Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Педагогіка » Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури » Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу

Сторінка 9

Разом з тим вказані автори, на наш погляд, дещо обмежують практичне впровадження висловлених концептуальних ідей, пропонуючи будувати роботу перш за все на рівні стимулювання рухової активності. Фактично вони пропонують надавати студентам особистий досвід самоорганізації фізичної активності як джерело формування потенціалу фізичної культури особистості і вважають його основним показником результативності фізичного виховання. Адже в основі різноманітних видів активності лежить діяльність, пов'язана з удосконаленням рухової функції, розвитком здатності керувати довільними рухами, продуктивно використовувати свій фізичний потенціал. Тому фізична культура виступає школою виховання активності, яка має прояв в інших видах діяльності - пізнавальної, професійної і перш за все як сфера рухової активності людини.

Ми вважаємо, що виховні можливості фізичної культури є значно більшими, ніж суто рухова активність.

Слід вказати, що останнім часом проблема підвищення ефективності фізичного виховання студентів привертає значну увагу. Питання фізичного виховання студентської молоді розглядаються Ж.К. Холодовим і В.С. Кузнецовим, концептуальні положення яких знайшли відображення у відповідному посібнику. Концепція національної системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді України запропонована колективом науковців: Р.Т. Раєвський, В.Г. Ареф'єв, М.Д. Зубалій, В.І. Кутасова, В.В. Столітенко.

Особливим напрямом є пошук змісту і форм роботи з студентами, які мають проблеми зі здоров'ям. За даними В.В. Чоговадзе і М.М. Рижак, кількість студентів з послабленим здоров'ям, яке не дозволяє їм займатись фізичною культурою за державними програмами, складає в залежності вид виду навчального закладу від 15 до 30% [наводиться за: 104]. Хоча ці дані стосуються Росії, в Україні ситуація не краща. Запропоновано відповідні концепції: Дубогай О.Д., Завадський В.І., Короп Ю.О., Р.В. Чудна та ін.

Збільшується кількість розробок, присвячених врахуванню специфіки навчальних закладів і контингенту студентів: наприклад, фізичного виховання студентів творчих спеціальностей, питанням професійно-прикладної підготовки студентів. Питанням визначення основ фізичного виховання з професійною спрямованістю у навчальних закладах профтехосвіти присвячено докторську дисертацію В.А. Кабачкова.

Разом з цим питання підвищення ефективності фізичного виховання студентів не можна вважати остаточно вирішеними.

Розглянемо, яким чином організовано викладання предмету "Фізичне виховання" у вищих педагогічних навчальних закладах сьогодні. Нагадаємо, що на її викладання надається 408 годин на весь період навчання з проведенням щосеместрових заліків.

Проаналізуємо основні концептуальні положення, які закладаються у зміст базової програми, адже саме вони визначають пріоритети і цінності діяльності викладача і організації навчання студентів.

Перш за все, слід відмітити, що у концептуальній частині програми також розводяться поняття фізичної культури і фізичного виховання: "Фізична культура - невід'ємна важлива частина загальної і фахової культури особистості сучасного фахівця, що забезпечує фундамент його фізичного, духовного добробуту й успіхи у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку і реалізації можливостей людини, що забезпечує біологічний потенціал її життєдіяльності, необхідний для гармонійного розвитку, прояву соціальної активності, творчої праці. Все це обумовлює соціальне замовлення на оволодіння особистою фізичною культурою на всіх етапах формування фахівця".

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу”
Усі робочі операції здійснюються за допомогою трудових дій. Способи виконання трудових дій вироблені суспільно-виробничою практикою і закріплені в знаряддях праці. Тому оволодіти тією або іншою трудо ...

Сутність, структура і вміст образної пам'яті в педагогічній для психологотипу літературі
Користуючись образною пам'яттю, людина відтворює сприймане їм не словами, а образами, тобто продовжує їх бачити і вже працює з ними як хоче: чи списує, чи прочитує. Для того, щоб підготувати дітей до ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net