Комунікативні методики та їх методичні принципи

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Комунікативні методики та їх методичні принципи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Слід зазначити, що комунікативне навчання в системі викладання іноземних мов в українських навчальних закладах будується таким чином, що його зміст та організація пройняті новизною. Тексти та вправи повинні містити щось нове для учнів. Вважається недоцільним багаторазове читання одного тексту або виконання вправ із однаковим завданням тощо. Таким чином, новизна забезпечує відмову від зазубрення матеріалу, розвиває мововироблення, продуктивність мовних умінь учнів, викликає інтерес до навчання.

Іншою комунікативно-орієнтованою методикою викладання іноземних мов, що використовується у навчальних закладах нашої країни, є проектна (дуже популярна в усіх школах та університетах держави). З самого початку навчання передбачається участь учнів або студентів у складній і наповненій змістом комунікації. Важливим аспектом проектної методики є особлива форма організації комунікативно-пізнавальної діяльності учнів у вигляді проекту.

Проектом у системі навчання іноземним мовам є робота, що реалізується учнем самостійно, та в якій мовне спілкування вплетене в інтелектуально-емоційний контекст діяльності. Новизною та користю даної методики є те, що учні мають змогу самостійно конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття. Кожен проект співвідноситься з певною темою і на його розробку студентам дається певний час. Тема має чітку структуру, поділяється на підтеми, кожна з яких має певні завдання до проектної роботи. Учні мають змогу усно виражати свої думки, плани, спілкуватися іноземною мовою, що вивчається. Отже, завдяки роботі над проектом створюється ґрунтовна мовна база. Проектна методика створює сприятливі умови для навчання учнів творчо мислити, самостійно планувати свої дії, знаходити рішення тощо.

Інтенсивна методика також є досить популярною в Україні. Вона базується на принципах колективної взаємодії й активізації навчання. Для цієї методики характерним є те, що учні активно спілкуються один із одним, розширяють свої знання, розвивають уміння та навички. Між ними встановлюється оптимальна взаємодія та формуються колективні взаємостосунки, що слугують умовою та засобом підвищення ефективності навчання, успіх кожного учня залежить суттєвим чином від успіху інших учасників курсу. Це створює позитивний психологічний клімат, який має певний вплив на процес навчання та його кінцевий результат.

Навчання в групі сприяє виникненню соціально-психологічних стимулів до навчання. Окрім того, активізація спілкування між учасниками навчального процесу допомагає зробити більш швидким обмін інформацією, передачу та засвоєння знань, формування навичок і вмінь. Таким чином, в інтенсивній методиці основним засобом опанування іноземною мовою є спілкування з партнерами по групі.

Іншим принципом даної методики є принцип особистісно-орієнтованого спілкування, що заснований на впливі спілкування, його характері, стилі та реалізації виховних та освітніх цілей. У процесі спілкування кожен учасник є як тим, на кого впливають, так і тим, хто впливає на співрозмовника, при цьому важливим є процес пізнання учнями один одного, що є першою умовою спілкування.

Спілкування є основною характеристикою колективної діяльності, а також діяльності особистості в колективі. Воно є також невід’ємним компонентом процесу пізнання. Особистісно-рольове спілкування іноземною мовою в процесі інтенсивного навчання є основою побудови навчально-пізнавального процесу. Принцип рольової організації навчально-виховного процесу, при опорі на інтенсивну методику, пов'язаний із використанням «ролей», що значною мірою сприяє управлінню спілкування на занятті.

Навчальне спілкування передбачає присутність постійно активних суб’єктів спілкування, які не тільки усвідомлюють повідомлення та реагують на нього, а й також намагаються виразити своє ставлення до нього. Слід зазначити, що рольова гра є одним із ефективних засобів створення мотивації до іншомовного спілкування учнів.

Принцип сконцентрованості в організації навчального матеріалу є якісною та кількісною характеристикою інтенсивного навчання. Концентрованість проявляється в різних аспектах: концентрованість навчальних годин, навчального матеріалу тощо, те, що викликає високу щільність і наповненість спілкування, різноманітність форм роботи. Це вимагає від викладача постійного пошуку нових форм подачі матеріалу.

Головною метою суб’єктів, які вивчають іноземні мови, є перебороти мовленнєву скутість, професійна орієнтованість мовлення на іноземну мову з виробленням навичок розуміння чужої мови в іншомовному середовищі.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Використання народних традицій при формуванні бережливого ставлення школярів до природи
Аналіз наукової педагогічної літератури, присвяченої екологічному вихованню молодших школярів, практики роботи початкових шкіл показав, що проблема методів екологічного виховання, як і проблема метод ...

Особливості підготовки руки дитини до письма в умовах особистісно-орієнтованого навчання
Важливе значення для навчання дитини у школі має підготовка руки дитини до письма, яка здійснюється у дитячих навчальних закладах вже понад десяти років. Нагромаджено і описано чималий досвід цієї ро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net