Комунікативні методики та їх методичні принципи

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Комунікативні методики та їх методичні принципи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Необхідність взаємопов’язаного навчання зумовлене закономірністю навчання, за якою опанування відбувається тим ефективніше, чим більша кількість аналізаторів приймає в ньому участь. Взаємозв’язок присутній не тільки в процесі навчання, а й також у окремих вправах, що розроблені в рамках даної методики.

Вважається доцільним розглянути надалі принципи моделювання змісту аспектів іншомовної культури в комунікативній методиці. Обсяг країнознавчих, лінгвістичних і лінгвокраїнознавчих знань реальної дійсності не може бути повністю засвоєним у рамках курсу іноземної мови, що запланований у навчальних закладах, тому розбудовується модель змісту об’єкту пізнання, тобто відбирається в залежності від мети навчання та змісту курсу той обсяг указаних знань, який буде достатнім, щоб представити культуру країни та систему мови. При цьому також враховуються пізнавальні потреби окремих студентів, що пов’язані з їхніми індивідуальними інтересами. Певні рамки системи навчання і її кінцеві задачі вимагають у методичних цілях створення моделі змісту розвитку, тобто певного мінімуму, який необхідний для вирішення задач.

Слід звернути увагу також на такі принципи комунікативної методики як управління навчальним процесом на базі його квантування та програмування і системність в організації навчання іноземним мовам.

Будь-яка система навчання передбачає квантування всіх компонентів навчального процесу (цілей, засобів, матеріалу тощо). Без квантування, цілі є некоректними, матеріал нефункціональним, умови неоптимальними, а засоби неадекватними, тобто системність, а з нею і керованість та ефективність навчання є неможливим.

Системність у організації навчання іноземним мовам означає, що комунікативна система розбудовується реверсивним шляхом: спочатку прогнозується кінцевий продукт (ціль), а потім визначаються завдання, розв’язання яких може привести до даного результату. Це має місце в рамках всього курсу, кожного року, циклу занять та одного заняття, і стосується всіх навчальних аспектів. Важливо підкреслити, що такий підхід забезпечує навчанню системність, тобто цілісність, ієрархічність, цілеспрямованість. Системність навчання відбувається з урахуванням закономірностей опанування школярам кожного з її аспектів.

Все навчання в організаційному плані побудоване на основі правил циклічності та концентричності. Циклічність проявляється в тому, що певна кількість матеріалу засвоюється в рамках циклу занять. Цикли занять формуються на базі стадіальності розвитку того чи іншого вміння або навички в кожному виді мовної діяльності. Циклічність підкреслюється концентричним підходом як мовного матеріалу, так і дискусійних проблем.

Системність проявляється також у тому, що процес навчання передбачає залучення не тільки викладача іноземної мови та учня, а викладачів інших предметів, друзів, родичів тощо. Міжпредметні зв’язки використовуються як засіб екстрамотивації тих школярів, які належним чином не засвоюють іноземну мову.

Системність передбачає також стадійність опанування мовою, тобто включає в себе різні рівні навчального процесу:

- рівень ступенів навчання (початковий, молодший, середній, старший);

- рівень періодів навчання, що визначається в середині ступенів;

- рівень етапів (етап формування лексичних, граматичних навичок, етап роз витку навичок і вмінь тощо);

- рівень стадії навчання, що визначається в середині етапів і підетапів (стадії імітації, підстановки, трансформації, репродукції, комбінування тощо).

Кожен із рівнів має свою специфіку, що визначається психолого-педагогічними особливостями студентів.

Звернемося до характеристики ситуативного принципу навчання іноземним мовам на основі ситуації як системи взаємостосунків. Комунікативне навчання реалізується на базі ситуацій як системи взаємостосунків. Ситуація розуміється як динамічна система соціально-статусних, рольових, діяльнісних і морально-етичних взаємостосунків суб’єктів спілкування.

Комунікативна методика передбачає те, що кожен учень повинен зрозуміти не тільки практичне значення для себе опанування мовою, але і також використання отриманих знань у пізнавальному та розвиваючому аспектах. У процесі вивчення іноземної мови учні оволодівають також функціями видів мовної діяльності, як засобами спілкування, тобто засвоюють ті функції, що виконуються в процесі реального спілкування: читання, письма, мовлення, аудіювання. Отже, об’єктом засвоєння не є мовні засоби як такі, а функції, що виконує мова.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю
Музично-театралізована діяльність є ефективним засобом педагогічного впливу на розвиток особистості дошкільника. Вона передбачає формування в дошкільників умінь „входити в образ” та „утримувати” його ...

Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя в ЗОШ
На уроках в постійному спілкуванні з учителем і ровесниками формується моральність дитини, вважає А.А. Калюжний, збагачується його життєвий досвід. Хвилювання молодших школярів, їх радощі та образи п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net