Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

На індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах школи для слабочуючих 1-го та 2-го відділень проводиться спеціальне слухове тренування сприймання на слух програмованого мовного матеріалу із звукопідсилюючою апаратурою і без неї. Крім того, учням, які мають гарні результати з розвитку мовного слуху, в ІV-V класах у слухові вправи включається позаплановий мовний матеріал, наприклад, той, що транслюється по радіо чи телебаченню, з газет, журналів.

Навчання сприйманню мови на слух на індивідуальних заняттях здійснюється за спеціальною програмою, вимоги якої визначаються роком навчання, станом слуху, рівнем мовного розвитку слабочуючих школярів. Особливо важливим є дотримання принципів відбору мовного матеріалу для тренувань. Він пов’язаний із вивченням учнями загальноосвітніх предметів. У вправи на спеціальних індивідуальних заняттях відбираються слова, словосполучення, фрази із мовного матеріалу, пов’язаних з вивченням різних навчальних дисциплін, з організацією діяльності учнів на уроках та в позаурочний час. Він може бути і повсякденно – розмовного характеру. Матеріал, що включається у вправи на заняттях, має бути достатньо вживаним. Головним критерієм відбору матеріалу для слухових тренувань на індивідуальних заняттях є його значимість для спілкування в житті, в ході навчально-виховного процесу в школі. Тому в програмовий матеріал включають фрази термінологію, фрази, що організовують діяльність дітей. Він відбирається із мовного матеріалу, з яким учні були ознайомлені на уроках граматики, розвитку мовлення, математики. Разом з цим в слухове тренування на індивідуальних заняттях включають незнайомі учням за змістом тексти.

Програмовий мовний матеріал умовно можна розбити на розділи:

1) Мовний матеріал повсякденно – розмовного характеру і той, що відноситься до організації діяльності;

2) Мовний матеріал, пов’язаний з вивченням загальноосвітніх предметів;

3) Тексти.

У зв’язку з різним ступенем слуху і з рівнем мовного розвитку слабочуючим учням пропонується різний мовний матеріал.

Складний за змістом матеріал і більший за об’ємом пропонується учням із меншим зниженням слуху і значно вищим рівнем мовного розвитку. Мовний матеріал в залежності від року навчання.

Робота на індивідуальних заняттях поступово ускладнюється як відносно самого мовного матеріалу, так і способів його пред’явлення і сприймання.

Нарощення складності йде від сприймання найпростіших фраз до сприймання складніших за структурою та змістом речень. Ускладнюється і зміст тексту – від тексту зі змістом, близьким до особистого досвіду, спостереженням учнів, до текстів із складним змістом.

В ході роботи з розвитку сприймання мови на слух поступово змінюється матеріал для тренувань. Частина програмового матеріалу, пов’язана з навчальною діяльністю, виділена для тренувань на конкретному занятті, може включатися в слухове тренування тільки після ознайомлення з його значенням на уроці. Також у вправи на занятті включається той мовний матеріал, в сприйнятті якого учень відчув великі труднощі на минулому занятті. На кожному занятті треба домагатися розбірливого сприйняття на слух мовного матеріалу.

Зміст роботи з розвитку сприймання мовлення на слух на індивідуальних заняттях поступово ускладнюється – від сприймання на слух знайомого мовного матеріалу до сприймання не знайомого. Якщо на початку навчання учні сприймають на слух тексти, які складаються тільки із знайомих за значенням слів, то поступово у вправи включаються тексти, які містять не знайомі учневі за значенням слова, які пояснюються контекстом.

Зміст роботи поступово стає складнішим у зв’язку з поступовим збільшенням відстані між диктором та учнем, що сприймає мову без апаратури чи з індивідуальним слуховим апаратом. Спочатку величина цієї відстані змінюється в залежності від характеру мовного матеріалу, що сприймається. Наприклад, учень може сприймати текст значно ближче, ніж фрази повсякденно – розмовного характеру. В процесі навчання слабочуючий вчиться сприймати мовний матеріал на слух на відстані, що постійно збільшується, яка стає для нього оптимальною, незалежно від характеру мовного матеріалу.

Робота з розвитку мовного слуху ускладнюється в залежності від умов пред’явлення мовного матеріалу.

Так в першій чверті першого року навчання учні сприймають мовний матеріал в умовах ситуативності, але уже в ІІ чверті учні сприймають матеріал поза її межами. Зміст роботи ускладнюється у зв’язку з ускладненням завдання при сприйманні тексту без розкладання його на частини.

З 1-го року навчання учнів вчать визначенню основного змісту тексту, а з 3-го класу – і головної думки тексту, що сприймається глобально (з 1- 2 його пред’явлень). Учням на слух пред’являються завдання, що націлюють їх на виконання цих завдань.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності
Важливим аспектом розуміння учнями нового навчального матеріалу є правильне подання його вчителем, тому методика викладу цього матеріалу потребує вдосконалення та нових розробок. Структура методики в ...

Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра
Лише в атмосфері колективу з його гуманними етично - психологічними відносинами між людьми, можлива плідна творча діяльність кожного індивіда, створюються реальні умови для всебічного розвитку здібно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net