Реалізація принципів розвивального навчання

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Реалізація принципів розвивального навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

3. Принцип поетапної організації навчально-пізнавальної діяльності передбачає організацію навчального процесу з метою розвитку навчально-пізнавальної діяльності учнів від репродуктивних, рівнів, що характеризуються копіюванням зразка розумової чи практичної дії, до продуктивних, творчих, за яких навчально-пізнавальна діяльність характеризується розумовим пошуком розв'язання проблем, пізнавальною самостійністю.

4. Принцип цілеспрямованої і систематичної роботи вимагає організації навчального процесу у напрямі організації чітко спланованої поетапної навчально-пізнавальної діяльності учня з орієнтирами на самостійне, творче оволодіння знаннями, уміннями та навичками, способами дій.

За основу початкових положень і керівних ідей освіти беруть такі головні принципи:

1. Принцип гуманізму, який виходить з того, що людина — це цінність. У контексті освіти це істинне розуміння свого місця в житті та суспільстві й досягнення цього положення.

2. Принцип реалізму, в якому йдеться про те, що існує об'єктивна реальність, яка існує поза свідомістю людини. Однак ця об'єктивна реальність залежить від свідомості людини, оскільки вона багато в чому є її творцем. Ще більшою мірою об'єктивна реальність залежить від особистості людини, котра займає в житті набагато більше місця, ніж свідомість.

3.Принцип діяльності. Суть цього принципу полягає в тому, що в діяльності — свідомій цілеспрямованій активності особистості — остання найбільше інтегрує, структурує, розвиває, створює саму себе.

4. Принцип самоорганізації складних систем полягає в тому, що особистість як складна система у своєму розвитку залежить від взаємодії великої кількості внутрішніх чинників, які у взаємодії із зовнішніми чинниками визначають можливий шлях її розвитку. Тому в контексті освіти необхідно не нав'язувати особистості шлях її розвитку, а виводити його з внутрішньої потреби особистості, надавати всебічну підтримку такому розвитку.

5. Принцип діалектичного редукціонізму веде до розуміння вищого через нижче. Тобто деякі психічні порушення (перехідні неврози, депресії) є доцільними станами, що виконують не тільки захисну функцію стосовно особистості, а й розвивають її. Кожна дія дитини відображає загалом її життєвий шлях, її особистість. Тому складно зрозуміти поведінку дитини без осмислення прихованого підтексту набутого досвіду.

6. Принцип ціннісно-цільової суті пізнання. В сучасній науці пізнання перестало бути самоціллю, воно стало засобом, необхідним тільки тоді, коли воно відповідає принципу гуманізму.

7. Принцип інтегрованості полягає в розкритті єдності в різних протилежних властивостей і явищ реального світу. Ці протилежності завжди виступають різними гранями одного цілого. Крім того, дещо іншого значення набуває закон боротьби та єдності протилежностей, оскільки абсолютна боротьба призводить до знищення однієї з протилежностей, що руйнує ціле.

8. Принцип діалогічної взаємодії полягає в тому, що вирішення будь-якого протиріччя в розвитку суспільства відбувається в основному не шляхом повної руйнації, а шляхом досягнень досконаліших форм взаємодії між сторонами. Найважливішою формою такої взаємодії є діалогічна взаємодія. У контексті освіти це принцип взаємодії рівноправних суб'єктів освіти — педагога й дитини, але відкриває очевидну істину: об'єктом у процесі освіти може бути лише сам процес. Розглядати дитину як об'єкт не тільки аморально, а й не правильно, оскільки дитина є особистістю, і в принципі не може бути об'єктом, на який спрямовано педагогічну дію. Маючи певне ставлення до цієї взаємодії, вихованець завжди виступає як суб'єкт, навіть тоді, коли зовні підпорядкований вихователю.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Компоненти техніки фізичних вправ
Значення рухів, які входять до складу рухової дії, неоднакове, тому прийнято розрізняти основу техніки рухів, головну (визначальну) ланку і деталі. Основа техніки рухів — це сукупність тих ланок і ри ...

Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності
Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, рефлексивного компонентів, які взаємообумовлені та пов'язані між собою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net