Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів

Педагогіка » Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху » Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів

Сторінка 2

3. Розрізнення учнем окремих речень і словосполучень з тексту.

4. Бесіда про те, яких лісових тварин учень знає. Що знає про їжака. (Зовнішній вигляд, їжа, користь).

Третє заняття

1. Читання тексу вчителем (за екраном).

2. Читання тексту вчителем по частинах (за екраном), називання цих частин учнем.

3. Переказ тексту за планом.

4. Сприймання частини тексту учнем на слух з наступним повторенням цієї частини по реченням.

5. Бесіда про свійських тварин.

На наступних заняттях в процесі роботи над текстом можна слів, словосполучень, речень, частин тексту. Чим вище рівень мовного розвитку і збереженість слуху учня, тим більше складний матеріал можна запропонувати йому для сприймання на слух.

Деяким учням, які добре засвоїли матеріал тексту, правильно сприймали його на слух на певному етапі можна рекомендувати розрізнення тексту по реченнях.

Для прикладу план індивідуального заняття (2 клас, ІІ півріччя).

Тема: Розрізнення доручень з прийменниками до, від, по, що позначають напрям дії.

Мета: Відпрацювання вміння розрізняти доручення з названими прийменниками, виконання доручень з наступним мовним звітом, сприймання доручень з цими прийменниками в різних контекстах.

Обладнання: Таблички з схематичними зображеннями значень прийменників, таблички з дорученнями, малюнки «хлопчик іде до будинку», «Дівчинка іде від будинку», «Діти йдуть по дорозі», макет класу з учнями.

Хід заняття

І. Розрізнення матеріалу із звукопідсилюючим апаратом.

1. Організаційний момент і встановлення режиму підсилення.

Вчитель. Добрий день, Таня! Надінь навушники. Повтори за мною: коза, стіл, зошит.

– Ти мене чуєш добре?

– Слухай уважно!

2. Розрізнення питань до малюнків.

Вчитель. Подивись на малюнок «Хлопчик іде до будинку».

– Хто намальований на малюнку?

– Що ще намальовано на малюнку?

– Що робить хлопчик?

– Куди йде хлопчик?

– Як це можна намалювати?

(Якщо учень утруднюється, то вчитель дає табличку зі схематичною замальовкою)

Аналогічна робота проводиться з іншими малюнками.

3. Розрізнення на слух і виконання доручень.

– Таня йди до шафи! Йди від шафи. Йди до столу. Йди від столу. Йди по килиму.

4. Розрізнення на слух речень з прийменниками і співвіднесення їх з малюнками. (Мати з дочкою йдуть до ріки. Діти біжать по дорозі. Хлопчик відійшов від мосту).

5. Розрізнення на слух і виконання доручень на макеті доручень з прийменниками.

– Подивись уважно. Що це? (клас, парти, стіл).

– Хто це? (Вчитель, учні).

– Будемо грати. Я буду говорити фрази, а ти виконуй дії на макеті. (Вчитель дає доручення учневі).

– Іди до парти, підійди до товариша.

6. Розрізнення словосполучень з прийменниками і співвіднесення їх із схемою.

ІІ. Сприймання мовного матеріалу (на голе вухо)

1. Розрізнення речень.

Вчитель. Слухай і повторюй за мною.

– Дівчинка йде до ріки.

2. Робота з таблицею.

Дівчинка йде (до, від, по) мосту.

3. Організація закінчення заняття і оцінка роботи учня.

– Таня, заняття закінчено, забери макет, виключи навушники.

Види і прийоми роботи на заняттях з розвитку слухового сприймання та формування вимови мають бути цікавими, по можливості ігрового характеру (особливо в молодших класах). Не можна проводити слухові вправи лише у формі механічного повторення сприйнятого на слух матеріалу. Види і прийоми роботи мають бути різноманітними. Необхідно чітко планувати кожне заняття з розвитку мовленнєвого слуху.

При цілеспрямованій творчій роботі вчителів, при їх тісному контакті і взаємодії може бути успішно виконане завдання роботи з розвитку сприймання мовлення на слух слабочуючих учнів. На основі розвитку слухової функції і мовного слуху нарощуються навички сприймання усної мови і вимова. Це підвищить ефективність навчально – виховного процесу в школі для слабочуючих, буде сприяти оволодінню усною мовою як засобом спілкування, знаряддям мислення.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивчені нового матеріалу
Творча діяльність учнів передбачає наявність у них певного багажу знань, високий розвиток логічного мисленні, гнучкість розуму, а також здібність передбачати результати дослідження. Для розвитку твор ...

Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу”
Усі робочі операції здійснюються за допомогою трудових дій. Способи виконання трудових дій вироблені суспільно-виробничою практикою і закріплені в знаряддях праці. Тому оволодіти тією або іншою трудо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net