Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 5

Важливе місце в організації самостійної діяльності учнів сучасної початкової школи посідають завдання-проекти. Розвиваюча сутність проекту полягає у самостійному плануванні і реалізації роботи, в якій іншомовне спілкування учня (учні) органічно інтегрується з інтелектуально-емоційним контекстом іншої діяльності, типової для відповідної вікової групи, наприклад, ігрової, художньої, мистецької або прагматичної у формі анкетування, конкурсу, підготовки коміксу тощо. Завдання – проекти вчать школярів створювати власний зміст практичної іншомовної діяльності, їх загальною особливістю є наявність поставленої проблеми і завдання вирішити її, що потребує критичного осмислення цілей, умов, засобів і методів підготовки проектів. Самостійна робота у формі проектів призначається для індивідуального або групового виконання.

Наведемо приклад завдання-проекту для учнів десятого класу, який виконується індивідуально в малих групах.

1. Listen to the text and then colour the Buildings in the map of London. Add your own information. Use the reference materials.

2. Work in small groups. One of you is a shop assistant, the others are customers at a shop. Plan your activity, build the business plan.

Приклад завдання проекту для індивідуального виконання учнями:

Interview your mother. Find out what she does and when. Write a diary.

Write about your mother and draw pictures in your book. Use photos and comments.

Участь у проектній роботі імпонує дітям своїм інтегративним характером і відповідно розширенням можливостей самовираження, прояву фантазії, креативних здібностей, мовленнєвої активності і самостійності, можливостями "пізнання реального світу і осмислення через іншомовну навчальну діяльність свого місця в ньому". Виконання завдання-проекту максимально активізує учнівський досвід. Воно спонукає дитину до поліпшення рівня мовленнєвої підготовки в разі її недосконалості. Тому виконання проекту усвідомлюється учнем як певне досягнення на шляху оволодіння іноземною мовою. З урахуванням викладеного проектну діяльність учнів можна вважати ефективним засобом стимулювання мотивації, породжуваної відчуттям прогресу в оволодінні іноземною мовою.

Важливість цього виду мотивації для підтримання стійкого інтересу до вивчення іноземної мови підкреслював ще Г.Палмер. Для її підсилення методисти рекомендують періодично проводити "інвентаризацію" навчальних досягнень, у тому числі й з використанням цікавих тестів. Бажаними в цьому плані є уроки-звіти "Що ми вміємо робити англійською мовою", а також батьківські збори у вигляді суцільного огляду навчальних досягнень дітей з іноземної мови.

На думку вітчизняних і зарубіжних дидактів, головним у добре збалансованому навчальному плані, програмі повинно бути естетичне поле, здатне забезпечити гармонійний розвиток творчої особистості учня. Важливою передумовою такого розвитку є стимуляція естетичної мотивації тих, хто вчаться. Сутність естетичної мотивації як психічного процесу полягає у формуванні і задоволенні потреб естетичного світосприйняття, під яким психологи розуміють здатність помічати, спостерігати, позитивно-емоційно оцінювати і прагнути створювати красу у довкіллі.

Формуванню естетичних потреб, за нашими даними, сприяють такі фактори:

Насамперед естетика поведінки вчителя як організатора, помічника та активного учасника процесу англомовного спілкування, її проявом є вміння забезпечити психологічно сприятливий фон занять, їх проведення на високій мажорній ноті, вміння демонструвати увагу і повагу до кожного учня, викликати позитивні емоції своєю ерудицією, культурою мовлення взагалі і красою англійської вимови зокрема, своїми акторськими здібностями.

Учитель, який навчає іноземної мови школярів, повинен уміти красиво рухатися разом з дітьми під час виконання пісень та віршів з рухами, аеробіки, функціонально адекватно використовувати елементи кінесики, а також музично-ритмічний компонент навчання англійської мови. Учитель повинен досконало володіти голосом, прийомами драматизації, вміти розігрувати за допомогою пальчикових ляльок цікаві сценки з відповідним дидактичним навантаженням. Для вчителя старших класів професійно важливим є володіння елементами художньої праці, у тому числі й дизайн-освіти як технології сучасного розвиваючого навчання.

Залучення учнів до естетично організованого мовного середовища, якому сприяють: яскрава наочність, театралізація, сюжетно-ігрова основа уроку, використання казки як способу презентації нового мовного матеріалу6 і організації ситуативної взаємодії дітей, персоніфікація або образна назва деяких засобів та об'єктів навчання. Наприклад, язик – Мг Tongue, голосні звуки – our Singers ("співачки" – за те, що їх можна співати), знаки транскрипції – "мовпеннєві нотки", органи артикуляції – "інструменти для утворення звуків" тощо.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дозування фізичних навантажень
У фізичному вихованні та спорті дозування фізичних навантажень відбувається шляхом вибору методів виконання фізичних вправ та методичних прийомів інтенсифікації, регулюванням інтенсивності та обсягу ...

Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення
Як вказує І. Чепленков, діти з порушенням мовлення належать до неоднорідної та численної групи, для якої оволодіння мовленням і рідною мовою – єдиний і основний шлях здобуття освіти та особистісного ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net