Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях

Сторінка 1

Велике значення для підвищення ефективності кожного спеціального заняття з розвитку слухового сприймання має використання різноманітних прийомів роботи. Враховуючи велику складність сприймання усної мови на слух слабочуючими дітьми, необхідно використовувати прийоми роботи, які викликають інтерес. Так, наприклад, в сприйманні на слух слів і фраз з різних тем вчитель може пред’явити учневі мовний матеріал по-різному: він може промовляти ці слова і фрази, а учень – відтворювати. Однак значно цікавіше для учнів буде сприймати цей матеріал при використанні цікавих прийомів роботи. Наприклад, при роботі з шестирічними школярами малюнки, таблички можуть знаходитися в лапках ведмедика чи клоуна. Учень витягує одну з них, віддає, не дивлячись на зміст, вчителю, який пропонує учневі сприйняти матеріал на слух з таблички.

Одним із важливих розділів програми є розрізнення речень

. Матеріал цього розділу тісно пов’язаний з матеріалом по формуванню граматичної будови мови. Розрізнення речень може мати деякі труднощі для сприймання на слух, бо речення можуть бути не пов’язані між собою за змістом. При навчанні вмінню розрізняти речення можна запропонувати такі прийоми роботи як підбір із декількох малюнків відповідного, складання схеми речення із геометричних фігур, що відповідають кожному слову речення, складання речення з поданого деформованого, підбір таблички з потрібним реченням з декількох запропонованих, ігри.

Розглянемо декілька прийомів роботи.

Ø Складання схем речень з паперових чи магнітних смужок.

Вчитель за екраном читає речення, учень складає схему цього речення з паперових чи магнітних смужок. Наприклад, по темі «Розрізнення словосполучень іменників з прийменниками», що позначають просторові відношення (І клас друге півріччя) береться речення «вчитель вішає картину над дошкою». Учень складає із смужок схему.

Вчитель вішає картину над дошкою.

Цей вид роботи найчастіше використовується в І-ІІ кл., особливо в тих випадках, коли учень утруднюється в сприйманні на слух речень складної конструкції із-за значного зниження слуху чи відсутності досвіду сприймання мови на слух.

Ø Підбір малюнків.

До кожного речення підбирається малюнок. Вчитель за екраном читає речення, учень відшукує відповідний малюнок і повторює речення.

Ø Доповнення речень за допомогою малюнків і без них.

Вчитель за екраном читає частину речення, учень закінчує його, спираючись на малюнок. Наприклад, по темі «Розрізнення слів в різних контекстах» (4 кл.) пропонується речення «Мама купує в магазині хліб» і малюнок, на якому зображено, що купує мама. Можна запропонувати декілька малюнків, на яких окремо зображені ковбаса, молоко, сир, тощо.

Доповнення речень може відбуватися і без допомоги малюнків. Вчитель проговорює більшу частину речення за екраном, а учень доповнює речення одним-двома словами. Наприклад, вчитель говорить: «мама відправила сина в аптеку (за чим?)… Учень доповнює: «за ліками».

Ø Підбір табличок з потрібними реченнями із декількох схожих.

Наприклад, по темі «Розрізнення речень зі словами, які мають зменшувально-пестливі суфікси», додаються речення: Сіренька кішечка сиділа на вікні. Маленька білочка сиділа на дереві. Дівчинка малює човник. Речення заздалегідь записуються на табличках. Вчитель читає їх за екраном, учень відшукує потрібну табличку і повторює речення.

Ø Ігри.

При роботі над розрізненням речень можна використовувати гру «Правильно – неправильно», яку пропонує О.П. Кузьмічова в роботі з глухими дітьми. Наприклад, в І класі дається малюнок на якому зображений хлопчик, що малює будинок. Вчитель задає заздалегідь неправильне питання: «дівчинка малює будинок?» чи «Хлопчик розв’язує задачу?». Учень повинен відповісти: «Ні. Хлопчик малює будинок». У 4–5 класах відповідь ускладнюється: «дівчинка малює будинок – неправильно. Це хлопчик малює будинок».

Ø Робота з деформованим реченням.

Цей вид роботи використовується в тих випадках, коли пропонуються складносурядні речення і складнопідрядні речення. Наприклад, по темі «Розрізнення речень із словосполученнями, що позначають предмети і дії з ними» додається речення: «Дівчинка вдягнула нове блакитне, шовкове плаття». Речення заздалегідь пишеться на картці, потім картка розрізається на окремі слова. Вчитель за екраном читає речення учень має скласти речення з окремих слів.

Одним із розділів програми є розрізнення математичного матеріалу

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі
Зміст і головні складові Болонського процесу Інтеграційний процес у науці й освіті має дві складові: формування співдружності провідних європейських університетів під егідою документа, названого Вели ...

Функції освіти в економічно-виробничій сфері
Формування професійно-кваліфікаційного складу населення. Однією з основних функцій сучасної системи освіти є функція професійної соціалізації, тобто підготовка кваліфікованих кадрів для всіх сфер сус ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net