Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу

Педагогіка » Створення та шляхи поповнення матеріально-спортивної бази в школі » Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу

Сторінка 1

І. Загальні положення

Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу (далі Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»; Закону України «Про фізичну культуру і спорт»; Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 р. №601) та інших нормативних і правових документів.

Дія цього Положення поширюється на спортивні зали, що є та створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення спортивних залів згідно з санітарно-гігієнічними нормами і є обов'язковими для їх організації в загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від типу та форми власності.

II. Мета, завдання та основні форми організації спортивних залів

1. Мета створення спортивного залу полягає в забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу, спортивно-масової роботи та реалізації завдань відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти в освітній галузі «Здоров'я і фізична культура» (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24).

2. Завданням функціонування спортивного залу є створення передумов для організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації практично дійової і творчої складових змісту навчання і тренування; забезпечення поглибленого та профільного навчання; організації роботи спортивних гуртків та секцій; індивідуальної підготовки вчителя до занять, підвищення його науково-методичного і практичного рівня.

3. Перед початком навчального року проводиться огляд спортивного залу з метою визначення стану його готовності до проведення практичних занять, про що складається «Акт-дозвіл на проведення занять у спортивному залі».

4. Державні санітарні правила і норми обладнання спортивного залу та організації навчально-тренувального процесу мають відповідати вимогам, які затверджені постановою Головною державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63.

III. Типи фізкультурно-спортивних залів

1. Спортивним залом вважається приміщення із створеним навчально-методичним середовищем, оснащене спортивним обладнанням та інвентарем, загальною площею не менше як 162 м2 (розміром 9x18 м).

У загальноосвітніх навчальних закладах можуть створюватись такі типи фізкультурно-спортивних залів:

• гімнастичний:

• ігровий;

• комбінований та інші приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять відповідно до умов і потреб навчального закладу.

2. Фізкультурно-спортивні зали належить розміщувати не вище другого поверху (згідно з ДБНВ 2.2–3–97 п. З.8.).

3. Необхідними складовими спортивного залу вважаються методичний кабінет (приміщення) з фізичної культури; інвентарна кімната; роздягальні тощо.

IV. Матеріально-технічне забезпечення спортивного залу

1. Комплектація спортивних залів здійснюється відповідно до вимог навчальної програми і типового переліку спортивного обладнання в загальноосвітньому навчальному закладі.

2. Навчально-методичне приміщення (методичний кабінет з фізичної культури) обладнується полицями, шафами для зберігання методичної літератури, звітної та облікової документації з фізичної культури, стендами, плакатами з методики навчання та розвитку рухових якостей, роздаткового матеріалу тощо.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Реформування системи вищої освіти в Україні: ризики та перспективи
У сучасних умовах найбільшого прогресу досягають країни з розвиненою системою освіти, підготовки та перепідготовки кадрів. Саме країна, що вчиться, досягає значного зростання продуктивності праці, до ...

Проектування технологій формування ООД
Проектування технологій формування орієнтовної основи діяльності (ООД) включає вибір типу учення, його структурних елементів, а також методів і прийомів їх реалізації. Відомо три типи учення: 1. непо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net