Методика експериментального дослідження

Педагогіка » Екологічне виховання засобами народознавства » Методика експериментального дослідження

Сторінка 13

Основними науковими результатами нашого дослідження виступає розроблена і обґрунтована експериментальна методика , яка була забезпечена відповідними необхідними і достатніми умовами екологічного виховання учнів початкових класів, де ядром виступав народознавчий матеріал.

У ході експерименту проаналізовані чинні навчальні програми для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх шкіл виявлено їхню народознавчу спрямованість.

Проведене дослідження показало, що використання засобів народознавства в екологічному вихованні правомірно розглядати в якості ефективного підходу до розв’язання проблеми вдосконалення виховного процесу у сучасних умовах початкової ланки освіти.

У здійсненому досліджені було визначено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці, уточнено зміст понять «народознавство», «екологічне виховання», встановлено функції, принципи та засоби народознавства, а також методи, прийоми та засоби екологічного виховання молодших школярів.

У дослідженні визначено, що основними педагогічними умовами, які забезпечують ефективність екологічного виховання із використанням народознавчого матеріалу:

· систематичність та послідовність екологічного виховання засобами народознавства;

· врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів;

· емоційність виховання;

· особистий приклад вихователя;

· організація безпосередньої діяльності дітей по охороні природи.

Дуже важливим фактором при використанні засобів народознавства в екологічному вихованні учнів початкових класів

Були такі методи , форми роботи: бесіди, екологічні казки, свята, тренінги, конкурси, уроки милування, екскурсії, випуск книжок – розкладок, листівок ті інше.

Дослідження показало, що основними критеріями сформованості екологічної вихованості з використанням народознавчих засобів були:

· дотримання правил поведінки у навколишньому середовищі;

· здатність самостійно обирати об’єкти екологічної дійсності;

· емоційно – ціннісне ставлення до оточення;

· доброта, чуйність і увага до оточення

Поглиблене вивчення аспектів навчально-виховного процесу у початковій школі показало, що реалізація народознавчого принципу виступає важливою ланкою системи роботи щодо всебічного розвитку молодших школярів. Якісний і кількісний аналіз матеріалів підсумкового зрізу засвідчив, що в експериментальному класі високий рівень вихованості сформовано у 30% учнів, середній 68%, та низький – 2%. Тоді як у школярів контрольних класів у розподілі за рівнями сформованості досліджуваної якості, змін майже не відбулося.

Результати теоретико-експериментального дослідження дали можливість визначити наступні методичні рекомендації:

· систематично, послідовно та цілеспрямовано використовувати народознавчі засоби в екологічному вихованні молодших школярів;

· використовувати різноманіття виховних заходів з екологічного виховання як із змістом, так і за формою проведення;

· організувати практичну діяльність школярів з охорони навколишнього середовища;

· залучати до виховної роботи сім’ю.

Дане дослідження не вичерпало всіх аспектів розглянутої проблеми. Подальшому вивченню підлягають аспекти дослідження формування емоційно – ціннісного ставлення до природи засобами народних традицій, народний календар у формуванні екологічної культури учнів початкових класів.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Програма соціальнопсихологічної корекції для дітей, які вчинили насильство в сім’ї
Мета: · корекція агресивних тенденцій поведінки підлітків. Предмет корекції: · підліткова агресивність. Об’єкт корекції: · підлітки з неадаптованими агресивними реакціями. Термін дії програми: · 3 мі ...

Дозування фізичних навантажень
У фізичному вихованні та спорті дозування фізичних навантажень відбувається шляхом вибору методів виконання фізичних вправ та методичних прийомів інтенсифікації, регулюванням інтенсивності та обсягу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net