Комунікативні методики та їх методичні принципи

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Комунікативні методики та їх методичні принципи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Постійне зростання інтересу до педагогічних технологій серед науковців, зокрема фахівців української науково-педагогічної громади, пояснюється прагненням знайти основи результативної навчальної діяльності, що ґрунтується на науковій базі та спирається на прогнозування та проектування взаємодії вчителя та учня, й спрямовується системно-діяльнісним педагогічний підходом і особистісно-орієнтованим навчанням. Цій темі присвячені роботи багатьох українських дослідників: І. Зязюна, О. Грищенка, О. Пєхоти, П. Сікорського, С. Сисоєвої, О. Жижко та багатьох інших.

Методика навчання іноземним мовам – це наука, яка досліджує мету і зміст, закономірності, засоби, прийоми, методи і системи навчання, а також процеси навчання і виховання на матеріалі іноземних мов. Така багатоаспектність визначає необхідність розглядати методичні питання в різних планах.

На сучасному етапі викладання іноземних мов у всіх навчальних закладах України найбільш розповсюдженими методиками викладання є комунікативно орієнтовані. Серед них частіше використовуються такі, як комунікативна, проектна, інтенсивна та дистанційна методики, в основі яких лежить ряд спільних методичних принципів. Пояснимо їх.

По-перше, вони всі мають спільну ціль навчання: навчити учнів спілкуватися іноземною мовою, а також сприяти розвитку їхньої особистості.

По-друге, провідним принципом усіх цих методик є принцип активної комунікації, що передбачає застосування ситуацій різного характеру (від соціально-побутових до проблемних). Дані ситуації реалізуються через роботу в групах (колективна робота), але при цьому навчання є водночас особистісно-орієнтованим і реалізується в доброзичливій психологічній атмосфері. Коли всі суб’єкти навчального процесу почуваються комфортно та перебувають в атмосфері взаєморозуміння та активної взаємодії і діляться не тільки інформацією, а й емоціями.

По-третє, важливим моментом зазначених методик є створення екстра мотивації, що забезпечує високу зацікавленість учнів у процесі навчання.

Також звернемо увагу на те, що в сучасних методиках викладання іноземних мов значна роль відводиться самостійній пізнавальній діяльності учнів. Вважається некоректним давати учням готовий матеріал, вони мають працювати самостійно, розвиваючи таким чином здатність до запам’ятовування інформації.

Основна ідея цих методик є однаковою: найкращий спосіб вивчення іноземних мов – це спілкування. Важливим завданням для всіх комунікативних методик є не тільки опанування іноземної мови, а й оволодіння іншомовною культурою, що включає в себе пізнавальний, навчальний, розвиваючий і виховний аспекти.

Проте, незважаючи на велику кількість спільних рис, кожна з комунікативно орієнтованих методик має свою специфічну характеристику, завдяки якій ці методики відрізняються одна від одної та є самостійними явищами в процесі вивчення іноземних мов. Найбільш яскравим прикладом специфічних особливостей може стати дистанційне навчання, яке має велику популярність серед молоді Європи та поступово прогресує і в нашій країні. Практично всі його риси є ідентичними принципам проектної методики. Однак, той факт, що при цьому викладач і учень, знаходячись на великій відстані один від одного, активно використовують технічні засоби навчання, надає цій методиці специфічних рис.

Надалі розглянемо специфіку кожної з вищезазначених комунікативно-орієнтованих методик викладання іноземних мов в навчальних закладах України.

Одним із основних методичних принципів комунікативної методики є принцип опанування всіма аспектами іншомовної культури за допомогою спілкування, причому спілкування використовується в якості каналу виховання, а також пізнання та розвитку. Процес навчання іншомовному спілкуванню є моделлю реального процесу спілкування за такими параметрами: мотивація, цілеспрямованість, інформативність, новизна, ситуативність, функціональність, характер взаємодії співрозмовників, система мовних засобів. Завдяки цьому створюються умови спілкування, що є адекватним и реальним. Таким чином, забезпечується успішне оволодіння вміннями та їх використання в умовах реального спілкування.

Слід також охарактеризувати принцип взаємопов’язаного навчання з аспектами іншомовної культури. Комплексний характер іншомовної культури проявляється в єдності та взаємозв’язку її навчального, пізнавального, виховного та розвиваючого аспектів. Кожен із цих аспектів, у практичному сенсі, є рівноцінним іншим. Однак, реальне опанування одним із них можливе лише при умові оволодіння іншим. У зв’язку з цим, будь який вид роботи, будь-яка вправа в навчальному процесі інтегрує в собі всі чотири аспекти іншомовної культури та оцінюється в залежності від присутності в ній даних аспектів. Цей принцип охоплює не тільки міжаспектні, але й внутрішньоаспектні взаємостосунки. Так, наприклад, передбачається взаємозв’язок і взаємозумовленість усіх чотирьох видів мовної діяльності (читання, мовлення, аудіювання та письма) в начальному процесі.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Специфіка зображення природних об’єктів у декоративному розписі
Аналізуючи самобутню станкову графіку петриківців, ми бачимо у захоплюючих декоративних малюнках і міцну традиційну основу, і школу Тетяни Пати, й індивідуальні особливості кожного художника-творця. ...

Функції освіти в економічно-виробничій сфері
Формування професійно-кваліфікаційного складу населення. Однією з основних функцій сучасної системи освіти є функція професійної соціалізації, тобто підготовка кваліфікованих кадрів для всіх сфер сус ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net