Методика інтенсивного навчання та вимоги та її організації

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Методика інтенсивного навчання та вимоги та її організації

Сторінка 2

В умовах групової взаємодії створюється спільний фонд інформації, до якого кожний з учасників-партнерів вкладає свою частку і яким користуються всі разом. Форми сумісної колективної діяльності, а також форми поведінки, що їх демонструє вчитель – створення атмосфери доброзичливості, уважне ставлення до партнерів по спілкуванню, взаємодопомога – створюють оптимальні умови для активізації потенціальних можливостей кожного учня.

Поетапна реалізація моделі інтенсивного навчання. Побудова моделі інтенсивного навчання іншомовного спілкування відбувається згідно з усіма принципами методу активізації, що були розглянуті, а її реалізація здійснюється поетапно.

Перший етап – це подача нового навчального матеріалу циклу занять ("мікроциклу" за термінологією Г.О.Китайгородської), другий – тренування у спілкуванні, третій – практика у спілкуванні.

Визначальною рисою усіх вправ в інтенсивному навчанні є їх вмотивований характер. По суті це комунікативна або комунікативно-рольова мотивація, тобто учень знає не лише, що він має робити, але й заради чого він щось говорить, слухає, читає, пише. Некомунікативні вправи використовуються лише у вигляді мовних ігор, де мотивом діяльності учня є сама участь у грі.

Важливим чинником є те, що інтенсивне навчання спирається на великий об’єм мовного навчального матеріалу. Мовний матеріал вводиться і закріплюється за допомогою полілогів, коли кожен учень у групі відіграє певну роль. Полілоги включають у себе як монологічне, так і діалогічне мовлення, співвідношення між якими визначається завданнями певного етапу навчання.

Інколи для того, щоб втягнути учнів у процес спілкування, вчитель може використовувати різні реквізити. Він показує учням знаряддя, наприклад термометр або шприц, і учні намагаються розгорнути ситуацію, пояснити за допомогою засобів, які володіють підвищеною експресивністю. Такими засобами являються:

1) посилене жестикулювання, яке використовується не тільки звично, але й умовно, для засвоєння абстрактних понять;

2) використання жестів, характерних для носіїв мови в даній ситуації;

3) гра слів, яка викликає азарт, а також сприяє тривкому запам’ятовуванню лексичного матеріалу та його форми;

4) ідіоматичні вирази та вільні словосполучення виконуються на мотив відомих простих пісеньок;

5) простукування для підкреслення ритму, розподіл слів та словосполучень;

6) випадкові асоціації внутрішнього ладу, які створюють основу для запам’ятовування; інколи прослідковуються історія слова, яка показує шлях до його сучасного значення чи граматичної форми;

7) лінгвокраїнознавчий коментарій робить більш випуклою семантику слів, що сприяє їх кращому засвоєнню;

8) римований матеріал різноманітного характеру, від лічилок і пісеньок до поетичних творів.

Крім вище наведених засобів використовуються також засоби вербальної та невербальної семантизації та активізації засвоєння.

Проаналізувавши основні ознаки даних принципів та засобів інтенсивного навчання, можна зробити висновок, що всі методичні принципи мають у своєму складі характеристику специфіки змісту предмету і процесу і визначають способи засвоєння даного змісту, а також роль викладача в навчальному процесі.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
Цілком виправданою є необхідність експериментальної перевірки ефективності методики формування навичок учнів старших класів з на основі розробленого комплексу вправ. Експериментальна перевірка провод ...

Особливості ставлення студентів до фізичної культури і спорту за традиційною та експериментальною організацією навчання
У розділі наводяться і аналізуються експериментальні дані, що дозволяють з різних позицій охарактеризувати ставлення студентів до фізкультури і спорту, а також до відповідного навчального предмета у ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net