Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Повчимо старших дітей використання модальних дієслів Must / Need, яке пов’язане з їхнім життям (You must not smoke You need not trouble about that at all.)

Підготуймося до участі в конкурсі на кращого гіда Вестменіторського Абатства (вправляння у вживанні учнями лексики за темою «Travelling».

Неважко помітити, що іншомовна комунікація в старших класах має дещо умовний характер. Ця особливість зближує її з театральною комунікацією, яка апелює до уяви, фантазії, емоції акторів, котрі взаємодіють у "запропонованих обставинах", в термінах К.С.Станіславського. Щоб задіяти в учнів ті ж самі важелі спілкування за допомогою ситуацій, заняття з іноземної мови повинні відбуватись в емоційно сприятливій атмосфері. На них, як зазначає У. Ріверс, має бути присутнім "дух пригод", а учнів слід ставити в такі умови, в яких єдиною мовою спілкування може бути лише іноземна мова, що вивчається.

Беручи до уваги ці положення, а також психологічні характеристики молодших школярів, такі як допитливість, інтерес до світу свого іншомовного ровесника, комунікабельність, багата уява, сугестивність, тяжіння до всього казкового, незвичайного, – цілком слушно дійти висновку, що особливо сприятливі умови для стимуляції комунікативної мотивації учнів цього віку та активізації їх мовленнєвої практики складаються при застосуванні ситуацій, побудованих за принципом "діалогу культур". Узагальнення результатів підтверджує доцільність застосування таких ситуацій: 1) ситуацій-аналогів потенційного спілкування дітей з носіями мови, передусім з іншомовними ровесниками; 2) ситуацій з казковим сюжетом на літературно-країнознавчій основі; 3) ситуацій з казковим сюжетом на анімаційно-країнознавчій основі; 4) ситуацій – уявних подорожей до визначних місць країни (країн) виучуваної іноземної мови, наприклад: до Лондона, до Лондонського університету, до Букінгемському палацу, тощо; 5) ситуацій – обміну думками, пов'язаних з обговоренням отриманих знань про національні реалії іншої та своєї культури, зокрема про реалії шкільного життя, національні та родинні свята, засоби комунікації, довкілля, реалії дитячої субкультури та світу дитячих захоплень тощо.

Побудова ситуацій за принципом діалогу культур сприяє підвищенню комунікативної мотивації учнів і наближенню їх мовленнєвої взаємодії до потенційно реальної або до бажаної уявної комунікації. Діти усвідомлюють практичну користь іноземної мови. У привабливій формі вони отримують можливість "відкрити" носія мови як у явного співрозмовника і сформувати первинне уявлення про його країну. І ця обставина посилює їх соціокультурну мотивацію.

Сутність соціокультурної мотивації полягає в емоційно-особистісному ставленні учня до країни, мова якої вивчається, до народу-носія цієї мови, до його духовних надбань і традицій, до цікавих національних реалій минулого та сучасного життя, до стереотипів поведінки носіїв іноземної мови у стандартних ситуаціям спілкування.

Формуванню соціокультурної мотивації сприяють такі методичні фактори: відбір і застосування лексики з національно-культурним компонентом; використання автентичних навчальних матеріалів; використання країнознавчих допоміжних засобів (візуальних, аудитивних, аудіовізуальних), які підсилюють ілюзію залучення до автентичного мовленнєвого середовища і забезпечують потрібну якість мовленнєвих навичок і вмінь, що формуються; цілеспрямоване застосування спеціальних прийомів формування соціокультурної компетенції старших школярів, передусім лінгвокраїнознавчих коментарів, прийомів навчання англомовного етикету, роботи з малими формами англійського фольклору тощо; побудова уроку як моделі потенційного спілкування дітей з носіями мови, передусім з англомовними ровесниками.

Соціокультурний аспект викладання суттєво підвищує інформаційний фон уроку. Тим самим він інтенсифікує мислення старших школярів і сприяє усвідомленню ними своїх навчальних дій. Завдяки цим факторам створюються реальні умови для викладання англійської мови на високому рівні складності. Так, в учнів розвиваються нахили і творчі здібності, посилюється їх особистісний ріст, формується позитивна самооцінка, тобто Я-концепція, в термінах американського психолога Р.Бернса, яка, за даними його досліджень, є вихідним чинником розвитку індивідуальності учня.

Як відомо, одне з головних психолого-дидактичних завдань старшої школи полягає у формуванні навичок і вмінь навчальної діяльності. Успішності цього процесу, в руслі досліджень К.Д.Ушинського, Л.С.Виготського, Д. Б. Ельконіна, В. В. Давидова, О.К.Савченко, сприяє розвиток інтелектуальних здібностей школярів. Необхідною передумовою їх формування є стимулювання потреб у пізнанні нового, тобто стимулювання пізнавальної мотивації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Психологічний та кримінологічний портрет особистості, яка вчиняє насильство в сім’ї
Якщо говорити про аморальні, протиправні форми насильства, то це форми людської поведінки, котрі мають неадекватні форми розв'язання протиріч па тих же рівнях, що і вказані джерела насильства. В зале ...

Характеристика видів і жанрів образотворчого мистецтва
Образотворче мистецтво — мистецтво, що втілює художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура). Образотворче мистецтво відображає дійсність у наочних образах, відтворює ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net