Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри

Педагогіка » Прикладна спрямованість шкільного курсу математики » Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри

Сторінка 1

Розподіл годин математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється у відповідності до Робочих навчальних планів закладів освіти на 2009/2010 навчальний рік, які складаються відповідно до Листа МОН України від 20.02.09 № 1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік».

У 2009-2010 навчальному році учні 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами з математики 12-річної школи.

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 2 лютого 2009 року за № 56 “Про надання грифа навчальній літературі» та Згідно з рішенням колегії МОНУ від 29 січня 2009 року (протокол № 1/1 - 19) «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» навчання математики в 9-х класах буде здійснюватись за новими підручниками:

1. Алгебра (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництва «Зодіак-ЕКО»;

2. Алгебра (авт. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І.) видавництва «Навчальна книга - Богдан»;

3. Алгебра (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М., Підручна М.В.) видавництва «Підручники і посібники»;

4. Алгебра (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва «Гімназія»;

5. Алгебра (авт. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.) видавництва «Генеза»;

Згідно з новою програмою на вивчення математики в 9 класі відводиться 4 год на тиждень (по 2 год на алгебру і геометрію). Програма з алгебри для 9 класу майже не змінилася в порівнянні з програмою для 11-річної школи. Як і раніше, вивчатимуться чотири розділи: «Нерівності», «Квадратична функція», «Елементи прикладної математики», «Числові послідовності». Слід зазначити, що 9 клас є важливою ланкою у процесі навчання, оскільки учням необхідно не тільки добре засвоїти програмовий матеріал і ґрунтовно повторити раніше вивчений для успішної підготовки до державної підсумкової атестації, а й визначитися з подальшим навчанням у профільній школі. Тому вчителям і класним керівникам слід провести роз’яснювальну роботу серед учнів 9-х класів та їхніх батьків щодо напрямів і профілів навчання у 10-12 класах свого навчального закладу, відповідних навчальних програм, курсів за вибором та кількості годин на їх опрацювання, умов вступу до вищих навчальних закладів та проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Елементи прикладної математики (10 год)

Мета. Ввести поняття про математичне моделювання. Розглянути загальну задачу математичного моделювання, проілюструвати прикладами. Ввести поняття про наближене значення чисел і величин, абсолютну та відносну похибки, правильну цифру наближення, оцінку похибок. Сформулювати правила арифметичних дій з наближеними значеннями за способом підрахунку правильних цифр та навчити застосовувати їх під час розв'язування задач.

Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання.

Наближені значення чисел і величин. Абсолютна [і відносна] похибки наближення. Оцінка похибок. Додавання, віднімання, множення і ділення наближених значень. Відсоткові розрахунки. Формули простих і складних відсотків.

Учні повинні мати уявлення про

- математичне моделювання і його загальну задачу;

- наближені значення чисел і величин;

- абсолютну [і відносну] похибки, точність наближення;

Учні повинні знати:

- правила округлення чисел, виконання арифметичних дій з наближеними

значеннями;

- правила подання відповіді до прикладної задачі;

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Спостереження як метод навчання природознавства
З раннього дитинства у повсякденному житті діти зустрічаються з багатьма явищами і предметами природи. Проте в них не розвинені увага і спостережливість, діти не розуміють значення природи в житті лю ...

Вивчення нормативно-правових актів
Великого значення на уроках права набуває самостійна робота учнів із першоджерелами з метою набуття певних знань, формування активної життєвої позиції, розвитку розумових здібностей. Як зазначав Н. Д ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net