Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 4

Як видно з наведеного, дані автори визнають за предметом фізичної культури одну функцію: засвоєння фізичних рухів і дій, І бачать можливості їх практичного використання лише у спортивних змаганнях. Таке ставлення, як свідчить досвід, є широко поширеним серед викладачів загальноосвітньої та вищої школи, у тому числі і тими, що викладають відповідний предмет.

До предметів першого типу вказані автори відносять ті, що надають наукові знання, ознайомлюють учнів з основами наук, а до предметів третього типу - функцією яких вважають формування ставлень особистості -віднесено предмети "художня освіта і морально-естетичне виховання".

Ми не погоджуємося з таким однобічним тлумаченням сутності предметів "Фізична культура" і "Фізичне виховання", які, на наш погляд, також повинні надавати учням, студентам наукові знання щодо базових проблем життєдіяльності (закономірності і механізми функціонування організму, основи здоров'я, засоби самоуправління та саморегуляції та ін.). І особливо ми не можемо погодитись з тим, що даним предметам відмовлено у справі формування ставлень особистості. Естетика фізичних рухів, прагнення до фізичної досконалості як важливої складової загальної культури особистості є важливими складовими базових цінностей особистості.

На нашу думку, основна причина такого обмеженого підходу до фізичної культури як складової життєдіяльності і змісту освіти криється у її подвійному статусі. З одного боку, фізичну культуру вводять безпосередньо до навчального процесу як навчальний предмет, а з іншого - розглядають фізичне виховання як важливу складову особистісного розвитку, формування гармонійно і всебічно розвинутої особистості. У другому випадку виховання виходить за межі предмету і, крім уроків фізичної культури, містить "оздоровчо-гігієнічну роботу в режимі навчального дня, самостійні заняття учнів, позакласну роботу та позашкільну роботу з фізичного виховання".

Узагальнюючи основні положення щодо фізичного виховання, В.І. Лозова і Г.В. Троцько вказують: "Завдання фізичного виховання: сприяння зміцненню здоров'я, загартуванню організму, підвищенню працездатності, формуванню рухових умінь та навичок; сприяння тому, щоб школярі придбали необхідні знання в галузі фізичної культури, спорту, гігієни; розвиток фізичних якостей, виховання вольових і моральних якостей, свідомого ставлення до власного організму; забезпечення єдності фізичного, розумового, морального, трудового, естетичного виховання визначають шляхи здійснення його - методи, форми, засоби.

Конкретне втілення фізичного виховання здійснюється за допомогою методів освіти (переконань, організації діяльності, заохочення, самовиховання) та форм: уроки фізичного виховання; фізкультурно-оздоровча робота в режимі навчального дня; самостійні заняття учнів; позакласна і позашкільна робота. Засобами фізичного виховання є фізичні вправи, оздоровчі сили природи і гігієнічні фактори".

Отже, предмет "Фізична культура" вважається лише однією з складових загального процесу фізичного виховання. І складні проблеми індивідуального розвитку учнів, студентів засобами фізичної культури проектуються на всю освітньо-виховну систему, часто залишаючи предмету лише функцію упорядкування рухової активності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вплив активності Сонця на погоду
Активність Сонця впливає на погоду. Цей зв'язок можна прослідкувати таким чином. Встановлено, що крім екваторіального кільцевого струму, в районах геомагнітних полюсів на віддалі 20 вночі та 10 удень ...

Основні теорії та концепції навчальної діяльності
Концепція навчання - це сукупність узагальнених положень, системи поглядів, спрямованих на розуміння суті, змісту, методики й організації навчально-виховного процесу та особливостей діяльності учнів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net