Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Великий вітчизняний педагог К. Ушинський розрізняв два види учіння: учіння з одержанням знання від учителя та учіння шляхом розв´язання проблеми. У першому виді він виділяв такі чинники учіння: свідомість, самостійність, наочність, послідовність, систематичність, готовність, повторення і вправи.

А. Дістервег розрізняв процеси учіння і процеси розвитку, які відбуваються в учінні. Учіння дає матеріальний ефект навчання — знання, уміння, навички. Розвиток — за ним, це тренування і вдосконалення мислення, мови, довільної уваги, здібностей. «Засвоювати і досліджувати предмет за допомогою розуму» — це і є, власне розвиток, на думку А. Дістервега. Розвиток дає формальний ефект навчання.

Спрямованість школи лише на засвоєння готових знань та їх репродукування у процесі навчання не відповідає завданню розвитку індивіда як засвоювача та користувача людських цінностей. Це лише передумова постановки і реалізації важливішого із завдань сучасної освіти – розвитку особистості як творця нових цінностей суспільства. Тому пріоритетом державної політики в розвитку освіти проголошено в Національній доктрині розвитку освіти України (державному документі, що визначає стратегію і основні напрямки сучасної освіти) – особистісну орієнтацію освіти. Звідси зрозуміла необхідність використання в практиці навчання особистісно орієнтованого підходу.

Особистісно орієнтований підхід – це орієнтація в педагогічній діяльності, яка дозволяє, використовуючи систему понять, ідей і способів дій, забезпечити і підтримати процеси розвитку особистості дитини (В.В.Сєріков). Реалізувати його спроможне особистісно орієнтоване навчання.

Під особистісно орієнтованим навчанням розуміють особливий тип навчання, який спрямований на формування молодої людини як особистості, де поряд із передачею знань і підготовкою до професійної діяльності великого значення набуває формування духовного світу молоді. Основною метою особистісно орієнтованого навчання є створення атмосфери для становлення індивідуальності, особистісного розвитку, самореалізації, здатності до рефлексії, адаптації, самозахисту, самовиховання, самовираження, самоствердження дітей, прагнення майбутніх фахівців до адекватного аналізу власних якостей, результатів діяльності, самостійного осмислення й самооцінки результатів власного навчання, усвідомлення необхідності постійного самовдосконалення та взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.

Зміст освіти повинен відображати сукупність суспільних практик, основних видів людської діяльності, оволодіння якими здійснюється через засвоєння знань, вмінь навичок, форм і методів мислення, що накопичені людством в виді соціального досвіду. І що дуже важливо, так це те, що на рівні з науковим, рівноцінно визнаються всі форми мислення.

Освітній процес повинен бути направлений на узгодження двох різнонаправлених джерел знань: навчання і учіння. Навчанням задаються певні обов’язкові для всіх соціокультурні взірці в виді законів, правил, прийомів дій, поведінки. Учіння розуміється не як пряма проекція навчання, а як особлива індивідуальна діяльність особистості по оволодінню соціокультурними нормами пізнання і спирається на суб’єктний досвід учня.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Музика - засіб активізації розумових здібностей
Сприйняття музики тісно пов'язане з розумовими процесами, тобто вимагає уваги, спостережливості, кмітливості. Діти прислухаються до звучання, порівнюють подібні й різні звуки знайомляться з їх виразн ...

Ігрова форма навчання
Гра є унікальним механізмом акумуляції і передачі соціального досвіду – як практичного, так і етичного, пов’язаного з певними правилами та нормами поведінки в різних ситуаціях. Поява ігрового методу ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net