання, образотворче мистецтво, музика мають найоптимальніші можливості у екологічного виховання засобами народознавства.

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні напрями та завдання виховання дитина зі зниженим інтелектом у сім‘ї
Правильно організоване сімейне виховання дитини з обмеженими психофізичними можливостями забезпечує її готовність до вступу в шкоду Воно значно підвищує ефективність виховання дитини у спеціальному д ...

Документи міністерства освіти і науки україни щодо козацтва
„Козацтво стало найдосконалішою формою вияву генетично закодованих здібностей і можливостей нашого народу. Реалізація ж науково обгрунтованих і випробуваних історією козацько-лицарських виховних трад ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net