Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 11

знання і дотримання здорового способу життя;

знання основ організації і методики найбільш ефективних видів іформ раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй фізичній активності;

знання основ методики оздоровлення і фізичного удосконалення традиційними і нетрадиційними засобами і методами фізичної культури;

знання основ професійно-прикладної фізичної підготовки й уміння застосовувати їх на практиці;

знання основ фізичного виховання різних верств населення;

стійка навичка до щоденних занять фізичними вправами у різноманітних раціональних формах;

систематичне фізичне тренування з оздоровчою або спортивною спрямованістю;

виконання відомчих нормативів професійно-прикладної психофізичної підготовленості;

поінформованість про всі головні цінності фізичної культури і спорту.

Як чітко видно з наведеного фрагменту програми, основним результатом занять з фізичного виховання вважаються певні знання: з 9 позицій 6 містять саме знання або поінформованість. Серед інших трьох - це навички щодо занять фізичною культурою та виконання відомчих нормативів. Ціннісне ставлення до фізичної культури і спорту самих студентів як основа систематичності включення у ці види діяльності не увійшли в остаточний перелік. В той же час у сукупності завдань про це згадується. У програмі стверджується, що: "Для досягнення мети фізичного виховання студентів передбачається комплексне вирішення таких завдань:

- формування розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготуванню її до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;

формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі, сімейному фізичному вихованні;

зміцнення здоров'я, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, профілактика захворювань, забезпечення високого рівня фізичного стану, працездатності протягом всього періоду навчання;

оволодіння системою практичних умінь І навичок занять головними видами і формами раціональної фізкультурної діяльності, забезпечення,зберігання і зміцнення здоров'я, розвиток й удосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;

набуття фонду рухових умінь і навичок, забезпечення загальної і професійно-прикладної фізичної підготовленості, що визначають психофізичну готовність випускників вищого навчального закладу до життєдіяльності й обраної професії;

придбання досвіду творчого використання фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності для досягнення особистих і професійних цілей, і т. інш.".

Таким чином, аналіз запропонованої Інститутом змісту і методів навчання базової навчальної програми "Фізичне виховання" для вищих закладів освіти України III і IV рівнів акредитації показує, що в основу навчального процесу з відповідного предмету закладено багатофункціональні основи, які в основному розкриваються у змісті завдань. Що ж стосується результатів вивчення цього предмету, представлення відповідних показників у моделі випускника, то ціннісний компонент (ціннісне ставлення до фізичної культури і спорту як важливої складової загальної життєдіяльності людини, її професійної діяльності) тут представлений лише у формі "поінформованості про всі головні цінності фізичної культури і спорту".

Страницы: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття творчості і творчої активності
Творчість визначається як діяльність людини, що створює нові матеріальні і духовні цінності, що володіють новизною і суспільною значущістю, тобто в результаті творчості створюється щось нове, до цьог ...

Модульно-рейтингове навчання
В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія. Основна мета впровадження модульного навчанн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net