Основні вимоги до проведення роботи з розвитку сприймання мовлення на слух

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Основні вимоги до проведення роботи з розвитку сприймання мовлення на слух

Сторінка 1

При організації роботи з розвитку сприймання мови на слух у слабочуючих школярів необхідно:

1) Створити слуховий режим.

Важливою умовою для проведення роботи з розвитку мовного слуху є створення слухового режиму в школі та вдома. Необхідно звертатися до дитини усно, вимагати усної реакції на усне звертання. В ході усного навчально-виховного процесу треба проводити спеціальні вправи по сприйняттю мови на слух на фоні постійного використання бісенсорного (слухо-зорового) сприймання учнями мовного матеріалу як із звукопідсилючою апаратурою колективного та індивідуального користування, так і без неї.

2) навчати сприйманню мовлення у зв’язку з навчанням мови у її комунікативній функції.

Навчання сприйманню мовлення на слух відбувається у тісному зв’язку з навчанням дітей мові в її комунікативній функції. Це впливає на побудову учбового процесу. Так, у зв’язку з цим для проведення роботи з розвитку слухового сприймання зі слабочуючими учнями визначається тип звукопідсилюючої апаратури, мовний матеріал, який включають в слухове тренування, умови, в яких вона здійснюється, види і прийоми роботи.

3) Використовувати на заняттях з слухового тренування мовний матеріал, необхідний для спілкування.

Мовний матеріал для слухового тренування має бути найуживанішим, потрібним в спілкуванні в школі та поза її межами. Як основний мовний матеріал, що входить до складу слухових вправ, треба використовувати фрази, словосполучення, слова. Значне місце у вправах відводиться мовному матеріалу повсякденно-розмовного характеру, а також лексиці, яка пов’язана з учбовою діяльністю учнів.

4) Навчати сприйманню мови на слух як із звукопідсилюючою апаратурою, так і без неї.

Учням пропонують сприймати мовний матеріал як із звукопідсилюючою апаратурою, так і без неї. При цьому передбачається створення умов для бінаурального сприймання мови. Проводяться вправи для сприймання мовного матеріалу без апарата одночасно обома вухами (при приблизно однаковому зниженні слуху на кожне вухо), а також окремо (краще і гірше чуючим вухом).

5) Під час проведення вправ для сприйняття мови на слух в ході навчально-виховного процесу сформувати в учнів уміння сприймати мову незалежно від характеру її звучання (тембру голосу, «манери говоріння» тощо).

6) Дотримуватись принципу диференційованого підходу в навчанні сприйняттю мовлення на слух, мовного розвитку та інших індивідуальних особливостей учнів.

Сприйняття характеризується значними індивідуальними розбіжностями в повноті, точності, швидкості узагальнення. Розвиток мовного слуху учнів пов’язаний зі станом слухової функції, з загальним і мовним розвитком учнів, іншими індивідуальними особливостями слабочуючих.

7) Дотримуватись у навчанні принципу переходу від менш складного до важчого.

Під час проведення роботи з розвитку сприймання мови на слух треба дотримуватись принципу переходу від простого до складного. Це і стосується і підбору мовного матеріалу для слухового тренування, і визначення типу апаратури, установки режиму підсилення мови за допомогою апаратури і без неї (зміна відстані, інтенсивність звучання мови).

8) Викликати зацікавленість учнів до тренування (використовувати різні види роботи, давати оцінку роботи дитини тощо).

9) Визначити спосіб пред’явлення мовного матеріалу для сприймання на слух в залежності від типу уроку, заняття, на якому проводяться слухові вправи.

Основний спосіб сприйняття мовного матеріалу на різних уроках, заняттях залежить від їх типу. Так, на спеціальних заняттях з розвитку слухового сприймання основним способом сприймання учнями мови є слухове сприймання. На уроках з різних загальноосвітніх предметів, у позаурочний час основним способом сприймання є слухо – зорове.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи
Швидкі темпи розвитку світової економіки і вимоги підвищення ефективності навчально-методичної бази туристської освіти висувають також проблему забезпечення випереджаючих темпів і поглиблення змісту ...

Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи
На сучасному етапі багато хто досліджує принцип доступності. І науковці цей принцип перетворюють у всебічно розкритий принцип розвивального навчання, при якому управління темпом та змістом розвитку м ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net