Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 13

Г.І. Круковський розглядає і аргументує значення професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) майбутніх фахівців, виділяє фактори, що визначають її зміст, окреслює цілі, завдання, пропонує методичні підстави її здійснення. За його думкою, професійно - прикладна фізична підготовка забезпечує фізичну і психологічну готовність до виконання конкретної професійної діяльності. Відомо, що професійно важливі якості людини у процесі трудової діяльності певною мірою вдосконалюються самі собою. Але ефективність цього процесу значною мірою можна підвищити, якщо необхідні якості розвивати цілеспрямовано, використовуючи для цього засоби і методи фізичної підготовки у період перебування у вищому навчальному закладі. Крім того, слід сформувати у студентів розуміння необхідності і навички виконання обумовлених особливостями їх професії фізичних вправ перед початком, у процесі і після трудового дня, що забезпечує плавне входження людини у робочий ритм і підтримку необхідної працездатності від час роботи, а після її закінчення зняття фізичної втоми і емоційної напруги.

Зміст і методика проведення ППФП повинні визначатись на основі результатів інженерно-технологічного аналізу професійної діяльності: робочих рухів (хроноциклографія), робочих операцій у часі (хронометрія), схеми розташування робочого місця, співвідношення фізичної і інтелектуальної праці і т.інш. На основі даних інженерно-психологічного і медико-біологічного аналізу конкретної професійної діяльності викладач фізичного виховання складає програму здійснення ППФП, підбирає комплекси фізичних вправ, що підвищують ефективність виробничого процесу шляхом спеціально спрямованих фізичних тренувань, котрі вдосконалюють найбільш цінні для даної професії якості.

Крім того, ППФП покликана вирішувати завдання:

розвивати, удосконалювати і зберігати фізичні якості і здібності,рухові уміння і навички, необхідні для успішного оволодіння професією і підвищення професійної кваліфікації, незважаючи на високі психічні навантаження (стреси), гіподинамію і гіпокінезію;

визначати найбільш сприятливі режими праці і відпочинку на протязі робочого дня;

активно сприяти профілактиці професійних захворювань, зниженню негативного впливу на організм несприятливих факторів виробничого середовища І праці.

У цьому плані, вважає Г.І. Круковський, важливим є не лише ознайомлення студентів з відповідними теоретичними знаннями, а й виховання в процесі практичної роботи з ними усвідомленої стійкої потреби у самостійних заняттях фізичними вправами, навички саморегуляції і самоконтролю, відповідального ставлення до свого здоров'я І здоров'я навколишніх, навички здорового способу життя. Методика проведення професійно-прикладної фізичної підготовки "повинна враховувати стать, вік, фізичний розвиток, ступінь підготовленості, вольові і психічні якості, тип вищої нервової системи, стан здоров'я" .

Повністю погоджуючись з думками цього автора, з тим напрямом, який здійснюється кафедрою виховання Харківського державного технічного університету радіоелектроніки (на базі якого саме і здійснюється відповідна підготовка майбутніх фахівців), слід внести певні уточнення. Ця робота стосується інженерних спеціальностей (операторів машин), в діяльності яких моторний компонент має свою специфіку. Аналогічні пошуки ведуться давно. Разом з тим методична система врахування специфіки педагогічної діяльності під час занять з фізичного виховання ще не є завершеною.

Страницы: 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку
Поява в житті суспільства системи загальної обов’язкової середньої освіти зумовила виділення особливого періоду в розвитку дитини - молодшого шкiльного вiку. Він відсутній у дітей, які взагалі не вчи ...

Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів
Починаючи з Стародавньої Спарти, де багато століть створювався культ здорового тіла, людей, які мали яскраво виражені відхилення від норми, просто знищували. Про це свідчать праці Аристотеля, Платона ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net