Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень

Сторінка 2

Робота з розвитку мовленнєвого слуху на індивідуальних заняттях поступово ускладнюється щодо способів його пред’явлення і сприймання: від розрізнення на слух мовних одиниць при невеликому виборі в умовах ситуативності до сприймання на слух поза ситуативністю.

Значно простим для учнів при навчанні сприйманню мовлення на слух є навчання їх розрізненню декількох мовних одиниць, які пред’являють учням в умовах ситуативності. Звичайно, така робота проводиться на 1-му році навчання з учнями ІІІ–го ступеня туговухості з глибоким мовним недорозвитком на початку навчання. Учневі повідомляють, який мовний матеріал він буде сприймати на слух. Перед ним знаходиться певний наочний матеріал, який полегшує розрізнення на слух декількох мовних одиниць. Складніший вид вправ у розрізненні на слух мовного матеріалу є вправи в розрізненні пред’явлених дикторам мовних одиниць і неправильно відтворених учнем змін цих одиниць.

Складним при сприйнятті мови на слух є впізнавання матеріалу, який раніше вже включався в слухове тренування, але без повідомлення тематики, до якої відноситься мовний матеріал. Так робота проводиться вже в кінці І- ї учбової чверті (на 1-му році навчання).

Ще складнішим є сприймання на слух мовленнєвого матеріалу, знайомого за значенням, але такого, що не включався раніше в слухове тренування. Ця робота проводиться з перших занять.

В подальшому новий за змістом матеріал пред’являється учням для сприймання на слух разом з тим, який треба впізнавати протягом всього навчання. При цьому матеріал, що знову пред’являється на слух, в порівнянні з повторним, складає основну частину слів, словосполучень, фраз, що включаються у слухове тренування на індивідуальних заняттях.

Треба відмітити, що зміст роботи з навчання сприйманню мовлення на слух в учнів з глибоким мовним недорозвитком різко відрізняється від змісту роботи з іншими учнями на початку навчання.

На самому початку навчання сприйманню на слух мовлення дітей з глибоким мовним недорозвитком вправляють в розрізнені на слух слів, коротких фраз, невеликих текстів, а потім – їх впізнавання. Приблизно через один рік роботи до цих учнів пред’являються в основному ті ж самі вимоги, що і до інших учнів. Однак, для них у вправи включаються полегшені варіанти програмового мовного матеріалу. Так в І чверті (на 1-му році навчання) слабочуючі розрізняють на слух 2- 3 знайомих за значенням слова, словосполучення і короткі фрази. Разом з цим їх вчать сприймати на слух слова, фрази, що включалися раніше в слухове тренування, в ІІ чверті – сприймати на слух знайомий, обмежений за об’ємом мовний матеріал, що не включався в слухове тренування: слова, словосполучення, короткі фрази.

Зміст роботи пов'язаний також із напрямком на певні аналізатори і способи пред’явлення можуть бути різними:

1) Матеріал пред’являється тільки на слух;

2) Матеріал сприймається тільки слухо – зорово;

3) Матеріал на індивідуальному занятті пред’являється на слух з попереднім слухо-зоровим тренуванням;

4) Матеріал пред’являється одразу на слух, але у випадку необхідності додається зір, однак з наступним його виключенням.

Способи 1) та 2) використовують при контрольних перевірках сприймання мови на слух.

Матеріал для розрізнення може пред’являтися:

1) Спочатку для слухо-зорового сприймання із звукопідсилючою апаратурою – при використанні малюнків, предметів, табличок і без них, а потім на слух;

2) Одразу на слух з апаратурою чи без неї – при використанні картинок, предметів, табличок.

Під час тренувальних занять зі слабочуючими основним є спосіб 4). Оскільки слабочуючі школярі навіть без спеціального навчання, в основному, здатні сприйняти на слух, виключаючи зір, хоч би декілька знайомих за значенням слів, зміст роботи полягає в навчанні всіх слабочуючих учнів сприйманню одразу на слух, без попереднього слухо – зорового тренування, обмеженого за об’ємом, знайомого за значенням мовного матеріалу, що не включався в слухове тренування. Однак на початковому етапі навчання слабочуючих зі зниженням слуху в зоні основних мовних частот більше 70 дБ і слабким мовним розвитком якийсь час може бути використаний спосіб пред’явлення мовного матеріалу 3). В майбутньому із цим учнем мовний матеріал пред’являється одразу на слух. І тільки при утрудненнях, як допоміжний засіб залучається бісенсорне (слухо-зорове) сприймання, після чого мовний матеріал пропонується тільки на слух.

Ускладнюється поступово зміст роботи, що торкається характеру звучання мовного матеріалу, який пред’являється на слух. Мовний матеріал пред’являється:

а) голосом або шепотом;

б) одним звичним диктором чи різними дикторами;

в) при безпосередньому спілкуванні вчителя і учня, вчителя і учнів на занятті чи з магнітної плівки, по радіо, телебаченню, при спілкуванні по телефону;

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні складові шкільного курсу “Валеологія”
На сучасному етапі розвитку суспільства науково-технічний прогрес характеризується стрімким зростанням обсягу наукової інформації. Це, в свою чергу, зумовлює необхідність упровадження нових дисциплін ...

Водно-повітряний режим ґрунту
Ґрунтове повітря. У ґрунтових шарах не дуже вологого ґрунту завжди міститься повітря. З нього корені рослин беруть кисень. Він підтримує життєдіяльність ґрунтових мікроорганізмів та тварин. Повітря п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net