Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі

Сторінка 4

Особистісно орієнтоване навчання визнається державою і суспільством пріоритетним напрямком розвитку освіти і розкривається в сучасних дослідженнях (Г.О.Балл, І.Д.Бех, Є.В.Бондаревська, С.Ю.Максимова, О.М.Пєхота, В.В.Рибалка, В.А.Семиченко, В.В.Сєріков, С.О.Сисоєва, І.С.Якиманська). Це навчання, метою якого є створення оптимальних умов для становлення, особистісного розвитку, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту та самовиховання особистості кожного учня, в підтримці його на шляху самовизначення і самореалізації.

Ключовими словами в особистісно орієнтованих методиках і технологіях є допомога і підтримка. Підтримка ґрунтується на трьох принципах педагогічної діяльності: любов до дітей; олюднення середовища, де вони живуть;проживання в дитині свого дитинства (Ш.Амонашвілі).

Навчання має ґрунтуватися на приматі суб'єктності учня як суб'єкта учіння, визнання за ним права на самовизначення і самореалізацію в навчально-пізнавальній діяльності через оволодіння її способами, що передбачає пристосування освіти до нього, а не навпаки, як у традиційному навчанні.

Найсуттєвішим у процесі навчання в школі є ініціювання і окультурення досвіду учня засобами освіти, задля забезпечення культурного і духовного самовизначення кожного.

Головна мета навчання - гармонійне формування і всебічний розвиток особистості українського громадянина, повне розкриття його творчих сил, набуття власного «Я», неповторної індивідуальності. Він має стати суб'єктом життєдіяльності, професійної діяльності, а не опанувати тільки певну сукупність загальнонаукових і професійних знань, навичок і вмінь.

Отже, процес навчання має бути організований таким чином, щоб активізувати механізм особистісного розвитку кожного учня. Це можливо за використання особистісно орієнтованих засобів і методів організації навчального процесу: створення особистісно стверджуючих ситуацій, переніс спілкування у діалогічну площину, формування позитивних образів - Я, створення ситуацій успіху, зміни позиції педагога стосовно того, хто вчиться.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Приклади та можливості використання краєзнавства в загальноосвітній школі
На уроках в загальноосвітній школі учні отримують лише елементи краєзнавчих знань в зв’язку з навчальним матеріалом. Основний зміст кожного уроку повідомити учням лише основних знань про події, факти ...

Методика організації та проведення ігрової діяльності в початкових класах
Слід визначити, що в початкових ланках освіти розвиткові емоційної сфери приділяється більше уваги, ніж у старших класах. Однак з точки зору гармонійності у розвитку дітей теж існують певні диспропор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net