Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови

Сторінка 1

Інтенсивна методика передбачає, перш за все, розвиток діалогічного мовлення, тому система вправ, запропонована нами, спрямована на розвиток умінь саме цього мовлення. Розвиток умінь говоріння відбувається в умовно-комунікативних та комунікативних вправах. Такі вправи плануються в парному та груповому режимах на основі тематичної лексики, перш за все, іменників і дієслів, що позначають поняття в межах категорій, які пов’язані з діяльністю школярів. Доцільно зауважити, що особливістю цієї лексики є те, що вона є обумовленою Програмою та є практично спільною для переважної більшості учнів. Подібна особливість багато в чому визначає і зміст згаданих вправ. Останні найбільш доцільно проводити у формі рольових ігор, що можуть здійснюватися у парах або групах, використовуючи потенціал вигаданих імен, про які йшлося під час опису методики навчання на першому етапі, розширюючи біографії учасників та моделюючи ситуації спільного вирішення ситуаційних проблем. Далі наведемо приклади подібних вправ.

Група вправ на формування навичок і умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання.

Вправа 1.

Етап: тренувальний.

Вид: комунікативний

Мета: формування лексичних навичок у старших школярів у усному діалогічному ситуативному мовленні.

Pre-teach the following vocabulary if necessary: Health (illness, flu, stress, hay fever, a runnyrose).

1 етап: Дія відбувається у лікарні, 2 учня: лікар та пацієнт

2 етап: Запам’ятовуємо нові слова та фрази.

3 етап: Закріплюємо нові слова.

Коментарі: Introduce the role-play. If much of the vocabulary is new, give them a minute to reread and remember the information in the chart. Hand out the role play sheets. Give the learners 3-5 minutes to read through and prepare what they are going to say. Encourage the doctors to work from the memory, and to improvise where necessary. Pay theirattention to the Target language. Start the role play when pupils are ready. When they finished, they should swap roles and start again. For more practice, they could change partners and repeat the procedure.

Завдання: You are ill. You could turn the class into a surgery. Divide it into a waiting room, where all the patients sit, and several consulting rooms, where the doctors examine the patients. The waiting patients can discuss what is wrong with them. This will also enable them to open and close the meeting with the doctor more naturally.

рис1.jpg

Підведення підсумків уроку.

Учні сприймають на слух увесь ТП (без перекладу на рідну мову) на фоні спокійної класичної музики.

Вправа 2

Етап: тренувальний.

Вид: комунікативний

Мета: формування граматичних навичок на вживання структури Conditional, розвиток лексичних навичок вживання лексичних одиниць в усному ситуативному діалогічному мовленні за темою "At the Clothes Department".

1 етап: Дія відбувається у магазині. 2 учня: продавець та покупець.

2 етап: Запам’ятовуємо нові слова та вживання граматичних структур Сondition.

3 етап: Закріплюємо нові слова та граматику.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Сутність поняття «самоосвіта»
Аналіз літературних джерел свідчить, що у психолого-педагогічній літературі немає єдиного погляду на те, що собою являє самоосвіта. Так, академік С. Гончаренко визначає самоосвіту як освіту, яку отри ...

Весільні обряди в Україні
За церковним календарем 15 лютого – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Відзначають його в пам'ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на 40-й день після його ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net