Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 12

Ми вважаємо, що такий підхід, коли головний механізм формування відносин людини з такою важливою складовою загальної культури, як фізична культура - ціннісне ставлення - вилучається із мети і залишається лише засобом, не є ефективним. Адже несформованість саме аксіологічної складової буде надалі не лише гальмувати фізичний розвиток фахівця, а й блокувати звернення до засобів фізичної культури з метою профілактики і корекції небажаних психічних станів і професійних деформацій.

Неявна представленість ціннісної складової у змісті програми призводить до того, що у навчальному процесі формуванню ціннісного ставлення студентів як в цілому до фізичної культури, так і до відповідного предмету приділяється явно недостатньо уваги.

Як відомо, на предмет "Фізичне виховання" сьогодні у вищих навчальних закладах приходиться значна кількість навчальних годин: заняття відбуваються двічі на тиждень на протязі чотирьох років. Жодна інша навчальна дисципліна не має таких можливостей. Разом з тим вклад, який вносить цей предмет у професійну підготовку, поки що не можна вважати вагомим.

Як стверджує Г.І. Круковський, "на практиці у роботі кафедр фізичного виховання основний акцент робиться, як правило, на вирішення завдань загальної фізичної і спортивної підготовки". Таку спрямованість можна вважати традиційною для вищої освіти. Наслідком цього є формування у студентів відповідного ставлення до цього навчального предмету.

Наведемо результати дослідження, яке проводилося у 1987-1989 рр. і охоплювало 1167 студентів університетів. Нагадаємо, що у відповідні роки у державі ще існувала розгалужена система фізичного виховання, яка базувалась на різноманітних формах роботи (безкоштовні спортивні секції, гуртки, спортивні школи, комплекси оздоровчих програм І т. ін.).

За даними обстеження тільки близько половини студентів було визнано здоровими, приблизно кожен третій студент мав функціональні відхилення у стані здоров'я, а у кожного шостого-сьомого виявлені хронічні захворювання.

70% опитаних студентів відмічали втому наприкінці робочої доби, 37% скаржилися на загальну втому, 34,6% - на зниження уваги, у 15,6% спостерігався постійний головний біль, 24% повідомляли про появу помилок у роботі.

За даними дослідників, спорту і фізичній культурі у системі суб'єктивних ставлень студентів приділялося незначне місце, а саме: вказали, що займаються фізичною культурою і спортом з метою оздоровлення, лише 57,6% студентів, з лікувальними цілями - 18,2% студентів, лікувальною гімнастикою - 7,4%, прогулянками з лікувальними цілями - 3,7%, роблять масаж - 7,5%, самомасаж - 8,3% опитаних.

Навіть без спеціальних досліджень можна стверджувати, що порівняно до цих досліджень сьогоднішні показники будуть ще гірші. Але в цілому можна зробити висновок, що навіть за сприятливих об'єктивних умов студенти не завжди приймають фізичну культуру як значущу складову своєї життєдіяльності, перекриваючи дефіцит вільного часу значною мірою за рахунок відмови від фізичної активності.

Значною мірою цей факт обумовлюється тим, що явно недостатньо уваги приділяється професійно-прикладній фізичній підготовці, яка є важливим напрямом системи фізичного виховання у вищому навчальному закладі.

Страницы: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретико-методологічні основи музичного виховання дітей та молоді
Музичне мистецтво - яскравий та незамінний засіб формування цілісної особистості дитини. Музика володіє своєю «мовою». Важливо не просто навчити дитину виразно, чисто співати, рухатись під музику. Му ...

Роль задач у початковому курсі математики
Основним засобом, який використовується при вивченні математики для формування знань, умінь і навичок учнів, є задачі. Задачі являються засобом реалізації загальноосвітньої, виховної і розвиваючої ці ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net