Практична реалізація принципів інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння старших школярів

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Практична реалізація принципів інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння старших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Визначення змісту інтенсивного навчання має ґрунтуватися на певних методичних принципах. Зокрема, він повинен мати чітку спрямованість саме на ті елементи мови, які на певний момент з тих або інших причин потребують форсованого розвитку. Але, перш за все, зміст інтенсивного навчання має створювати необхідні передумови для досягнення учнями тієї практичної мети, що передбачається.

Так, навчаючи учнів старших класів говорінню – продуктивному виду мовленнєвої діяльності, найактивнішої формі мовленнєвої взаємодії, у процесі якої здійснюється усне спілкування, слід прийняти до уваги той такт, що це – основний вид мовленнєвої діяльності, який пронизує усі етапи навчання. Говоріння може бути супровідним і головним видом мовленнєвої діяльності, метою і засобом навчання. Уміння говорити – це вміння висловити думку комунікативно осмислено і граматично нормативно. Польські дослідники узагальнили ознаки, що визначають це вміння: інформаційна ефективність висловлювання; швидкість висловлювання; мовна правильність; відповідність ситуації.

Враховуючи вимоги, зазначені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, забезпечення таких передумов забезпечується принципом концентрованої організації навчального матеріалу і навчального процесу, принципом особистісного спілкування, а також принципами колективної взаємодії та поліфункціональності вправ.

Мета параграфу – продемонструвати модель інтенсивного навчання говоріння та прокоментувати, як реалізуються принципи цього навчання практично. Для цього необхідно створити систему вправ для інтенсивного навчання англійської мови школярів, надати конкретні приклади прийомів, що можуть бути ефективно застосовані для форсованого розвитку іншомовних навичок й умінь. Для вирішення цього завдання доцільно було розглянути поняття системи вправ, на якій може ґрунтуватися будь-яка конкретна підсистема.

Система загалом визначається як значна кількість закономірно пов’язаних між собою елементів, що становлять певне цілісне утворення. При цьому якісні характеристики згаданих елементів становлять зміст системи, а сукупність вмотивованих зв’язків між ними – внутрішню структуру системи. Будь-яка система характеризується структурністю, ієрархічністю та функціональністю, а отже, й система вправ та відповідні комплекси повинні мати ієрархічну структуру, елементи якої будуть спрямовані на забезпечення відповідної функції. За останні роки ефективні системи вправ, спрямованих на розвиток іншомовних комунікативних навичок та вмінь школярів і студентів вищої школи представлені в низці робіт. Висновки попередніх дослідників, на наш погляд, найбільш вдало узагальнено Н.К. Скляренко, яка запропонувала модель системи вправ для навчання іноземних мов, що може стати основою розробки комплексів вправ для навчання професійно-орієнтованої англійської мови майбутніх інженерів.

Побудова моделі інтенсивного навчання іншомовного спілкування відбувається згідно з усіма принципами методу активізації, що були розглянуті, а її реалізація здійснюється поетапно.

Перший етап – це подача нового навчального матеріалу циклу занять ("мікроциклу" за термінологією Г.О.Китайгородської), другий – тренування у спілкуванні, третій – практика у спілкуванні.

І етап

(всі 4 пред’явлення – на 1 уроці)

подача нового навчального матеріалу

1 пред’явлення – пояснення учням ситуації: місце дії, зміна подій, їх учасників;

2 пред’явлення – максимальне забезпечення мимовільного запам'ятовування нового навчального матеріалу;

3 пред’явлення – закріплення нового матеріалу у пам'яті учнів;

4 пред’явлення – "музичний сеанс" – знову сприймання на слух всього ТП (без перекладу на рідну мову!) на фоні спокійної класичної музики.

ІІ етап

тренування у спілкуванні – формування та вдосконалення мовленнєвих монологічних /діалогічних навичок (які, до речі, починають формуватися ще на етапі подачі нового матеріалу /умовно-комунікативні вправи/

ІІІ етап

практика у спілкуванні – формування та вдосконалення мовленнєвих монологічних /діалогічних вмінь /комунікативні вправи/.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Порівняльний аналіз музичної освіти в Японії та Україні
Висвітлення матеріалу поданого у попередніх розділах дає можливість зробити порівняльний аналіз музичної освіти в Японії та Україні. Загальноосвітня школа приділяє велику увагу музичному навчанню за ...

Типові порушення сімейного виховання
Нерозуміння своєрідності внутрішнього світу дітей. Неприйняття дітей, їхньої індивідуальності та особливостей. Невідповідність вимог та очікувань батьків. Негнучкість та стереотипність підходів у сім ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net