Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Педагогіка » Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання » Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання

Сторінка 1

Цілком виправданою є необхідність експериментальної перевірки ефективності методики формування навичок учнів старших класів з на основі розробленого комплексу вправ.

Експериментальна перевірка проводилася під час проходження практики в ХСШ І – ІІІ ступенів №162 протягом місяця. В експериментальному навчанні взяли участь учні 10 класу в кількості 9 учнів.

Мета експерименту – визначення ефективності вправ розробленого комплексу в умовах інтенсивного навчання, рівня підвищення уваги та реакції учнів на виконання завдань з використанням рольових ігор.

Перед проведенням експерименту ми визначили його гіпотезу: якщо в ході навчання матеріалу англійської мови використовувати такі елементи інтенсивного навчання як рольові ігри, розвиток умінь і навичок говоріння в діалогічному та монологічному мовленні прискорюється, підвищується активність, увага та працездатність учнів.

Завдання експерименту:

1) дібрати матеріал для дослідження;

2) провести експериментальне навчання;

3) проаналізувати зібраний матеріал;

4) підвести підсумки щодо ефективності вправ, розробленого комплексу.

На початку експерименту нами було проведено спостереження за говорінням учнів 10 класу і виявлено помилки, які найчастіше траплялися у їхньому говорінні -- в діалогічному та монологічному мовленні. Коли гра закінчувалася, ми проводили обговорення, з'ясовували, що учні вважають удалим, а що – ні, аналізували мовні помилки.

Так, помилки є невід'ємною частиною процесу навчання мові, і можливість вільно робити помилки на уроці скоріше сприяє навчанню, ніж стримує його. Помилки поступово зникають у міру того, як учні стають більш компетентними й упевненими в собі. При роботі над помилками дуже важливо змусити учнів самим дати правильний варіант фрази чи слова, у якому були допущені помилки, написати їх на дошці і супроводити їх вправами, що могли б найкраще сприяти відпрацьовуванню правильного варіанту самими учнями.

Перед експериментальним навчанням ми провели передекспериментальний зріз, за допомогою якого визначили рівень якості мовлення учнів експериментального класу. Для цього школярам було запропоновано розіграти рольову, яка відповідала рівню володіння іноземною мовою учнями 10 класу. Учні по черзі говорили репліками, а вчитель рахував помилки.

Завдання: Teacher: Let’s buy something in Londons shops. Pay attention to the table "Clothing Size in GB, the USA and Europe / Ukraine".

Role 1: You are a customer in an English shop. You want to buy a suit. Ask the shop-assistant to help you choose one.

Role 2: You are a shop-assistant. The customer wants to buy a suit. Help him. Be polite and patient.

Результати, отримані під час передекспериментального зрізу, подано у табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Результати передекспериментального зрізу

Прізвище учня

Кількість помилок у вимові

1.

Зацаріний К.

11

2.

Зубков Д.

22

3.

Коробка Я.

13

4.

Кулаков В.

15

5.

Курильченко М.

18

6.

Лапко А.

24

7.

Марголин А.

21

8.

Пашкова А.

15

9.

Панченко П.

20

Експериментальне навчання проводилося протягом одного місяця. Воно було побудовано таким чином: в план кожного уроку було додано вправи на відпрацювання діалогічного та монологічного мовлення англійської мови з елементами інтенсивної методики. Вправи займали приблизно 10-15 хвилин кожного уроку і проводились на кожному етапі уроку, залежно від мети.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів
У світлі сучасних методичних уявлень розвиваюча функція іноземної мови полягає у розвитку мовленнєвих здібностей і стимуляції мотивів учіння, психологічно важливих для формування особистісної та діял ...

Особливості викладання англійської мови для цільової аудиторії віком 9-10років
У сучасних соціально-економічних умовах дедалі більшого значення набуває досконале володіння іноземною мовою. Вивченню мов відводиться все більше програмного навчального часу не лише в школах і вузах ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net