Реалізація принципів розвивального навчання

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Реалізація принципів розвивального навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

3. Принцип поетапної організації навчально-пізнавальної діяльності передбачає організацію навчального процесу з метою розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів від репродуктивних, рівнів, що характеризуються копіюванням зразка розумової чи практичної дії, до продуктивних, творчих, за яких навчально-пізнавальна діяльність характеризується розумовим пошуком розв'язання проблем, пізнавальною самостійністю.

4. Принцип цілеспрямованої і систематичної роботи вимагає організації навчального процесу у напрямі організації чітко спланованої поетапної навчально-пізнавальної діяльності учня з орієнтирами на самостійне, творче оволодіння знаннями, уміннями та навичками, способами дій.

За основу початкових положень і керівних ідей освіти беруть такі головні принципи:

1. Принцип гуманізму, який виходить з того, що людина — це цінність. У контексті освіти це істинне розуміння свого місця в житті та суспільстві й досягнення цього положення.

2. Принцип реалізму, в якому йдеться про те, що існує об'єктивна реальність, яка існує поза свідомістю людини. Однак ця об'єктивна реальність залежить від свідомості людини, оскільки вона багато в чому є її творцем. Ще більшою мірою об'єктивна реальність залежить від особистості людини, котра займає в житті набагато більше місця, ніж свідомість.

3.Принцип діяльності. Суть цього принципу полягає в тому, що в діяльності — свідомій цілеспрямованій активності особистості — остання найбільше інтегрує, структурує, розвиває, створює саму себе.

4. Принцип самоорганізації складних систем полягає в тому, що особистість як складна система у своєму розвитку залежить від взаємодії великої кількості внутрішніх чинників, які у взаємодії із зовнішніми чинниками визначають можливий шлях її розвитку. Тому в контексті освіти необхідно не нав'язувати особистості шлях її розвитку, а виводити його з внутрішньої потреби особистості, надавати всебічну підтримку такому розвитку.

5. Принцип діалектичного редукціонізму веде до розуміння вищого через нижче. Тобто деякі психічні порушення (перехідні неврози, депресії) є доцільними станами, що виконують не тільки захисну функцію стосовно особистості, а й розвивають її. Кожна дія дитини відображає загалом її життєвий шлях, її особистість. Тому складно зрозуміти поведінку дитини без осмислення прихованого підтексту набутого досвіду.

6. Принцип ціннісно-цільової суті пізнання. В сучасній науці пізнання перестало бути самоціллю, воно стало засобом, необхідним тільки тоді, коли воно відповідає принципу гуманізму.

7. Принцип інтегрованості полягає в розкритті єдності в різних протилежних властивостей і явищ реального світу. Ці протилежності завжди виступають різними гранями одного цілого. Крім того, дещо іншого значення набуває закон боротьби та єдності протилежностей, оскільки абсолютна боротьба призводить до знищення однієї з протилежностей, що руйнує ціле.

8. Принцип діалогічної взаємодії полягає в тому, що вирішення будь-якого протиріччя в розвитку суспільства відбувається в основному не шляхом повної руйнації, а шляхом досягнень досконаліших форм взаємодії між сторонами. Найважливішою формою такої взаємодії є діалогічна взаємодія. У контексті освіти це принцип взаємодії рівноправних суб'єктів освіти — педагога й дитини, але відкриває очевидну істину: об'єктом у процесі освіти може бути лише сам процес. Розглядати дитину як об'єкт не тільки аморально, а й не правильно, оскільки дитина є особистістю, і в принципі не може бути об'єктом, на який спрямовано педагогічну дію. Маючи певне ставлення до цієї взаємодії, вихованець завжди виступає як суб'єкт, навіть тоді, коли зовні підпорядкований вихователю.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту
Аналіз результатів тестування фізичної підготовленості показав, що кожен з обстежених навчальних класів дітей вірогідно не відрізнявся (Р > 0,1). Абсолютні величини результатів тестування за обов’ ...

Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що розвиток пiзнавальної дiяльностi, розумової працездатностi, пiзнавальної активностi є важливою стороною дiяльностi людини, здiйснюваної протягом ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net