Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 10

У програмі підкреслюється, що особливе значення має оволодіння фізичною культурою у вищих закладах освіти, де закладаються основи професійної підготовки.

Разом з тим вже на рівні аналізу загальних концептуальних ідей виникають певні питання. По-перше, з наведеної цитати видно, що в основу визначення актуальності проблеми формування майбутнього фахівця покладено перш за все біологічний потенціал, на терені якого будуть будуватись і реалізовуватись інші соціально, особистісно і професійно значущі якості. По-друге, теза про наявність соціального замовлення "на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця" суперечить реаліям сьогодення, коли навчання фізичної культури як складової фахової підготовки завершується на четвертому курсі вищого навчального закладу. У подальшому (система професійної педагогічної діяльності, система атестації, система підвищення фахової кваліфікації через заклади післядипломної освіти, отримання другої освіти) фізична культура фактично вилучається з числа актуальних професійних і особистісних цінностей. Фактично ігнорується необхідність педагогічного управління фізичним розвитком особистості майбутнього фахівця і за різних форм навчання: вечірнього, заочного, дистанційного.

Звернемось знов до базової навчальної програми, де вказується, що свої функції з розвитку і формування особистості, фізична культура найбільш повно реалізує через систему фізичного виховання: У свою чергу, фізичне виховання - це педагогічний процес, спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основних життєво важливих рухових навичок і вмінь і зв'язаних з ними знань для успішної наступної професійної діяльності.

Як видно з наведеного визначення, фактично виховання тут підмінюється навчанням. Адже з напрямів впливу на особистість студента зовсім зникла аксіологічна складова, формування відповідних потреб, мотивів, ставлень як завдань, які вирішуються викладачем у навчальному процесі. Більше того, наступне положення взагалі вступає в супереч як з специфікою роботи зі студентами (більш високий рівень свідомості і життєвий досвід, потреба в суб'єктній самодетермінації, необхідність засвоїти механізми саморегуляції та ін.), так і з сутністю виховання як такого: "Це робить необхідним введення фізичного виховання до числа обов'язкових дисциплін вищих закладів освіти, освоєння якої проводиться за спеціальною програмою тільки в межах суворо організованого навчального процесу і тільки під керівництвом викладачів-професіоналів". Така вимога фактично і надалі вилучає фізичну культуру з професійної підготовки фахівців за дистанційною організацією навчання (включаючи вечірню і заочну форми), залишаючи його як нормативну (базову) дисципліну лише для студентів денної форми навчання, і до того ж лише у державних навчальних закладах професійної освіти.

Разом з тим, незважаючи на певні суперечності у визначенні вихідних позицій, завдання фізичного виховання, що визначаються вказаною базовою навчальною програмою, є більш широкими.

Згідно з цією програмою, метою дисципліни "Фізичне виховання" у вищому закладі освіти є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця певного рівня освіти. При цьому показниками оволодіння необхідного рівня знань і вмінь з фізичної культури випускника вищого навчального закладу є:

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Специфіка дозвілля дітей та його організації
Відтак, під організацією культурно-дозвіллєвої діяльності ми розуміємо двобічний процес, в якому органічно поєднуються опосередкований педагогічний вплив учителя з активною самодіяльністю дітей-учнів ...

Технологія саморозвитку за М. Монтессорі
У 1896 р. М. Монтессорі закінчує університет і стає першою в Італії жінкою - доктором медицини. Вона могла вибирати різні шляхи, але зупиняється на самому невдячній: створює спеціальну школу, а потім ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net