Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 10

У програмі підкреслюється, що особливе значення має оволодіння фізичною культурою у вищих закладах освіти, де закладаються основи професійної підготовки.

Разом з тим вже на рівні аналізу загальних концептуальних ідей виникають певні питання. По-перше, з наведеної цитати видно, що в основу визначення актуальності проблеми формування майбутнього фахівця покладено перш за все біологічний потенціал, на терені якого будуть будуватись і реалізовуватись інші соціально, особистісно і професійно значущі якості. По-друге, теза про наявність соціального замовлення "на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця" суперечить реаліям сьогодення, коли навчання фізичної культури як складової фахової підготовки завершується на четвертому курсі вищого навчального закладу. У подальшому (система професійної педагогічної діяльності, система атестації, система підвищення фахової кваліфікації через заклади післядипломної освіти, отримання другої освіти) фізична культура фактично вилучається з числа актуальних професійних і особистісних цінностей. Фактично ігнорується необхідність педагогічного управління фізичним розвитком особистості майбутнього фахівця і за різних форм навчання: вечірнього, заочного, дистанційного.

Звернемось знов до базової навчальної програми, де вказується, що свої функції з розвитку і формування особистості, фізична культура найбільш повно реалізує через систему фізичного виховання: У свою чергу, фізичне виховання - це педагогічний процес, спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основних життєво важливих рухових навичок і вмінь і зв'язаних з ними знань для успішної наступної професійної діяльності.

Як видно з наведеного визначення, фактично виховання тут підмінюється навчанням. Адже з напрямів впливу на особистість студента зовсім зникла аксіологічна складова, формування відповідних потреб, мотивів, ставлень як завдань, які вирішуються викладачем у навчальному процесі. Більше того, наступне положення взагалі вступає в супереч як з специфікою роботи зі студентами (більш високий рівень свідомості і життєвий досвід, потреба в суб'єктній самодетермінації, необхідність засвоїти механізми саморегуляції та ін.), так і з сутністю виховання як такого: "Це робить необхідним введення фізичного виховання до числа обов'язкових дисциплін вищих закладів освіти, освоєння якої проводиться за спеціальною програмою тільки в межах суворо організованого навчального процесу і тільки під керівництвом викладачів-професіоналів". Така вимога фактично і надалі вилучає фізичну культуру з професійної підготовки фахівців за дистанційною організацією навчання (включаючи вечірню і заочну форми), залишаючи його як нормативну (базову) дисципліну лише для студентів денної форми навчання, і до того ж лише у державних навчальних закладах професійної освіти.

Разом з тим, незважаючи на певні суперечності у визначенні вихідних позицій, завдання фізичного виховання, що визначаються вказаною базовою навчальною програмою, є більш широкими.

Згідно з цією програмою, метою дисципліни "Фізичне виховання" у вищому закладі освіти є послідовне формування фізичної культури особистості фахівця певного рівня освіти. При цьому показниками оволодіння необхідного рівня знань і вмінь з фізичної культури випускника вищого навчального закладу є:

Страницы: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етапи розвитку спортивного руху нечуючих України
Завдяки незламному духу нечуючих, їх наполегливості, завдяки терплячим педагогам слабочуючі або глухі досягають значних успіхів в творчій діяльності, зокрема в спорті. До революції 1917 року в Україн ...

Методичні рекомендації щодо використання інтерактивного методу навчання на уроках математики
Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що вчитель організує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв'язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потен ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net