Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови

Сторінка 3

Учні повторюють фрази за вчителем.

Опора:I am here for weekend. I need some information about . Could you tell me ? Do you have .? How do I get there? How far is it? How much does it cost? What are the opening times? Sorry, Could you repeat that, please?

Підведення підсумків уроку.

Учні сприймають на слух увесь ТП (без перекладу на рідну мову) на фоні спокійної класичної музики.

Текст: «Loch Ness Monster Factfile»

Класична музика: Бетховен «К Элизе»

Вправа 5.

Етап: тренувальний

Вид: комунікативний

Мета: формування граматичних навичок за темами Present Perfectand Past Simple, розвиток лексичних навичок на вживання лексичних одиниць за темою: «Interviewingaactor» в усному ситуативному діалогічному мовленні.

Лексика: literature (novel, influence) and genres of literature (science fiction, childrens writer); films (actor, director), genres of film (romance, action)

1 етап: Дія відбувається на телеканалі QTV, 2 учня: журналіст та письменник (актор).

2 етап: Розвиваємо граматичні та лексичні навички за темами.

3 етап: Закріплюємо даний матеріал.

Завдання:Introduce the role play by telling the leaners that today they are going to play the roles of famous actors and writers. Tell each leaner to decide who is going to go first, and give out the relevant role play cards. Give them 8-10 minutes to their cards and prepare for the interview. If neseccary, go through an example with the writers \ actors:

Pupil 1: You are a journalist for«Sunday Time» newspaper. You have been asked to interview a very famous celebrity. Unfortunately, because of security, nobody knows who it is! It might be a writer or an actor!

Pupil 2: You are a famous actor or writer. A journalist is coming to interview you today about your life. Complete the table before the interview begings. During the interview, use the present perfect tense constructions for emphasizing life experience and past simple to provide more factual details.

Учні повторюють за вчителем фрази.

Talking about your life

I have been acting / writing since ……

I have never … ., but I have …

I have been to … I have won….

I have known …. since

I have been married 3 times.

Going into detail

I started because ……

I met him when ……

My problems started well ……

When I was child …….

Right.

Oh, really.

That’s amazing!

Go on, go on.

Підведення підсумків уроку.

Учні сприймають на слух увесь ТП (без перекладу на рідну мову) на фоні спокійної класичної музики.

Текст: « A British explorer»

Класична музика: Бетховен «Лунная соната соч. 27-2»

Вправа 6

Етап: тренувальний

Вид: комунікативний

Мета:тренування і розвиток навички і уміння вживання іменників та дієслів в усному монологічному мовленні, форм дієслова у Present Perfect та модального дієслова «Should».

1 етап: Дія відбувається у класі, працює клас.

2 етап: Запам’ятовуємо навчальний матеріал.

3 етап: Закріплюємо граматичний матеріал.

Завдання: «Придумайте загадку про художника, композитора і так далі, включіть в неї дані, необхідні для відгадки, але такі, що не підказують відповідь прямо»;«Побудуйте колективну розповідь про знамениту людину; … почне розповідь, останні продовжать її».

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Узагальнена характеристика гіперактивної поведінки сучасних дітей: основні прояви, причини
Причини й механізми розвитку синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю складні й залишаються недостатньо виявленими, незважаючи на велику кількість досліджень. Для пояснення можливих механізмів його ...

Зміст підготовки спеціаліста за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «ХПІ»
Особливу увагу при підготовці спеціалістів з педагогіки вищої школи Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» приділяє комплексному розвитку особистості та професійних я ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net