Реалізація принципів розвивального навчання

Педагогіка » Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів » Реалізація принципів розвивального навчання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Аналіз філософських, психологічних і педагогічних аргументів запевнює що основоположним принципом навчання є принцип природовідповідності, що характеризується за С.Ю.Максимовою наступними ознаками: створенням максимально сприятливих умов для проявлення природних здібностей особистості; визначенням методу навчання не тільки змістом освіти, але й природними здібностями особистості, своєрідністю його суб’єктного досвіду у сприйнятті, засвоєнні і використанні інформації; визнанням фундаментальною основою виховного процесу – формування в учнівської молоді загальнолюдських цінностей; встановленням обсягу матеріалу, що вивчається, термінів навчання на основі індивідуальних здібностей (інтересів, здатностей, уподобань, запитів); направленістю на всебічний розвиток (фізичний, моральний, розумовий), самоконтроль, самокорекцію, самореалізацію.

Навчати — означає допомагати засвоювати знання. Основним пунктом навчального процесу в рамках дидактики стає вивчення й побудова спілкування дитини і дорослого. Орієнтація на категорію «одиничного», «особливого», «загального» у ставленні особистості визначає основні риси навчання. Ці риси слід відмітити в порядку природного розвитку уявлень про форми активності — пізнавальні, вольові, емоційні прагнення особистості.

Розвиток творчого, логічного мислення учнів на уроках забезпечується цілеспрямованою реалізацією традиційних і специфічних принципів розвивального навчання., ефективного підбору змісту навчального матеріалу з використанням проблемного навчання з опорою на зону найближчого розвитку учнів, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери в класі.

Отже, реалізація принципів розвивального навчання спирається на врахування в навчальному процесі таких підходів: оптимального відбору та застосування форм і методів навчання; спрощення змісту навчального матеріалу, доступного для учнів рівня; раціонального застосування засобів навчання.

1. Фундаментальні ідеї взаємозв’язку навчання і розвитку школярів висвітлено у працях Я.А.Коменського, Й.Г.Песталоцці, Ж.-Ж.Руссо, А.Дістервега, К.Д.Ушинського, у низці історико-педагогічних досліджень, присвячених їх творчості (Р.О.Альт, О.Н.Джуринський, М.Б.Євтух, В.М.Кларін, В.П.Кравець, В.Я.Струминський, М.Д.Ярмаченко та ін.).

На основі досліджень Л.С.Виготського, Д.Б.Ельконіна, В.В.Давидова, О.М.Леонтьєва був зроблений важливий висновок про визначальне значення навчальної діяльності для формування свідомості в процесі навчання.

Аналіз вітчизняної науково-педагогічної думки про розвиток особистості в процесі навчання дозволяє стверджувати, що її становлення пов’язане з провідними цілями, які вона ставить перед собою, особистими ідеалами, побудовою й усвідомленням сенсу життя і своїх перспектив та видами діяльності, у які вона включена.

2. Процес навчання розуміється науковцями як органічне поєднання навчання і учіння – індивідуально значущої діяльності учня (А.Г.Балл, І.Д.Бех, В.В. Сєріков), як один із варіантів розвиваючого навчання, що забезпечує розвиток і саморозвиток особистості учня на основі виявлення його індивідуальності, унікальності, неповторності.

Становлення і розвиток особистості проходить шляхом поєднання однаково важливих частин навчально-виховного процесу, постійного вдосконалення змісту її діяльності відносно внутрішніх можливостей та ступеню гармонізації цієї діяльності з цінностями українського суспільства. Цей процес спрямований на створення умов для самореалізації особистості та засвоєння нею моральних правил життя в людському суспільстві.

3. Система розвивального навчання за В.О.Сухомлинським відрізняється розробкою оригінальних організаційних форм його здійснення, створенням розвивального і виховуючого середовища, формуванням усіх пізнавальних процесів дитини.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання
Колективізм у навчальній та трудовій діяльності учнів є важливим чинником формування мотиваційної сфери дитини, зокрема її навчальних інтересів та виробничо-технічних умінь. Однак процес навчання за ...

Недільні школи
У 1859 р. на Україні почали організовуватися недільні школи для навчання неписьменних дітей і дорослих, зокрема робітників. Вважається, що перша недільна школа почала функціонувати в Києві на Подолі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net