Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів

Сторінка 1

Значно складними для сприймання на слух є зв’язні тексти. в процесі роботи необхідно використовувати як знайомі, так і незнайомі тексти. Із знайомими текстами маються на увазі тексти з «Читанки», заздалегідь прочитані і розібрані в класі. Незнайомі тексти беруться із матеріалу позакласного читання чи складаються самостійно.

1) При сприйманні текстів можна використовувати наочні засоби: малюнки, серії малюнків, таблички з реченнями тощо.

Вибір наочних засобів залежить від змісту текстів.

2) При роботі над текстами можна також використовувати конструктивні картини.

Наприклад, вчитель читає за екраном казку «Ріпка», учень сприймає її на слух і викладає на картині фігурки в тій послідовності, в якій вони знаходяться в казці: Ріпка, дід, баба, внучка, Жучка, кішка, мишка.

3) При сприйманні зв’язних текстів можна використати такі види роботи, як складання оповідання з деформованого тексту, вибіркове читання, складання плану, переказ тексту за планом.

Для роботи з деформованим текстом треба підбирати такі тексти, в яких учневі самостійно важко встановити логічну послідовність. В цьому випадку учень буде покладатись в основному на слух. Наприклад, можна запропонувати такий текст:

У зоопарку.

Вчора ми були в зоопарку. Там ми бачили слона, тигра, ведмедя, бегемота. В клітках сиділи дрозди, снігурі. Ми бачили папуг, страусів. Особливо нам сподобались зебри і жирафи. В клітках стрибали мавпи. Багато різних звірів бачили у зоопарку.

Спочатку вчитель читає текст за екраном і за другим, третім запитаннями з’ясовує розуміння учнем змісту. Потім дає учневі конверт з набором речень із тексту. Вчитель читає текст знову, повторюючи кожне речення два – три рази. Учень має сприйняти речення, відшукати і прочитати його.

Деформовані тексти бажано використовувати в перших, других класах – інколи в третьому при читанні тексу великого за об’ємом чи складного за змістом.

4) Вибіркове читання проводиться з об’ємного і складного для сприймання на слух оповідання.

Спочатку вчитель читає текст, а учень слідкує за читанням по тексту. Потім вчитель задає йому декілька запитань для з’ясування розуміння тексту. Після повторного читання вчитель задає питання за екраном і пропонує учневі знайти відповідь у тексті.

5) Одним з видів роботи при сприйманні зв’язного тексту є складання плану і переказ оповідання за планом.

Вчитель читає текст, учень сприймає його на слух. Потім вчитель пропонує учневі розповісти про те, що він почув. Учень розповідає, як правило, дуже коротко. Вчитель ще раз читає текст і з’ясовує запитаннями розуміння змісту. Потім вчитель ділить оповідання за частинами і читає його за екраном частинами, пропонує придумати назву кожній з них. На завершення вчитель пропонує переказати текст за планом, який заздалегідь написаний на таблиці.

Вибір видів роботи залежить від вікових та індивідуальних особливостей учнів, складності мовного матеріалу. Роботу з деформованим текстом можна рекомендувати при розрізненні текстів у перших, других класах. Складання плану і переказ за планом використовують починаючи з третього класу. В тих випадках коли учень утруднюється в сприйманні тексту і в процесі роботи над ним необхідно провести декілька занять по цьому тексту.

Наприклад, як можна провести заняття з учнем ІІІ ступенем туговухості у третьому класі (І півріччя) по сприйманню тексту.

Їжак.

Я знайшов на узліссі велику купу листя, поклав листя в мішок і пішов до дому. Раптом чую – листя шелестить. Від подиву я зупинився, розв’язав мішок. Дивлюсь у мішок, нічого не бачу, але чую: щось фиркає і сопе. Кинув мішок, а з нього виліз їжак і побіг. Як же їжак потрапив сюди? Їжак наносив сухого листя, закатався в листя і хотів у цьому гнізді заснути на всю зиму. Але я йому завадив.

Перше заняття

1. Читання тексту вчителем (без екрану), учень слідкує за читанням по тексту.

2. З’ясування розуміння змісту (2,3 запитання).

3. Повторне читання тексту вчителем (за екраном).

4. Визначення послідовності серії малюнків з опорою на текст.

5. Відповіді на питання вчителя за текстом (за екраном).

Друге заняття

1. Читання тексту вчителем (за екраном).

2. Вибіркове читання вчителем частин до відповідних малюнків (за екраном). Учень підбирає до малюнка таблички з відповідним текстом і читає їх.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння
Будь-які стимули в процесі навчання мають певний психологічний вплив на учнів. Вони активізують, пожвавлюють, підвищують зацікавлення, посилюють увагу, тішать, навчання стає цікавим і захопливим, дає ...

Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти
Проблема реформування підготовки сучасного педагога-хореографа зумовлена зміною підходів і технологій навчання у вищій педагогічній школі, які мають зосереджуватися передусім на формуванні професійно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net