Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій

Сторінка 4

Безумовно, не всі ці заходи вимагаються від вчителя-предметника його функціональними обов'язками. Але їх використання значно підвищує контакт з учнями, надає можливість колективного впливу.

По-друге, фізична культура як складова загальної культури є важливим компонентом життєдіяльності самого вчителя, підтримання творчої працездатності і здоров'я. Тому професійна спрямованість предмету фізичного виховання не може обмежуватись лише переконанням студентів у необхідності фізичної культури у роботі з учнями. Спектр відносин людини як особистості і фахівця з фізичною культурою є більш складним і різнобічним.

Особливу проблему складає формування механізмів, що забезпечують пролонговану активність студентів у фізичному вихованні і самовихованні. Серед таких механізмів основне місце займає формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури як важливої складової загальної культури особистості, засобу особистісного розвитку, і, виходячи з цього, підвищення позитивного ставлення до відповідного навчального предмету, його впливу на процеси особистісного розвитку і професійного становлення.

Як вважають ряд авторів (М.С. Корольчук, А.Ф. Косенко, ТЛ. Кочергіна): "Проблема фізичного виховання має велике наукове, практичне І державне значення. Могутність держави та здоров'я нації безпосередньо залежать від рівня фізичного виховання ЇЇ громадян. Поліпшення фізичної підготовки юнаків і дівчат нерідко є основним фактором відновлення і зміцнення здоров'я у період остаточного формування організму, могутнім джерелом підвищення загальної і розумової працездатності. Адже молоді нині мають чимало відхилень у діяльності різних органів і систем, а це й свідчить про нагальну потребу у застосуванні оздоровчо-лікувальної фізкультури". Вчені підкреслюють, що зберегти високий рівень здоров'я молоді допоможе впровадження нових оздоровчих технологій, орієнтованих на його зміцнення. Разом з тим жодне відомство, жоден заклад у державі неспроможний самостійно вирішити відповідне завдання, якщо не буде сформоване ціннісне ставлення до фізичної культури І у громадян. "Схилити ж громадську свідомість до здоров'я вкрай складно. Не можна змусити людину берегти та зміцнювати своє здоров'я - потрібно створити умови, щоб вона сама захотіла про них дбати".

Автори наводять такі дані. В Україні, за даними вибіркового дослідження, регулярно займаються фізичною культурою 6-8% дорослих людей, тоді як у США - 60%, в Японії - 80%. На наш погляд, ці цифри наочно відображають актуальність формування у молоді позитивного ставлення до фізичної культури, потреби у фізичній активності, усвідомлення цінності

фізичної культури для кожної людини. А отже, обумовлюють актуальність формування у студентської молоді ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту як важливої психолого-педагогічної проблеми. Ці питання більш детально будуть розглянуті далі.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії
Методичні розробки уроків Урок із використанням нових інформаційних технологій 8 клас Тема: Зона мішаних лісів України Мета: формувати уміння розрізняти природні зони рівнинної частини України, харак ...

Нові інформаційні технології викладання англійської мови
У цей час значні перетворення в галузі освіти торкнулися й навчання іноземної мови в школі. Зокрема стали інтенсивно впроваджуватися в навчальний процес нові інформаційні технології, такі як використ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net